Ventilatie

Toets de toe- en afvoercapaciteit van ventilatielucht

Ventilatie is de module waarmee de capaciteiten volgens de NEN 1087 berekent. Hiermee kunt u controleren of uw berekening voldoet aan het Bouwbesluit.

Met deze module toetst u of er in uw gebouw voldoende ventilatielucht aanwezig.

In deze module kunt u de ventilatiestromen berekenen bepaald volgens de balans methode. En aanvullend hierop bestaat er een optie waarbij alle ventilatie componenten aangeven en ontworpen kunnen worden.

Ventilatie is gebaseerd op de modules van Gebouwprestatie (BINK 9) en Leidingen (BINK 8). Net als bij al deze modules worden alle (tussen)resultaten getoond. Deze kunt u ook exporteren naar Excel. Daarbij hoort natuurlijk een uitgebreide rapportage.

Ventilatiebalans

Vereist ventilatiedebiet in slaapkamer

Resultaten ventilatie