Simulatie

Bepaal de optredende warmtestromen en temperaturen in gebouwen

Simulatie is de module waarmee u de dynamische warmtestromen en temperaturen in een gebouw berekent.

Met deze module berekent u, op basis van een buitenklimaatbestand, uurlijks de gehele vochthuishouding van een gebouw en/of ruimte. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de aanwezigheid van personen e.d. en is het klimaat te regelen met behulp van de installaties.

De toepassingen zijn veelzijdig:

  • berekenen van energiegebruik
  • temperatuuroverschrijding (TO, GTO en ATG)
  • comfort (PMV)
  • bepaling van de koel- en warmtelast
  • belastingduurkromme’s.

De module Simulatie heeft de keurmerktestprocedure met succes doorstaan. Dit keurmerk is voor diverse opdrachtgevers, waaronder het Rijksvastgoedbedrijf, een aanbeveling om het programma als ontwerp- of controle-instrument te gebruiken.

De berekening is gebaseerd op de volgende normen:

  • NEN-EN-ISO 15255
  • NEN-EN-ISO 52017
  • NEN 5060

Simulatie is gebaseerd op de modules van Gebouwprestatie (BINK 9) en Leidingen (BINK 8). Net als bij al deze modules worden alle (tussen)resultaten getoond. Deze kunt u ook exporteren naar Excel. Daarbij hoort natuurlijk een uitgebreide rapportage.

ATG figuren

Belastingduurkromme