• Geomilieu
  • Geoair
     • Geoair

      Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Geluidwering gevels
     • Geluidwering gevels

      Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • NoiseAtWork
     • NoiseAtWork

      NoiseAtWork is een eenvoudig te gebruiken tool voor het visualiseren van geluid en andere indicatoren door middel van geïnterpoleerde contouren. Het programma wordt gebruikt binnen industrieën en door arbodiensten om hen te helpen bij het rapporteren van geluid op de werkvloer en andere soorten metingen, zowel binnen als buiten.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • SRM1
     • SRM1

      SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen.
      Op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Gebouwprestatie
  • Leidingen
  • Uniec 3
     • Uniec 3

      Uniec 3 is online rekensoftware waarmee u rekent volgens NTA 8800. U kunt hiermee BENG berekeningen maken voor alle soorten gebouwen.

      Naast de BENG berekeningen kunt u met de software ook energielabels genereren. Om snel en efficiënt gebouwen te modelleren bevat de software een zeer uitgebreide database met productinformatie en kwaliteitsverklaringen. Ook is het zeer geschikt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en het uitvoeren van verkennende studies.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • EVAC
     • EVAC

      Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik. Indien er knelpunten in een ontwerp zitten, dan kunnen snel meerdere varianten doorgerekend worden met bijvoorbeeld wijzigingen in de geometrie of in het gebruiksscenario.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • MPGcalc
     • MPGcalc

      Er is steeds meer vraag naar MPG door verschillende duurzame ontwikkelingen in de bouwsector. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: Paris Proof Indicator, EU Taxonomie, BREEAM en, op de planning, de aanscherping en verbreding van de MPG-eisen uit het Bouwbesluit.

      DGMR geeft graag inzicht in de MPG en CO2 uitstoot bij het ontwikkelen van gebouwen en daarom ontwikkelt DGMR Software een nieuwe versie van MPGcalc.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • Bouwtrend
     • Bouwtrend

      Bouwtrend is dé online tool waarmee u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

      De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn opgesteld. Omdat deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, heeft u nu al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • ENORM
     • ENORM

      ENORM is een programma waarmee u op een snelle en eenvoudige wijze energieprestatieberekeningen uitvoeren conform de NEN7120. Voor de zowel de aanvraag van omgevingsvergunningen als verkennende studies van woningen en utiliteitsgebouwen.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

 • Over ons

Geluid & Luchtkwaliteit

Geomilieu

Geomilieu is het meest gebruikte softwarepakket voor het berekenen, presenteren, beoordelen en het voorspellen van omgevingslawaai, luchtkwaliteit en geur

Waarom Geomilieu

Omgevingslawaai, luchtkwaliteit en geur

Geomilieu is het meest gebruikte softwarepakket voor het berekenen, presenteren, beoordelen en het voorspellen van omgevingslawaai, luchtkwaliteit en geur. Met Geomilieu kunt u de immissie van industrieterreinen berekenen en de effecten van nieuwe wegen, spoortrajecten en binnenstedelijke ontwikkelingen onderzoeken. Dit kan worden onderzocht voor een enkel gebouw tot aan volledige agglomeraties.

Geomilieu is een totaaloplossing: rekenen, modelleren en presenteren kan allemaal in ons pakket. Geomilieu is intuïtief, eenvoudig in gebruik en up-to-date. Resultaten kunt u op diverse manieren presenteren en analyseren en de software werkt gegarandeerd conform de huidige wet- en regelgeving.

Het basisplatform

De basis van Geomilieu (de opvolger van Geonoise) omvat een grafische gebruikersinterface met GIS-functionaliteit en uitgebreide analyse-, mutatie-, controle- en presentatiemogelijkheden. Met Geomilieu kunt u uw data duidelijk visualiseren. Onder andere met online aangeboden publieke data (PDOK) en gegevens van geluidregister spoor en rijkswegen. U kunt verschillende hoogtekaarten, luchtfoto’s en meer uit PDOK als achtergrond voor uw project gebruiken.

Ook bieden wij kant-en-klare landelijke 3D-data voor het opbouwen van grote en kleine modellen. Hiermee kunt u modellen met wegen, sporen, industrie, woningen, water en groengebieden snel en efficiënt opstellen en doorrekenen. Geomilieu biedt verschillende faciliteiten waarmee u uw model kunt toetsen. Zoals een check model, een 3D-weergave en testberekeningen.

Gebruiksvriendelijke software

Geomilieu is een gebruiksvriendelijk platform, u kunt meteen aan de slag. Ook zijn er cursussen beschikbaar waar u meer leert over de relaties tussen de verschillende rekenvoorschriften en hoe deze in Geomilieu verwerkt zijn.

Niet alleen is het platform makkelijk in gebruik, het werkt ook goed samen met externe softwarepakketten. U kunt de gegevens van uw modellen exporteren en inlezen in andere pakketten. Modellen kunt u eenvoudig opbouwen door gegevens te importeren afkomstig uit een veelvoud van bronnen.

Geomilieu is conform Omgevingswet

De Omgevingswet is volledig geïmplementeerd in Geomilieu. De Geomilieu software beschikt over alle tools en benodigdheden die bronhouders nodig hebben om gegevens te kunnen beheren, invoeren en aanleveren aan de Centrale voorziening geluidgegevens (CVGG). Als u (bouw)plannen heeft, moet getoetst worden of u binnen de wettelijke geluidsnormen blijft. Hiervoor kunt u alle benodigde informatie ophalen bij de CVGG. Deze informatie kunt u in Geomilieu inlezen. Waarna u binnen Geomilieu kunt rekenen, toetsen en bewaken.

Alle bronhouders in Nederland moeten hun broninformatie aanleveren aan de overheid. Deze komen in de CVGG te staan. Dit is een database waar alle geluidsbronnen van Nederland in komen te staan, zoals spoorwegen, snelwegen, industrietreinen en meer.

Breid Geomilieu uit met verschillende modules

Geomilieu is modulair opgebouwd. U kiest zelf de modules en uitbreidingen die het beste bij de eisen en wensen van uw project passen. Alle uitbreidingen beschikken over de functionaliteiten die u gewend bent van Geomilieu, zoals de krachtige modellerings- en weergaveopties. Met behulp van de Geomilieu rekenservice is het niet meer noodzakelijk extra te investeren in hardware. U laat eenvoudig de berekening in de Cloud uitvoeren, terwijl u doorwerkt op uw computer of deze uitzet wanneer u naar huis gaat.

Luchtkwaliteit

Voor het berekenen van luchtkwaliteit, geur en depositie zijn de STACKS modules beschikbaar. De modules zijn een volledige implementatie van het Nieuw Nationaal Model (NNM) en vallen binnen het domein van ‘Standaardrekenmethode 3’ (SRM3). Ze zijn ook goedgekeurd voor SRM1 en SRM2 berekeningen (binnen- en buitenstedelijk wegverkeer). De berekeningen worden uur-voor-uur uitgevoerd. U kunt dus heel precies nagaan wanneer bepaalde concentraties of percentielen worden overschreven en of dit binnen de normen valt.

Omgevingslawaai

Voor het berekenen van omgevingslawaai hebben we verschillende modules. We lichten drie belangrijke modules voor het berekenen van omgevingslawaai uit:

 • Wegverkeerslawaai is de module waarmee u berekeningen uitvoert volgens de rekenmethode wegen, zoals beschreven in bijlage IVe van de Omgevingsregeling geluid en volgens rekenmethode 2 zoals beschreven in bijlage III van het RMG-2012.
 • Railverkeerslawaai is de module waarmee u berekeningen uitvoert volgens de rekenmethode spoorwegen, zoals beschreven in  bijlage IVf van de Omgevingsregeling geluid en rekenmethode 2 zoals beschreven in bijlage IV van het RMG-2012.
 • Berekenen van industrielawaai en andere geluidbronnen volgens de meet- en rekenmethode geluid industrie, zoals beschreven in  bijlage IVh van de Omgevingsregeling geluid en de handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI) Voor het berekenen van geluid van de industrie is Geomilieu de standaard in Nederland.

Er zijn nog vele andere modules beschikbaar, zoals milieuzonering, trillingen en zonebeheer. Scrol naar beneden voor meer informatie over al onze modules.

Wilt u meer weten over Geomilieu? Neem contact met ons op. We helpen u graag verder.

Geomilieu is uit te breiden met de volgende modules

Industrielawaai (Omgevingswet/HMRI)

Geomilieu is de standaard in Nederland voor het berekenen van industrielawaai. Of het nu gaat voor het aanvragen van een milieuvergunning of voor het beheren van volledige industrieterreinen. Met de module industrielawaai kunt u rekenen via zowel de Omgevingswet als de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai (HMRI).

De module geeft u de mogelijkheid om op basis van metingen bronvermogens te bepalen, geluidsbronnen in te voeren in een plattegrond en berekeningen uit te voeren.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet biedt industrielawaai met behulp van geluidsreferentiepunten ondersteuning voor het beheren en berekenen van geluidproductieplafonds.

LEES VERDER

Wegverkeerslawaai (Omgevingswet/RMG-2012)

Wegverkeerslawaai is de module waarmee u berekeningen uitvoert volgens de rekenmethode wegen, zoals beschreven in bijlage IVe van de Omgevingsregeling geluid en rekenmethode 2, zoals beschreven in bijlage III van het RMG-2012.

Met de module Wegverkeerslawaai zijn gegevens van wegdekken beschikbaar in een eenvoudig uit te breiden catalogus. Viaducten en schermen op viaducten kunt u zwevend modelleren. De data van het geluidregister en de verschillende stromingsmodellen zijn ook eenvoudig in te lezen.

Deze module ondersteunt ook drempels, minirotondes en kruisingen. Ook geluidbeperkende maatregelen als diffractoren, zowel ingegraven als op een scherm, worden ondersteund.

LEES VERDER

Railverkeerslawaai (Omgevingswet/RMG-2012)

Railverkeerslawaai is de module waarmee u berekeningen uitvoert volgens de rekenmethode spoorwegen, zoals beschreven in bijlage IVf van de Omgevingsregeling geluid en rekenmethode 2, zoals beschreven in bijlage IV van het RMG-2012.

Met deze module kunt u in een eenvoudig uit te breiden catalogus gegevens van bruggen en spoorstaafruwheden invoeren. Data van het geluidregister, inclusief gegevens van bruggen zijn eenvoudig in te lezen. In deze module kunt u ook banen op bruggen modelleren door deze zwevend in te voeren.

Deze module ondersteunt naast treinen ook trams en light railmaterieel. Ook geluidbeperkende maatregelen als diffractoren op een scherm worden ondersteund.

LEES VERDER

Luchtkwaliteit (SRM1, SRM2 en NNM/SRM3)

STACKS is de module waarmee u de luchtkwaliteit bepaalt. Dit doet STACKS door de concentraties van negen verontreinigende stoffen (NOx, PM10, PM2.5, elementair koolstof, SO2, benzeen, BaP, Co en Pb) afkomstig van industrie en wegverkeer te berekenen.

De module STACKS is een volledige implementatie van het Nieuw Nationaal Model (NNM) en valt binnen het domein van ‘Standaardrekenmethode 3’ (SRM3).

Naast het berekenen van de verspreiding en immissie van punt- en oppervlaktebronnen, is het ook mogelijk om de bijdrage van wegverkeer, zowel binnen- als buitenstedelijk en ook parkeerplaatsen, te berekenen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft deze methode goedgekeurd en is dus toepasbaar binnen de toepassingsgebieden van de drie Standaard Rekenmethodes: SRM1, SRM2 en SRM3.

Het model simuleert de situatie van uur tot uur. Waardoor het aantal overschrijdingsdagen en -uren direct uit de berekeningen volgt en niet op (aanvechtbare) empirische relaties.

STACKS maakt continu gebruik van de meest recente door het ministerie van I&M vrijgegeven achtergrondconcentraties, emissiefactoren van het wegverkeer, snelwegdubbeltellingcorrectie, terreinruwheid en zeezoutcorrectie.

Uit tal van experimenten is gebleken dat STACKS+ een accurate en betrouwbare berekening geeft van de verspreiding van rookpluimen. Dit kwalificeert het model als hèt instrument op basis waarvan u efficiënte en realistische maatregelen kunt nemen.

LEES VERDER

Geurverspreiding (NNM/SRM3)

STACKS-G is de module om verspreidingsberekeningen geur met percentielwaardenuitvoer te doen. Deze module is een implementatie van het NNM/SRM3 en ondersteund twee componenten: geur en inert gas.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft deze methode goedgekeurd en is geschikt voor industrieën en veehouderijen. Naast 27 percentielwaarden en een jaargemiddelde concentratie, geeft het model ook uurgemiddelde concentraties als resultaat. Op basis van deze uur resultaten, kunnen verdere analyses gemaakt worden.

Hiermee wordt direct inzichtelijk hoe emissies/rookpluimen zich gedurende het etmaal ‘heen en weer’ bewegen over nabijgelegen huizen, woonwijken of scholen.

Het inzicht dat u hiermee krijgt, kunt u gebruiken voor de evaluatie van (geur)klachten: gegronde en ongegronde klachten kunt u nu van elkaar scheiden.

Het STACKS model vormde het uitgangspunt voor het Nieuw Nationaal Model (NNM).

LEES VERDER

Depositie (stikstof en zure depositie)

STACKS-D is de module om berekeningen van depositie ten gevolge van projecten en uitbreiding van activiteiten te doen.

Deze module berekent, ook voor grote en complexe modellen, de stikstofdepositie ten gevolge van industrie, veehouderijen en wegverkeer met korte rekentijden.

Naast de stikstofdepositie berekent het model ook:

 • SO2
 • PM10
 • HCl
 • HF
 • HBr
 • B
 • Se
 • zure depositie.

De rekentijden van STACKS-D module zijn veel korter dan het ‘reguliere’ verspreidingsmodel STACKS, dat conform het Nieuw nationaal Model (NNM) uur-voor-uur berekeningen uitvoert. Voor depositieberekeningen is het uur-voor-uur rekenen niet voorgeschreven en ook niet nodig. Er wordt gebruik gemaakt van ‘geclassificeerde’ meteorologische parameters.

LEES VERDER

Rekenservice (rekenen in de Cloud)

Rekentijden van modellen lopen enorm op omdat modellen voor geluid en luchtkwaliteit steeds groter en gedetailleerder worden. Ondanks de efficiënte Geomilieu rekenharten. Zelfs op nieuwe, moderne computers met veel processoren en geheugen

Met de module ‘Geomilieu Rekenservice’ wordt uw rekencapaciteit enorm uitgebreid zonder dat u hardware en/of software moet aanschaffen. Grote en complexe modellen berekent u hierdoor veel sneller.

Een bijkomend voordeel is dat u met Geomilieu kunt doorwerken terwijl uw model wordt doorgerekend. Als de berekeningen voltooid zijn ontvangt u een e-mail. Ook kunt u gewoon uw computer uitzetten als u klaar bent met werken.

Om de Geomilieu Rekenservice te gebruiken hoeft u bij ‘Start berekening’ alleen de optie ‘Cloud berekening’ aan te vinken en uw e-mail adres op te geven. De rest gaat vanzelf.

LEES VERDER

Zonebeheer (akoestisch beheer van bedrijventerreinen)

In Nederland hanteren we geluidzones om geluidsgevoelige functies zoals woningen, scholen en ziekenhuizen te beschermen tegen industrielawaai. Het beheren van deze zones is vaak een complex proces. Situaties op en rond industrieterreinen veranderen regelmatig als gevolg van wijzigingen in vergunningen, stedenbouwkundige plannen en andere ruimtelijke ontwikkelingen.

Om het beheren van geluidszones te vereenvoudigen ontwikkelde DGMR Software in samenwerking met professionele zonebeheerders de software-oplossing Geomilieu Zonebeheer. Hiermee verloopt het verlenen van Omgevingsvergunningen en het vaststellen van bestemmingsplannen een stuk efficiënter en transparanter dan u tot nu toe gewend bent. Geomilieu Zonebeheer zorgt bovendien voor een flinke kostenbesparing.

LEES VERDER

Analyst (cumulatie, analyse en presentatie van resultaten)

Analyst is de module waarmee u milieubelastingen (zoals geluid, luchtkwaliteit en geur) in kaart brengt en analyseert. Hierbij kunt u de milieubelastingen confronteren met demografische gegevens, zoals woningen en inwoners, zonder daarvoor afhankelijk te zijn van een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Resultaten van diverse andere rekensoftware zoals V-STACKS en ISL2 kunt u hiermee inlezen en verwerken.

De module Analyst biedt ook de mogelijk om tellingen uit te voeren en het belaste oppervlak te bepalen op basis van de bepaalde contouren. Bijvoorbeeld voor industrielawaai modellen. Daarnaast kunt ook verschilkaarten maken.

Geluid kan worden gecumuleerd volgens verschillende methodieken, zoals volgens bijlage I van het RMG-2012, het aanvullingsbesluit van de Omgevingswet of de methode Miedema.

LEES VERDER

Windturbine (Omgevingswet/activiteitenregeling)

Windturbine is de module waarmee u het geluid van windturbines berekent en in kaart brengt. Het geluid van windturbines wordt berekend volgens bijlage IVi van de Omgevingsregeling geluid en bijlage 4 bij de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (rarim).

Met deze module kunt u met de productgegevens van fabrikanten een catalogus van windturbines opbouwen.

Daarnaast kunt u met dezelfde catalogus op basis van metingen het bronvermogen van een windturbine bepalen. Bij het opzetten van een rekenmodel kunt u een windturbine kiezen uit de catalogus.

LEES VERDER

ISO-9613-1/2 (industrie- en wegverkeerslawaai)

ISO-9613-1/2 is de module waarmee u het geluid van industriële bronnen in octaven of in 1/3-octaven berekent. ISO 9613 is de Internationale rekenmethode en wordt wereldwijd gebruikt voor het berekenen van geluidsniveaus ten gevolge van industrie, verkeer en windturbines. De berekeningen worden uitgevoerd inclusief de aanbevelingen van ISO/TR 17534-3:2015. Met deze module kunt u ook het geluid van wegverkeer berekenen.

De module ISO-9613-1/2 ondersteunt een zeer geavanceerde modellering en stelt u als gebruiker in staat een volledig 3D-model op te stellen inclusief overkappingen en onderdoorgangen. Daarnaast kunt u de ‘doorlatendheid’ van schermen in de berekening meenemen.

LEES VERDER

Bedrijven en milieuzonering (handreiking VNG)

BMZ is de module waarmee u de consequenties van bestemmingsplannen en locatiekeuzestudies direct in beeld brengt.

De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (BMZ) is een algemeen geaccepteerd hulpmiddel voor de ruimtelijke inpassing van milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies.

Met deze module van Geomilieu heeft u geen aparte GIS-software meer nodig! U zet de richtafstanden uit de VNG-publicatie snel en eenvoudig op de kaart. De consequenties van het plan zijn zo direct zichtbaar. De systematiek uit de VNG-publicatie is daarmee bijzonder gebruiksvriendelijk geïmplementeerd in Geomilieu.

LEES VERDER

Trillingen (effecten van verkeer, bouw en industrie)

Geomilieu Trillingen is de module waarmee u trillingen afkomstig van wegverkeer, railverkeer, bouwwerkzaamheden of industriële activiteiten in beeld brengt. Dit zijn belangrijke oorzaken van omgevingshinder en gebouwschade. Bovendien kunnen ze een storende werking hebben op gevoelige apparatuur.

Met deze module brengt u de trillingseffecten van deze bronnen in beeld. Zo beperkt u het risico op gebouwschade en krijgt u inzicht in benodigde maatregelen voor het beperken van hinder.

Geomilieu berekent de trillingseffecten op basis van de empirische formules van Barkan, aangevuld met overdrachtsmetingen die de karakteristieke bodemdemping bepalen.

U kunt contourkaarten maken rond punt- en/of lijn-bronnen, die vergelijkbaar zijn met geluidscontouren. Hiermee kunt u de effecten door verschillende bodemgebieden in één oogopslag inzichtelijk maken, net als de overdracht van bodemtrillingen via de fundatie naar gebouwen. Dit stelt u in staat om verkenningen uit te voeren volgens SBR-A ‘Schade aan gebouwen’ en SBR-B ‘Hinder voor personen in gebouwen’.

LEES VERDER

Strategische geluidkaarten (bijlage VII, RMG-2012)

Geluidsbelastingskaarten worden berekend met het Europese rekenmodel CNOSSOS-EU:2015, met voor Nederland specifieke aanpassingen voor de bepaling van de emissie voor wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai zoals beschreven in Bijlage VII van het RMG-2012.
Als enige in Nederland heeft Geomilieu modules beschikbaar voor industrielawaai, wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai die rekenen volgens Bijlage VII.
Ook is de handreiking modelleren volgens CNOSSOS-EU volledig verwerkt in de software. Denk hierbij aan:

 • Rekenpunten voor gebouwen aanmaken.
 • Tellen van inwoners, woningen, scholen en ziekenhuizen.
 • Bepalen van het geluidbelast oppervlak.

LEES VERDER

Waarom

DGMR Software

Klanten geven ons een 8/10 voor tevredenheid

Al 3316 klanten gingen je voor

Inmiddels hebben wij 4900 gebruikers

En zijn wij al 40 jaar vooruitstrevend

Demoversie downloaden

Evaluatieversie Geomilieu

Wanneer u op verzenden klikt, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Direct contact?

Ons team staat klaar voor het beantwoorden van al uw vragen.

088 346 79 99

Meer informatie

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren