• Geomilieu
  • Geoair
     • Geoair

      Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Geluidwering gevels
     • Geluidwering gevels

      Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • NoiseAtWork
     • NoiseAtWork

      NoiseAtWork is een eenvoudig te gebruiken tool voor het visualiseren van geluid en andere indicatoren door middel van geïnterpoleerde contouren. Het programma wordt gebruikt binnen industrieën en door arbodiensten om hen te helpen bij het rapporteren van geluid op de werkvloer en andere soorten metingen, zowel binnen als buiten.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • SRM1
     • SRM1

      SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen.
      Op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Gebouwprestatie
  • Leidingen
  • Uniec 3
     • Uniec 3

      Uniec 3 is online rekensoftware waarmee u rekent volgens NTA 8800. U kunt hiermee BENG berekeningen maken voor alle soorten gebouwen.

      Naast de BENG berekeningen kunt u met de software ook energielabels genereren. Om snel en efficiënt gebouwen te modelleren bevat de software een zeer uitgebreide database met productinformatie en kwaliteitsverklaringen. Ook is het zeer geschikt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en het uitvoeren van verkennende studies.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • EVAC
     • EVAC

      Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik. Indien er knelpunten in een ontwerp zitten, dan kunnen snel meerdere varianten doorgerekend worden met bijvoorbeeld wijzigingen in de geometrie of in het gebruiksscenario.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • MPGcalc
     • MPGcalc

      Er is steeds meer vraag naar MPG door verschillende duurzame ontwikkelingen in de bouwsector. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: Paris Proof Indicator, EU Taxonomie, BREEAM en, op de planning, de aanscherping en verbreding van de MPG-eisen uit het Bouwbesluit.

      DGMR geeft graag inzicht in de MPG en CO2 uitstoot bij het ontwikkelen van gebouwen en daarom ontwikkelt DGMR Software een nieuwe versie van MPGcalc.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • Bouwtrend
     • Bouwtrend

      Bouwtrend is dé online tool waarmee u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

      De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn opgesteld. Omdat deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, heeft u nu al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • ENORM
     • ENORM

      ENORM is een programma waarmee u op een snelle en eenvoudige wijze energieprestatieberekeningen uitvoeren conform de NEN7120. Voor de zowel de aanvraag van omgevingsvergunningen als verkennende studies van woningen en utiliteitsgebouwen.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

 • Over ons

Geluid & Luchtkwaliteit

Geluidwering gevels

Berekenen van de geluidwering van een gevel en binnenniveau in verblijfsruimten

Waarom Geluidwering gevels

Berekenen van geluidhinder in verblijfsruimten

Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

Het programma berekent de geluidhinder in verblijfsruimten ten gevolge van wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, luchtvaartlawaai en industrielawaai. Bij het programma wordt een materialencatalogus geleverd. In deze materialencatalogus zijn de onder laboratoriumomstandigheden gemeten geluidisolatiewaarden van meer dan 1600 materialen opgenomen. Door het selecteren van het juiste materiaal kan de geluidhinder aanzienlijk worden verminderd.

De eengetalsaanduidingen die worden berekend zijn:

 • Binnenniveau (toetsing reconstructie- en saneringssituaties Wet geluidhinder);
 • Karakteristieke geluidwering van de gevel (toetsing Bouwbesluit).

De voordelen van het programma Geluidwering gevels op een rijtje:

 • Heldere boomstructuur, waardoor gemakkelijk door het project, woningtypen en verblijfsruimten kan worden genavigeerd. Een groot project hoeft dus niet meer te worden opgeknipt in verschillende bestanden.
 • Duidelijke splitsing naar methodieken NPR 5272, Herziene Rekenmethode Geluidwering Gevels (HRGG) verkort en uitgebreid, en Rekenmethode Grote Gemeenten (GGG’97) waartussen gemakkelijk geschakeld kan worden.
 • Handige hulpformulieren voor de bepaling van correcties zoals de correctie voor de positie van een ventilatievoorziening (Cpositie), de correctie voor de inbouwhoogte van een ventilatievoorziening (Celevatie), de correctie vanuit statische overwegingen (Cveilig), de geluidsniveaucorrectie (CL), gevelstructuurcorrectie (Cg) en suskastcorrecties (Csk1 en Csk2).
 • Uitgebreide materialencatalogus (meer dan 1600 materialen) met vele zoek- en sorteermogelijkheden en extra productinfo zoals telefoonnummers, internetlinks en plaatjes.
Gevelvlak met elementen uit de materialencatalogus

Gevelvlak met elementen uit de materialencatalogus

 • Ter informatie worden ook de eisen voor de geluidwering en ventilatie gegeven afhankelijk van de gebruiksfuncties (woning, kantoor, school enz.).
 • Koppeling naar digitale tekeningen (dxf, dwg) en het opmeten van lengten en oppervlakken uit die tekeningen.
 • Detailinformatie over berekeningsresultaten op een apart tabblad Resultaten.
 • Maatgevende materialen worden in het blauw weergegeven zodat snel de akoestisch zwakke plekken duidelijk worden en gerichte maatregelen kunnen worden doorgevoerd;· zoek en vervangfunctie waardoor bijvoorbeeld in één keer alle beglazingen in een project kunt vervangen.
 • Overzichtelijke printuitvoer met voorbeeld op scherm. Ook de tekeningen kunnen worden geprint en direct gebruikt worden als bijlage bij een rapport.
 • Naast de DGMR-catalogus is het ook mogelijk om een eigen catalogus op te nemen, waarbij informatie gemakkelijk uit Excel kan worden overgenomen.
 • Mogelijkheid om extra module aan het programma te knopen om de subsidiebedragen conform de Uitvoeringsregeling Sanering Verkeerslawaai te berekenen. De extra info voor subsidies kan op een apart tabblad worden ingevoerd, waarbij gegevens uit de vlakformulieren automatisch worden overgenomen. Het resultaat van de subsidiemodule is het subsidieformulier GBa of GBb dat direct bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai kan worden ingediend.
Uitgebreide materialencatalogus met meer dan 1600 elementen
Hulpscherm voor het bepalen van de correcties Cpositie en Celevatie

Uitgebreide materialencatalogus met meer dan 1600 elementen

Hulpscherm voor het bepalen van de correcties Cpositie en Celevatie

Waarom

DGMR Software

Klanten geven ons een 8/10 voor tevredenheid

Al 3316 klanten gingen je voor

Inmiddels hebben wij 4900 gebruikers

En zijn wij al 40 jaar vooruitstrevend

Evaluatieversie downloaden

Evaluatieversie Geluidwering gevels

Wanneer u op verzenden klikt, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Direct contact?

Ons team staat klaar voor het beantwoorden van al uw vragen.

088 346 79 99

Meer informatie

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren