• Geomilieu
  • Geoair
     • Geoair

      Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Geluidwering gevels
     • Geluidwering gevels

      Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • NoiseAtWork
     • NoiseAtWork

      NoiseAtWork is een eenvoudig te gebruiken tool voor het visualiseren van geluid en andere indicatoren door middel van geïnterpoleerde contouren. Het programma wordt gebruikt binnen industrieën en door arbodiensten om hen te helpen bij het rapporteren van geluid op de werkvloer en andere soorten metingen, zowel binnen als buiten.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • SRM1
     • SRM1

      SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen.
      Op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Gebouwprestatie
  • Leidingen
  • Uniec 3
     • Uniec 3

      Uniec 3 is online rekensoftware waarmee u rekent volgens NTA 8800. U kunt hiermee BENG berekeningen maken voor alle soorten gebouwen.

      Naast de BENG berekeningen kunt u met de software ook energielabels genereren. Om snel en efficiënt gebouwen te modelleren bevat de software een zeer uitgebreide database met productinformatie en kwaliteitsverklaringen. Ook is het zeer geschikt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en het uitvoeren van verkennende studies.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • EVAC
     • EVAC

      Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik. Indien er knelpunten in een ontwerp zitten, dan kunnen snel meerdere varianten doorgerekend worden met bijvoorbeeld wijzigingen in de geometrie of in het gebruiksscenario.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • MPGcalc
     • MPGcalc

      Er is steeds meer vraag naar MPG door verschillende duurzame ontwikkelingen in de bouwsector. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: Paris Proof Indicator, EU Taxonomie, BREEAM en, op de planning, de aanscherping en verbreding van de MPG-eisen uit het Bouwbesluit.

      DGMR geeft graag inzicht in de MPG en CO2 uitstoot bij het ontwikkelen van gebouwen en daarom ontwikkelt DGMR Software een nieuwe versie van MPGcalc.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • Bouwtrend
     • Bouwtrend

      Bouwtrend is dé online tool waarmee u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

      De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn opgesteld. Omdat deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, heeft u nu al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • ENORM
     • ENORM

      ENORM is een programma waarmee u op een snelle en eenvoudige wijze energieprestatieberekeningen uitvoeren conform de NEN7120. Voor de zowel de aanvraag van omgevingsvergunningen als verkennende studies van woningen en utiliteitsgebouwen.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

 • Over ons

Geluid & luchtkwaliteit

Training Geluidwering gevels

Gertjan Verbaan

Senior adviseur bouwfysica

Den Haag
n.t.b.
13.00 – 17.00 uur

Basiskennis
Basiskennis geluid

Prijs
€ 350 exclusief btw

Met name in de stad wordt er veel gebouwd en vaak op geluidsbelaste locaties. Dat kan, maar dat vraagt om kennis over geluidsbelastingen, dove gevels, geluidluw ontwerpen en over hoe een gevel geluidwerend kan worden gemaakt. Die kennis delen we graag.

De cursus Geluidwering gevels wordt verzorgd door Gertjan Verbaan van DGMR, Den Haag. Hij is senior adviseur en ook docent voor dit vak bij de Post HBO opleidingen Milieugeluid en Bouwakoestiek die door de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica wordt gegeven en heeft veel praktische ervaring met geluidluw ontwerpen.

Cursusonderdelen

Thema’s tijdens de cursus zijn de meetmethode van de NEN 5077, de karakteristieke geluidwering, het binnenniveau en correctiefactoren en de samenhang met de rekenmethodes wegverkeer van Wet geluidhinder, het Bouwbesluit en de nieuwe Omgevingswet. Ook behandelen we de berekeningsmethoden en elementen zoals glas, suskasten en kier- en naaddichting. We geven voorbeelden van bijzondere situaties, gaan in op het Hogere Grenswaarde beleid van diverse gemeenten en delen onze kennis  door praktische tips en trucs. We gaan aan de slag met de door DGMR ontwikkelde software Geluidwering Gevels. Wij gaan ervan uit dat u uw eigen laptop gebruikt tijdens de cursus.

Voor wie is deze cursus?

De cursus is bestemd voor iedereen met een basiskennis van geluid die inzicht wil krijgen in de gevel geluidwering middels meetmethoden, berekeningen en praktijkervaringen. Hieronder vallen onder andere bouwkundigen, adviseurs, vergunningverleners, omgevingsdiensten enz.

De kosten bedragen € 350,- (exclusief 21% btw) per persoon. Annuleren kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus. Bij latere annulering wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij minder dan 5 deelnemers gaat de cursus niet door en leggen wij een nieuwe datum vast.

U kunt zich aanmelden via onderstaand inschrijfformulier. Heeft u vragen? Neem dan contact op met mw. Daniëlle Bron, sh@dgmr.nl.

Company training

Bij meer geïnteresseerden kunnen wij een company training aanbieden. De inhoud van deze cursus stemmen wij af op uw vraagbehoeften en de behoeften van de groep, daarbij is er voldoende ruimte voor vragen en discussie. Vooraf maakt u in overleg met Gertjan Verbaan een korte inventarisatie van de vragen die spelen en/of behoeften waarin moet worden voorzien en kunnen cases worden ingediend. In onderling overleg spreekt u een datum, tijd en locatie af.

Kosten Company training
Bij een cursus voor 5 personen voor 1 dagdeel gaan we inclusief voorbereiding uit van € 1.295 (exclusief btw).

Deze cursus wordt bij ons kantoor in Den Haag gegeven. Optioneel kunnen wij ook voor een aan- of afsluitende lunch zorgen. Het kan ook op een andere locatie. In dat geval worden de tijd en reis- en verblijfskosten en de eventuele kosten van de cursusruimte aan u doorberekend.

Cursus op maat

​Bent u de enige geïnteresseerde dan kunnen wij u een cursus op maat in de vorm van een privétraining of stoomcursus aanbieden. De inhoud van deze cursus stemmen wij af op uw vraagbehoeften. Bij de start maakt u in overleg met Gertjan Verbaan een korte inventarisatie van uw vragen en/of behoeften waarin moet worden voorzien en kunt u cases indienen. Al improviserend gaan we zo door de stof en sluiten direct aan op uw wensen. In onderling overleg spreekt u een datum, tijd en locatie af.

Kosten Cursus op maat
We gaan in beginsel uit van 2 uur. De kosten van een cursus van 2 uur is € 395,– (exclusief btw) per persoon. Deze cursus wordt bij ons kantoor in Den Haag gegeven. Een langere cursus op maat kan ook, daar maken we dan graag aanvullende afspraken over.

Aanmelden

Voor meer informatie over de Company training of de Cursus op maat kunt u contact opnemen met Daniëlle Bron (sh@dgmr.nl).

Inschrijfformulier

Training Geluidwering gevels

U kunt zich aanmelden via onderstaand inschrijfformulier. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Daniëlle Bron van ons bureau te Den Haag, tel. nr. 088 3467 652, e-mailadres sh@dgmr.nl.

Inschrijfformulier training GL op maat
Aanhef *
Branche *

Factuurgegevens

Wanneer u op verzenden klikt, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

   Klanten geven ons een 8/10 voor tevredenheid

   Al 2650 klanten gingen je voor

   Inmiddels hebben wij 4900 gebruikers

   En zijn wij al 40 jaar vooruitstrevend

De kosten bedragen € 350,- exclusief 21% btw per persoon. Annuleren kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus. Bij latere annulering wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht.

Bij minder dan 5 deelnemers gaat de cursus niet door en leggen wij een nieuwe datum vast.

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren