• Geomilieu
  • Geoair
     • Geoair

      Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Geluidwering gevels
     • Geluidwering gevels

      Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • NoiseAtWork
     • NoiseAtWork

      NoiseAtWork is een eenvoudig te gebruiken tool voor het visualiseren van geluid en andere indicatoren door middel van geïnterpoleerde contouren. Het programma wordt gebruikt binnen industrieën en door arbodiensten om hen te helpen bij het rapporteren van geluid op de werkvloer en andere soorten metingen, zowel binnen als buiten.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • SRM1
     • SRM1

      SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen.
      Op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Gebouwprestatie
  • Leidingen
  • Uniec 3
     • Uniec 3

      Uniec 3 is online rekensoftware waarmee u rekent volgens NTA 8800. U kunt hiermee BENG berekeningen maken voor alle soorten gebouwen.

      Naast de BENG berekeningen kunt u met de software ook energielabels genereren. Om snel en efficiënt gebouwen te modelleren bevat de software een zeer uitgebreide database met productinformatie en kwaliteitsverklaringen. Ook is het zeer geschikt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en het uitvoeren van verkennende studies.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • EVAC
     • EVAC

      Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik. Indien er knelpunten in een ontwerp zitten, dan kunnen snel meerdere varianten doorgerekend worden met bijvoorbeeld wijzigingen in de geometrie of in het gebruiksscenario.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • MPGcalc
     • MPGcalc

      Er is steeds meer vraag naar MPG door verschillende duurzame ontwikkelingen in de bouwsector. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: Paris Proof Indicator, EU Taxonomie, BREEAM en, op de planning, de aanscherping en verbreding van de MPG-eisen uit het Bouwbesluit.

      DGMR geeft graag inzicht in de MPG en CO2 uitstoot bij het ontwikkelen van gebouwen en daarom ontwikkelt DGMR Software een nieuwe versie van MPGcalc.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • Bouwtrend
     • Bouwtrend

      Bouwtrend is dé online tool waarmee u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

      De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn opgesteld. Omdat deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, heeft u nu al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • ENORM
     • ENORM

      ENORM is een programma waarmee u op een snelle en eenvoudige wijze energieprestatieberekeningen uitvoeren conform de NEN7120. Voor de zowel de aanvraag van omgevingsvergunningen als verkennende studies van woningen en utiliteitsgebouwen.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

 • Over ons

Gebouw & installatie

Gebouwprestatie

Maak berekeningen voor energie, bouwbesluittoetsing, brandoverslag en installaties vanuit een gebouwmodel

Waarom Gebouwprestatie

Berekeningen voor energie, bouwbesluittoetsing, brandoverslag en installaties vanuit een gebouwmodel

Gebouwprestatie is de omgeving waarin de rekenmodules zijn opgenomen die specifiek te maken hebben met gebouwen. De invoer van een gebouwmodel kan handmatig of met een grafische interface (Modeller). De in deze omgeving opgenomen modules werken samen met elkaar. U hoeft een model dus maar één keer in te voeren.

Gebouwprestatie wordt steeds aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. Wij brengen ieder jaar een nieuwe versie uit. Bij een aanpassing van de normen en de regelgeving brengen we natuurlijk ook een update uit. De bestaande berekeningen zijn dan nog altijd te gebruiken, dat is de kracht van Gebouwprestatie.

Een belangrijk deel van Gebouwprestatie is de Modeller. Deze bevat een 3D-tekenfunctionaliteit voor het grafisch invoeren van gebouwmodellen. Een mogelijkheid is om SketchUp– en DXF-bestanden te importeren. Ook kunnen gbXML gebouwmodellen uit Revit® en Archicad ingelezen worden.

Veel gebouweigenschappen kunnen in de Modeller worden toegekend, deze zijn dan direct visueel te controleren. Dat voorkomt fouten in de invoer.

Meer weten over Gebouwprestatie? Vraag een vrijblijvende demo aan.

Gebouwprestatie is uit te breiden met de volgende modules

Modeller converteert uw BIM-model automatisch in een rekenmodel voor toepassing in onder andere warmteverlies-, brandoverslag– en daglichtberekeningen. Bovendien bevat Modeller 3D-tekenfunctionaliteit voor het grafisch invoeren van gebouwinformatie.

Modeller bevat, naast de importfuncties voor BIM-modellen (gbXML), ook uitstekende mogelijkheden om SketchUp- en DXF-bestanden te importeren. Eigenschappen die nog niet aan het gebouwmodel werden toegekend kunt alsnog toevoegen met behulp van Builder. Hiermee stelt u in de kortst mogelijke tijd variantstudies op om uw ontwerp te optimaliseren.

LEES VERDER

Warmteverlies is de module waarmee het vermogen van een warmtepomp of CV-ketel berekend wordt volgens de ISSO-publicaties 51,53, en 57.  Een goede wamteverliesberekening zorgt voor een optimaal verwarmde ruimte, en niet onbelangrijk, ook voor een energiezuinig gebouw. Energiebesparing en de keuze voor een opwekker met het juiste vermogen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

LEES VERDER

Koellast is de module waarmee het  koelvermogen van de airco of luchtbehandelingsinstallatie berekend wordt volgens de ISSO-publicatie ‘Kleintje Koellast’. 

Met deze module is het niet alleen mogelijk om een enkele ruimte uit te rekenen, maar u kunt ook meerdere ruimten in een gebouw aangesloten op één koelinstallatie berekenen.

LEES VERDER

Radiatorselectie is de module waarmee u de warmtebehoefte de radiator berekent.

Met deze module kunt u warmteverliesberekeningen maken en is de warmtebehoefte van de verschillende ruimten bekend. U kunt dan direct overgaan tot selectie.

Radiatorselectie werkt volgens de NEN-EN 442-2 en ISSO-publicatie 66. Om de afmetingen van het leidingnet te bepalen kunt u geselecteerde radiatoren inlezen in de module ‘Verwarming en Koeling’.

LEES VERDER

Met Uniec 3 Connect exporteert u de gegevens uit uw gebouwmodel naar Uniec 3, zo kunt u dan in Uniec 3 eenvoudig uw berekeningen maken.

Met deze module exporteert u op een betrouwbare wijze een gebouwmodel gemaakt met de Modeller. Voor handmatig ingevoerde gegevens geldt dit ook.

LEES VERDER

Rc-waarde is de module waarmee u de warmteweerstanden van uw constructies berekent.

Met de module Rc-waarde berekent u de warmteweerstanden van de constructies volgens de NEN1068 en de NTA 8800. Deze module berekent ook de Rc-waarden van samengestelde constructies, onafhankelijk van het aantal te berekenen secties.

LEES VERDER

De module Daglichtfactor berekent de daglichtfactor volgens de NEN-EN 17037 en de NPR 4057 en is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Dit betekent: duidelijke resultaten voor verblijfsruimten en verblijfsgebieden, veel tijdswinst en een automatische toets aan de specifieke eisen die vanaf 1 januari 2026 in Nederland worden gesteld.

LEES VERDER

Daglichttoetreding is de module waarmee u de equivalente oppervlakte van daglichtopeningen berekent.

Met deze module berekent u de daglichttoetreding volgens de NEN 2057. Hiermee kunt u controleren of uw berekening voldoet aan het Bouwbesluit.

Onze daglichtsoftware bepaalt alle overstekken en belemmeringen volledig automatisch. De meest optimale keuze tussen de eenvoudige en uitgebreide mogelijkheden om de invloed van belemmeringen en overstekken te waarderen, wordt eveneens automatisch door de software gemaakt.

LEEST VERDER

Ventilatie is de module waarmee de capaciteiten volgens de NEN 1087 berekent. Hiermee kunt u controleren of uw berekening voldoet aan het Bouwbesluit.

Met deze module toetst u of er in uw gebouw voldoende ventilatielucht aanwezig.

LEES VERDER

Spuiventilatie is de module waarmee u de capaciteiten volgens de NEN 1087 berekent. Hiermee kunt u controleren of uw berekening voldoet aan het Bouwbesluit.

Met deze module toetst u of er in uw gebouw voldoende te openen ramen aanwezig zijn. Er wordt in deze module op een intelligente wijze automatisch het ideale ventilatietraject voor de spuiventilatie en de meest optimale capaciteit bepaald.

LEES VERDER

Simulatie is de module waarmee u de dynamische warmtestromen en temperaturen in een gebouw berekent.

Met deze module berekent u, op basis van een buitenklimaatbestand, uurlijks de gehele vochthuishouding van een gebouw en/of ruimte. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de aanwezigheid van personen e.d. en is het klimaat te regelen met behulp van de installaties.

LEES VERDER

Voor ieder ontwerp moet worden aangetoond dat de weerstand tegen brandoverslag voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Het modelleren en invoeren van gebouwkenmerken en brandwerende eigenschappen van constructie-onderdelen is hierbij vaak een tijdrovende en kostbare klus. De module Brandoverslag (voorheen Brando Professional) brengt daar nu verandering in. Met Brandoverslag berekent u de brandoverslag tussen brandcompartimenten eenvoudig en geheel conform de nieuwste norm NEN 6068.

LEES VERDER

Inwendige condensatie is de module waarmee u de accumulatie en droging van vocht in een bouwkundige constructie berekent.

Deze module maakt berekeningen volgens de NEN-EN-ISO 13788. (De uitgebreide methode van Glaser.) Hiermee bepaalt u of de aanwezige inwendige condensatie in een constructie toelaatbaar is of niet.

LEES VERDER

Oververhitting is de module waarmee u het aantal gewogen temperatuursoverschrijdingsuren (GTO-uren) berekent. Deze berekening moet u uitvoeren volgens de randvoorwaarden zoals beschreven zijn in Bijlage VII van de Regeling Bouwbesluit 2012.

LEES VERDER

Waarom

DGMR Software

Klanten geven ons een 8/10 voor tevredenheid

Al 3316 klanten gingen je voor

Inmiddels hebben wij 4900 gebruikers

En zijn wij al 40 jaar vooruitstrevend

Ik wil een demo aanvragen

Demo Gebouwprestatie
Wanneer u op verzenden klikt, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.
reCAPTCHA

Direct contact?

Ons team staat klaar voor het beantwoorden van al uw vragen.

088 346 79 99

Meer informatie

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren