Warmteverlies

Warmteverliesberekening bepaalt optimale warmtepomp

Warmteverlies is de module waarmee het vermogen van een warmtepomp of CV-ketel berekend wordt volgens de ISSO-publicaties 51,53, en 57.  Een goede wamteverliesberekening zorgt voor een optimaal verwarmde ruimte, en niet onbelangrijk, ook voor een energiezuinig gebouw. Energiebesparing en de keuze voor een opwekker met het juiste vermogen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In de nieuwe versie van Warmteverlies 2021 kunt u in één gebouwmodel op basis van eigen schilzekerheid voor alle woningen of andere gebouwfuncties individueel een vermogen bepalen

Warmteverlies is gebaseerd op de modules van BINK Software. Volgens de tradities van BINK Software worden alle (tussen)resultaten getoond en kunt u deze exporteren naar Excel.

U kunt een uitgebreide rapportage maken, met daarin een overzicht van alle ingevulde formules, of een compacte versie om aan opdrachtgevers te presenteren.

Warmteverliesberekeningen kunt u met de uitgebreide methodiek (ruimteniveau) of op gebouwniveau maken (schilmethode).

Ook is het mogelijk om volgens de Europese norm NEN-EN 12831 en de in België voorgeschreven methode te rekenen (Warmtevermogen).

Warmteverlies Builder 2, ADEK

Installatieconfiguratie 2, ADEK

Ruimte resultaten, ADEK