Uniec 3 Connect

Exporteer uw gebouwmodel naar Uniec 3

Met Uniec 3 Connect exporteert u de gegevens uit uw gebouwmodel naar Uniec 3, zo kunt u dan in Uniec 3 eenvoudig uw berekeningen maken.

Met deze module exporteert u op een betrouwbare wijze een gebouwmodel gemaakt met de Modeller. Voor handmatig ingevoerde gegevens geldt dit ook.

U kunt de volgende gegevens exporteren:

  • alle verliesgevende oppervlakten
  • indeling van zones en gebouweenheden
  • lijnkoudebruggen
  • Rc– en U-waarden
  • gedetailleerde U-waarden (uitgebreide U-waarde berekening van puien en kozijnen)
  • gegevens van beschaduwing en bezonning.

In Uniec 3 kunt u op basis van de actuele kwaliteitsverklaringen, de installaties toekennen aan het gebouw.

Bekijk de workflow voor de export van een gebouwmodel naar Uniec 3

Herbruikbaarheid van informatie

Gebouweigenschappen die u heeft ingevoerd voor uw EPG-berekening kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen waaronder: