Modeller

Grafische invoer gebouwinformatie

De Modeller is de omgeving waar u een grafisch model maakt om uw berekeningen te maken. Deze module bevat een 3D-tekenfunctionaliteit voor het grafisch invoeren van gebouwinformatie.

Naast de importfuncties voor BIM-modellen (gbXML) bevat de Modeller ook uitstekende mogelijkheden om SketchUp- en DXF-bestanden te importeren. Eigenschappen die nog niet aan het gebouwmodel werden toegekend kunt u alsnog toevoegen met behulp van de Modeller. Hiermee stelt u in de kortst mogelijke tijd variantstudies op om uw ontwerp te optimaliseren.

In de Modeller kunnen veel kenmerken van het model gecontroleerd worden, denk hierbij aan de toegepaste materialen, het type constructie, de positionering van vloerverwarming. Zo kan goed en snel gecontroleerd worden of het model juist is ingevoerd.

Modelleren van vloerwerwarming met Modeller
Controle van begrenzingen met Modeller
Overzicht van constructies in Modeller
X