Verwarming en koeling

Home » Producten » Gebouw en installatie » Leidingen » Module Verwarming en koeling

Leidingnetberekening conform ISSO-publicatie 18

Verwarming en koeling is de module waarmee u een leidingnet voor een installatie met verwarmingselementen doorrekent. In de huidige tijd wordt koeling via dezelfde leidingen steeds belangrijker. Ook dit kunt u met deze module berekenen. De software rekent conform de laatste ISSO 18 publicatie. 

De module bevat alle handige functies van het isometrisch diagram. Aanvoer- en retourleidingen verschillen in kleur en kunt u los van elkaar (niet parallel) tekenen. Daarnaast is het ook mogelijk om gecombineerd te tekenen. Aanvoer en retour wordt door een enkele lijn weergegeven, dit maakt voor de berekening niet uit.  U kunt een leidingnet tekenen. Daarnaast zijn er ook verschillende importmogelijkheden, waaronder een DXF-import. 

U vindt in de software een ruime bibliotheek aan leidingmaterialen en (inregel)appendages met hun fysieke eigenschappen respectievelijk inregelkarakteristieken. 

Naast de dimensionering van de leidingen kunt u in de berekening ook de inregelstanden bepalen. De beschikbare (inregel)appendages worden bij de verwarmingselementen geplaatst. U kunt ook appendages opnemen in een leidingdeel. 

Voor koeling zijn diverse koelmedia met hun karakteristieken beschikbaar. Met behulp van een aparte module Bibliotheekeditor kunt u die bovendien naar eigen inzicht aanvullen. Door alternatieve materialen te gebruiken kunt u de berekening zo inrichten, dat er bij grotere diameters automatisch overgeschakeld wordt op een ander leidingmateriaal. 

Verwarming en koeling is een onderdeel van Leidingen (voorheen BINK 8). Net als bij al deze modules worden alle resultaten (gegroepeerd) getoond. Deze kunt u ook exporteren naar Excel. Daarbij hoort natuurlijk een uitgebreide flexibele rapportage. 

Koppeling Cadac TheModus en DGMR Leidingen

DGMR Software en Cadac werken continu samen aan een optimale koppeling tussen Revit BIM-modellen en leidingberekeningen. Met de DGMR Leidingen software is het mogelijk uw BIM-model met leidingnetten sneller te dimensioneren. Lees meer over de koppeling.

Wijzigingen invoeren leidingnet CV

Leidingnet CV van woongebouw

Resultaten

Verwarming en koeling is beschikbaar als module van Leidingen (BINK 8)

WordPress Tables Plugin