Uniec 3

Software voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen volgens de NTA 8800

Bouwtrend

“Met Bouwtrend kunnen wij ons beleid onderbouwen met harde feiten over belangrijke ontwikkelingen in de nieuwbouw.”

Arco Knoester, Itho Daalderop

Geomilieu

“Berekenen en presenteren van milieu-effecten ten gevolge van geluid, trillingen en luchtvervuiling”

Theo Verheij, adviseur Software en IT

Geomilieu Zonebeheer

“Geomilieu Zonebeheer heeft bewezen een betrouwbaar instrument voor efficiënt beheer van industrielawaaizones te zijn”  

Henk Wolfert, beleidsadviseur DCMR

BINK

“BINK, innovatieve ontwerpsoftware voor installatie, bouw en energie.”

Software voor

Geluid en luchtkwaliteit

Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

Software voor

Bouw, energie en brand

Betrouwbare en innovatieve software voor de berekening van EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

Software voor

Installatie

Een slimme combinatie van rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen en kanalen

DGMR BINK Kennismiddag 2019

Op woensdagmiddag 13 november 2019 organiseren wij de DGMR BINK Kennismiddag 2019. Vooraanstaande sprekers informeren klanten van DGMR software en BINK software in een kort tijdsbestek over de nieuwste ontwikkelingen en veranderingen van de regelgeving in ons vakgebied. Ook geïnteresseerden die onze software nog niet gebruiken zijn van harte welkom.

Nieuws

Nieuws & updates

Geomilieu V5.10 en Geoair V2.90 beschikbaar voor download

29-07-2019

Vandaag is de nieuwe versie V5.10 van Geomilieu beschikbaar gekomen. U kunt deze versie downloaden via de Geomilieu pagina op onze website.

Deze versie van Geomilieu bevat onder andere de nieuwe PreSRM module, versie 1.902, ten behoeve van de STACKS-modules. Daarnaast zijn voor STACKS-D ook de emissies en de achtergrondconcentraties voor NH3 beschikbaar.

Een volledig overzicht van wijzigingen vindt u op de downloadpagina van Geomilieu en in de help onder het hoofdstuk “Wat is nieuw?”.

Geoair

Ook de nieuwe versie V2.90 van Geoair is vanaf vandaag te downloaden. Ga hiervoor naar de Geoair pagina op onze website.

Geoair V2.90 gebruikt nu de nieuwe PreSRM module, versie 1.902

DGMR BINK kennismiddag 2019

Home

DGMR BINK Kennismiddag 2019

Op woensdagmiddag 13 november 2019 organiseren wij de DGMR BINK Kennismiddag 2019. Vooraanstaande sprekers informeren klanten van DGMR software en BINK software in een kort tijdsbestek over de nieuwste ontwikkelingen en veranderingen van de regelgeving in ons vakgebied. Ook geïnteresseerden die onze software nog niet gebruiken zijn van harte welkom.

Belangrijke onderwerpen die voorbij komen zijn: Geluid van warmtepompen, NTA 8800 en BENG, do’s en don’ts bij het toepassen van warmtepompen, de nieuwe ventilatienorm NEN 1087 en prestatie-eisen voor het binnenmilieu. Tevens presenteren wij de nieuwe BINK software. Voor en na de lezingen is er voldoende tijd om met onze specialisten te overleggen. De DGMR BINK Kennismiddag 2019 vindt plaats in Hotel Breukelen, eenvoudig bereikbaar met trein en auto.

Programma

Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag.

Aanmelden

Meld uzelf aan via het inschrijfformulier op deze website.

Home

MPGcalc en de nieuwe NMD V3.0 per 1 juli 2019

maandag, 1 jul 2019

Op dit moment maken meer dan 1000 adviesbureaus, architecten en ontwikkelaars gebruik van de MPGcalc software van DGMR voor het uitvoeren van materiaalprestatieberekeningen (MPG) in het kader van een bouwaanvraag of duurzaamheidsstudies. MPGcalc is gecertificeerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) en maakt voor berekeningen altijd gebruik van de meest recente versie van de Nationale milieudatabase NMD. 

Vanaf 1 juli 2019 is een nieuwe bepalingsmethode en ook een geherstructureerde Nationale Milieudatabase (NMD V3.0) van kracht. DGMR is druk bezig met het voorbereiden van volledig nieuwe gebruiksvriendelijke online software voor het uitvoeren van MPG berekeningen conform deze aangepaste bepalingsmethode en de nieuwe NMD. Deze software is echter nog niet per 1 juli beschikbaar. DGMR is in overleg gegaan met SBK over wat wij onze gebruikers moeten adviseren in de tijdelijke situatie dat de NMD V3.0 van kracht is maar dat de software nog niet beschikbaar is. 

Door SBK is hierover het volgende aangeven:

‘Naar verwachting zijn de instrumenten pas in de loop van augustus aangepast. Totdat de instrumenten door ons zijn gevalideerd, kan formeel na 1 juli nog niet met de vigerende methode wordt gerekend. Echter de uitkomsten van de berekeningen met NMD 2.3 en NMD 3.0 zijn nagenoeg gelijk, zodat bij het bevoegd gezag een beroep kan worden gedaan op gelijkwaardigheid. Mocht dat tot problemen leiden, dan kan men contact opnemen met de NMD organisatie.’

Voor meer informatie wordt verwezen naar het nieuwsbericht van SBK, zie https://milieudatabase.nl/bijeenkomst-lca-specialisten-januari-2019-2-2-2-5-3/

Home

Geomilieu STACKS-D (stikstofdepositie) en het PAS

donderdag, 20 jun 2019

De Raad van State heeft recentelijk de systematiek van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstofdioxide) als ‘onvoldoende’ beoordeeld. Dit specifiek op het punt van de te nemen maatregelen, die moeten waarborgen dat de soortenrijkdom in de aangewezen Natura 2000 gebieden met zekerheid kan worden gegarandeerd. Hiermee is het beoordelingskader (van PAS) ongeldig verklaard.

Dit betekent dat, zolang er geen andere ondergrens voor niet-in-betekende-mate- is vastgesteld, er geen projecten kunnen worden vergund, die meer dan 0,05 mol/ha aan N-depositie toevoegen. De striktheid van de beoordeling blijft in stand, echter ontstaat er ruimte voor de toepassing van andere rekenmodellen.

Voor luchtkwaliteit is het zo geregeld dat de minister goedkeuring kan verlenen voor gebruik van andere dan de SRM rekenmodellen. Voor depositie (NBW) is dit niet uitgesproken (anders dan AERIUS) en dus niet geregeld.

Het gebruik van Geomilieu STACKS-D is dus weer een mogelijkheid, aangezien dit model al eerder is goedgekeurd (ook in RvS gevallen).

Geomilieu STACKS-D is in de loop der jaren steeds geactualiseerd; aanpassingen zijn nu dus niet nodig.

Voor meer informatie over Geomilieu STACKS-D verwijzen wij u naar de productpagina. Voor een meer uitgebreide toelichting op de beslissing van RvS verwijzen wij u naar het artikel dat DGMR heeft opgesteld naar aanleiding hiervan.

Nieuws & updates

Geomilieu V5.00 beschikbaar

17-06-2019

Vandaag is de nieuwe versie V5.00 van Geomilieu beschikbaar gekomen. U kunt deze versie downloaden via de Geomilieu pagina op onze website.

Deze versie van Geomilieu bevat een groot aantal wijzigingen. Zo is de berekening van het bodemmodel verbeterd en versneld en bevat Geomilieu nu een nieuwe import-optie voor de Geodan/DGMR 3D-data.

Een volledig overzicht van wijzigingen vindt u op de downloadpagina van Geomilieu en in de help onder het hoofdstuk “Wat is nieuw?”.

Home

Geomilieu gebruikersdagen 2019

maandag, 20 mei 2019

April is de maand voor de jaarlijkse Geomilieu gebruikersdag, ook dit jaar weer. Dit jaar was toch iets anders dan andere jaren; niet centraal maar 3 dagen in verschillende regio’s. Hierdoor konden we meer dan 150 geluids- en milieudeskundigen informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Geomilieu en hieraan gerelateerde wet- en regelgeving. Na afloop ontvingen wij veel enthousiaste reacties.

Hans J.A. van Leeuwen, algemeen directeur van DGMR, verrichtte de officiële opening. Hij stond stil bij de actuele ontwikkelingen op milieugebied. Hij ging hierbij ook in op het meten van laagfrequent geluid en het gebruik van de akoestische camera.

Hierna was het woord aan Richard Schmidt, directeur van DGMR Software. Hij blikte terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin we met onze nieuwe helpdeskmedewerker Josje, één aanspreekpunt op de helpdesk hebben. Een jaar waarin veel Geomilieu ontwikkelingen zijn geweest, niet alleen Geomilieu zelf maar ook de rekenservice en zonebeheer. Bovendien besprak hij het nieuwe product 3D-data waarbij DGMR in samenwerking met Geodan landelijke 3D-data aanbiedt conform standaard Rekenmethode II. Ook kwamen ontwikkelingen aan de orde waaraan DGMR meewerkt, zoals ontwikkeling CNOSSOS-EU, rekenregel diffractoren en ontwikkeling rekenmodel voor trillingen spoor. Op het gebied van Bouw kwamen onderwerpen zoals de nieuwe NTA 8800 en Healthy Building Index voorbij.

Na Richard was het de beurt aan Geomilieu-productmanager Theo Verheij. Hij presenteerde de mogelijkheden van de nieuwste versie van Geomilieu. Rode lijn in de aanpassingen is het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van Geomilieu, waarbij met name de introductie van catalogi in het oog sprong. Ook ging hij in op de ontwikkeling van een volledig nieuwe optie om Geomilieu 3D-data met één klik van de muis te importeren. Ten slotte gaf hij met behulp van kentallen aan dat er een sterke stijging is in het gebruik van de Geomilieu rekenservice.

Aansluitend op de presentatie van Theo nam Henk de Kluijver het woord. Henk ging nader in op de ontwikkeling van digitale data en op welke wijze een nieuwer en beter 3D-datamodel voor geluidsstudies ontwikkeld is. Een ontwikkeling waarbij de expertises van Geodan, Henk de Kluijver en DGMR Software samenkomen in een nieuw Geomilieu product: 3D-data.

Na de pauze was het woord weer aan Theo. Op basis van ingestuurde gebruikersvragen ging hij dieper in op het gebruik van Geomilieu. In zijn presentatie liet Theo zien hoe je eenvoudig op basis van beschikbare data met Geomilieu een akoestisch model kunt opbouwen. In dit geval railverkeerslawaai voor Voorhout. Hierbij maakte hij onder andere gebruik van achtergrondkaarten van PDOK, 3D-data van Geodan/DGMR en natuurlijk het geluidregister spoor. Nadat het model binnen zijn presentatie volledig was gemodelleerd, inclusief definitie van grid en toetspunten, ging Theo ook in op de mogelijkheden om de kwaliteit van de data te beoordelen. Hierbij zorgen nieuwe velden bij gebouwen, zoals bouwjaar en ahn-jaar, voor hele goede handvatten. Ten slotte werd nog besproken op welke wijze tunnelmonden, ingravingen en taluds voor wegverkeer gemodelleerd moeten worden.

Na de lunch ging Gerard van Kempen, Adviseur Milieu en ruimte bij DGMR IVM, in op de omgevingswet met aanvullingsbesluit geluid. Een besluit dat met name voor het beheren van industrieterreinen gevolgen heeft. Hij ging hierbij onder andere in op de overgang van etmaalgemiddelden naar jaargemiddelden, op de introductie van geluidreferentiepunten en geluidregister en op de wijze waarop Geomilieu hierin zou kunnen ondersteunen. Al met al onderwerpen die opriepen tot een levendige discussie.

Nadat Theo de komende ontwikkelingen voor Geomilieu had toegelicht, was het tijd voor de locatie afhankelijke activiteit. Deze bestond uit een rondleiding door het Philips stadion, een stadswandeling in Zwolle en een bezoek aan het Prinsenhof museum in Delft. Leerzame en gezellige activiteiten. Zoals altijd kon er weer worden nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

Download hier de presentaties.

Home

Geomilieu en catalogi

woensdag, 15 mei 2019

Een van de speerpunten van Geomilieu V5.0 is het verder verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid. Een belangrijk onderdeel daarbij is de omgang met keuzelijsten; deze kunnen zijn opgelegd door de rekenmethode (voorgedefinieerd in Geomilieu), maar ook lijsten die de gebruiker zelf kan beheren (opgenomen in catalogusbestanden).

 

Voorgedefinieerd

Op een aantal attributenformulieren is het nu mogelijk veel gebruikte waarden te kiezen middels een knop […]. Deze opent een selectielijst waarin veel gebruikte waarden zijn opgenomen, denk hierbij aan het bodemtype voor bodemgebieden en het reflectietype bij gebouwen en schermen. Hierdoor is het bijvoorbeeld niet meer noodzakelijk om per octaaf handmatig een reflectiewaarde in te voeren, maar wordt deze gevuld aan de hand van de gemaakte keuze.

Catalogusbestanden

Om catalogi beter te kunnen beheren, zijn alle catalogusbestanden (*.cat) verplaatst naar de folder CAT binnen de Geomilieu programmafolder. Indien gewenst, kan de gebruiker in settings.cfg een andere folder opgeven. CAT-bestanden zijn tekstbestanden die de gebruiker zelf kan aanpassen. De lijst met WMS- en WMTS-achtergronden staan ook in een CAT-bestand. Via Geomilieu is het mogelijk om de laatste versies hiervan van de DGMR Software website te downloaden.

Catalogimenu

Voor het beheren van catalogi met gegevens die niet op *.cat bestanden zijn opgeslagen is in het hoofdmenu de menu-optie “Catalogi” toegevoegd. Opties binnen dit menu zijn afhankelijk van het geopende model. Zo is voor wegverkeerslawaai modellen de lijst met wegdektypes te raadplegen en aan te passen. Ook afdrukken, opslaan en laden is mogelijk. Voor railverkeerslawaai zijn catalogi voor ruwheden en brugtoeslagen opgenomen. Bij banen is het dan ook niet meer nodig om de waarden voor ruwheden en brugtoeslagen op te nemen, maar kan eenvoudig worden verwezen naar de catalogus.

Home

Afronden volgens HMRI

woensdag, 15 mei 2019

Al lange tijd is er onduidelijkheid over hoe resultaten van geluidsberekeningen moeten worden afgerond en gepresenteerd. Dit speelt vooral bij berekeningen volgens de HMRI. Tot op heden presenteert Geomilieu altijd waarden die rekenkundig zijn afgerond naar 0, 1 of 2 decimalen en wordt afronding volgens de NEN 1047 niet toegepast.

Nu stelt de HMRI’99 dat afronding volgens NEN 1047 dient te worden toegepast. De letterlijke tekst uit de HMRI’99 is als volgt:

“De rekenkundige tussenresultaten worden gepresenteerd tot één cijfer achter de komma. De beoordelingsgrootheden worden opgegeven in hele dB’s. Deze getallen worden afgerond conform NEN 1047. Hierbij geldt dat indien het af te ronden getal op een 5 eindigt deze wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele even getal.”

In de 2e zin staat dat “deze” getallen worden afgerond volgens de NEN 1047. Niet duidelijk is wat met deze wordt bedoeld. Deze verwarring wordt mede gevoed door het voorbeeld waarin alleen waarden met 1 decimaal worden gebruikt. Het is dus onduidelijk of men via een eerste afronding naar 1 decimaal tot de beoordelingsgrootheid komt of via een directe afronding met gebruikmaking van het niet afgeronde tussenresultaat. Dit betekent dat een waarde van 50,54 leidt tot 50 als het afgeronde tussenresultaat (50,5) wordt gebruikt en tot 51 als het niet afgeronde tussenresultaat (50,54) wordt gebruikt.

We hebben dit probleem aan InfoMil voorgelegd. Het antwoord wat wij hebben gekregen geeft aan dat rekenkundige tussenresultaat en de beoordelingsgrootheid afgerond worden gepresenteerd, maar dat een gepresenteerd rekenkundig tussenresultaat niet wordt gebruikt bij een verdere analyse met dat tussenresultaat. Voor het verkrijgen van een volgend resultaat wordt nooit tussentijds afgerond.

Dit betekent dat voor het bepalen van een eindresultaat (beoordelingsgrootheid) wordt uitgegaan van de niet afgeronde waarde en dat een waarde van 50,54 een eindresultaat van 51 geeft.

Dit betekent ook dat een Lden-waarde of een Letmaal-waarde die wordt gebruikt voor het bepalen van een Lcum-waarde weer een tussenresultaat is en deze dus niet afgerond wordt gebruikt in de berekening. Pas de uiteindelijke Lcum-waarde wordt weer afgerond naar 0 decimalen.

Op basis hiervan hebben we besloten om vanaf Geomilieu V5.0 als volgt te werk te gaan:
Geomilieu slaat alle (tussen)resultaten op in 2 decimalen. Bij het bepalen van een resultaat wordt altijd van deze niet afgeronde waarden uitgegaan. Resultaten op 1 of 2 decimalen worden altijd getoond volgens de rekenkundige afrondingsregels. Bij presentatie op 0 decimalen wordt de NEN 1047 toegepast, waarbij direct van 2 naar 0 decimalen wordt gegaan, dus alleen waarden eindigend op ,50 worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal. Deze afronding wordt pas toegepast na toepassing van eventuele groepsreducties.

Overigens geeft InfoMil ook aan dat het bevoegd gezag, mits onderbouwd, hiervan kan afwijken. In dat geval is het aan de gebruiker om de beoordelingsgrootheid te bepalen, op basis van de resultaten op 1 of 2 decimaal.

Home

Reactie softwareontwikkelaar Uniec 3 op uitstel wettelijke invoering NTA 8800/BENG

maandag, 29 apr 2019

Er is op dit moment in de media veel te doen over het uitstel van de invoering van de nieuwe NTA 8800 (‘energieprestatie norm’) en de rol van de softwareontwikkelaars hierin. In eerste instantie hanteerde de overheid 1 januari 2021 als invoerdatum voor de NTA 8800. In 2018 is, op basis van EU-regelgeving, besloten deze datum naar voren te halen naar 1 januari 2020. Vanaf dat moment hebben de verschillende softwareontwikkelaars aangegeven dat 1 januari 2020 best een ambitieuze datum is, maar dat er hard zal worden gewerkt om die datum te realiseren.

Ontwikkeling van de NTA 8800 norm

Voor alle betrokken partijen is vanaf het begin duidelijk geweest dat de NTA 8800 een veel complexere norm is dan de NEN 7120 (de huidige EPC-norm). Dit betekent een lange doorlooptijd van de softwareontwikkeling. Het leidt er ook toe dat tijdens het ontwikkeltraject nog wijzigingen in de NTA 8800 worden doorgevoerd op basis van opmerkingen vanuit de softwareontwikkelaars en vanuit de markt.

Sinds de publicatie van de NTA 8800 in september 2018 zijn er ook verschillende nieuwe versies gepubliceerd en komt er in juni 2019 nog een correctieblad op de NTA 8800. Daarnaast worden de ISSO 75.1 en 82.1 momenteel nog herzien om aan te sluiten op de NTA 8800. Deze ISSO-normen zijn nog niet gereed, maar hebben wel invloed op werking van de software.

De invoerdatum van 1 januari 2020 heeft er ook toe geleid dat de softwareontwikkelaars genoodzaakt waren om tijdens de doorontwikkeling van de norm al software te ontwikkelen. In de ideale situatie gebeurt dat natuurlijk nadat de normen definitief zijn vastgesteld. Uiteraard is het gevolg dat het ontwikkeltraject af en toe vertraging oploopt door het doorvoeren van wijzigingen.

Krachten bundelen

Omdat wij ons zorgen maakten of de strakke planning van 1 januari 2020 ten koste zou gaan van de kwaliteit, hebben DGMR Software en Earth Energie Advies besloten samen te werken aan het nieuwe softwareproduct Uniec 3. Zowel de planning van DGMR Software als van Earth Energie Advies was om rond de zomer van 2019 een eerste proefversie gereed te hebben. Dat is ook met de overheid zo afgestemd en is nauwelijks veranderd nu wij de handen ineen hebben geslagen.

Kwaliteitsborging

Een eerste proefversie is echter nog geen definitieve versie waarmee de markt betrouwbare berekeningen kan uitvoeren en waarin alle functionaliteiten zijn opgenomen. Om de betrouwbaarheid van de berekeningen te waarborgen, volgt een certificeringstraject voor de software. De verschillende NTA 8800 softwarepakketten, waarvan Uniec 3 er één is, ondergaan honderden testen (de zogenaamde ‘EDR testen’) om de resultaten te valideren en onderling te vergelijken. De praktijk leert namelijke dat bij aanvang van dat proces niet alle pakketten dezelfde uitkomsten zullen genereren, omdat normen vaak ruimte geven voor meerdere (juiste) interpretaties en softwarefouten nog moeten worden verholpen. Als softwareontwikkelaars de norm verschillend interpreteren, dan worden daarover vragen gesteld aan de normcommissie. Die beschouwt de verschillende interpretaties en geeft uitsluitsel over wat de intentie van de NTA 8800 is. Vervolgens zorgen de verschillende softwareontwikkelaars ervoor dat alle pakketten rekenen volgens de correcte (of aangepaste) interpretatie van de NTA 8800. Gezien de complexiteit van de norm en de grote hoeveelheid testen die op elkaar afgestemd moeten worden, is de verwachting dat dit traject enkele maanden in beslag zal nemen. Als de resultaten van de testen definitief zijn vastgesteld, volgt de officiële attestering van de software conform BRL 9501. Het proces tot attestering is vaak ook een traject van enkele maanden.

Voortgang bij Uniec3

Wij liggen nu op schema om op 1 januari 2020 geattesteerde software ter beschikking te hebben voor de markt. We begrijpen ook de behoefte van de markt om al voor de ingangsdatum van de NTA 8800 met Uniec 3 te kunnen rekenen. Wij hebben dus alle begrip voor het verzoek om de ingangsdatum uit te stellen. Dit vinden wij ook een goede keuze in het kader van de opleiding van de rekenaars. Onder de NTA 8800 dienen deze gediplomeerd te zijn. De cursus en het examen kunnen pas plaatsvinden nadat er geattesteerde software beschikbaar is. Ook moeten de bedrijven die gediplomeerde medewerkers in dienst hebben, als bedrijf gecertificeerd worden. Door de invoerdatum uit te stellen, ontstaat voldoende tijd voor de markt om te zorgen dat bedrijven en opstellers van energieprestatieberekeningen gecertificeerd en gediplomeerd worden. Dat is belangrijk, zodat energieprestatieberekeningen van gebouwen die met Uniec 3 gemaakt zijn ook daadwerkelijk ingediend (afgemeld) kunnen worden bij de gemeente waar de bouwvergunning wordt aangevraagd.

Het uitstel van de invoerdatum van de NTA 8800 leidt dus niet tot een gewijzigde planning voor de oplevering van Uniec 3. Het geeft de markt wel de gelegenheid om projecten met een langere doorlooptijd goed voor te bereiden met Uniec 3 en het geeft opstellers van berekeningen de gelegenheid om voor de invoerdatum gecertificeerd en gediplomeerd te zijn. 

Samen met alle betrokken partijen, zoals BZK, RVO, NEN, ISSO, certificerende instituten en de collega softwareontwikkelaars, gaan wij ervoor zorgen dat er een mooi gereedschap is waar we de komende jaren betrouwbare berekeningen mee kunnen maken waarmee de energetische kwaliteit van gebouwen wordt gewaarborgd.

DGMR Software en Earth Energie Advies gaan samenwerken!

dinsdag, 2 apr 2019

DGMR Software en Earth Energie Advies bundelen hun kennis, kunde en ontwikkelcapaciteit om nieuwe BENG-rekensoftware te ontwikkelen. Ze komen voor januari 2020 gezamenlijk op de markt met het nieuwe product Uniec 3.

De NTA 8800 is een complexe norm en de plannen van de overheid om deze per 1 januari 2020 van kracht te laten worden, heeft geleid tot een grote tijdsdruk op de ontwikkeling van software. Om ondanks deze factoren tot goede software te komen, hebben DGMR Software B.V. en Earth Energie Advies B.V. (ontwikkelaar Uniec 2 EPG software) besloten tot samenwerking. Wij zullen gezamenlijk op de markt komen met het product Uniec 3. Op die manier bundelen we onze kennis, kunde en ontwikkelcapaciteit om met een goed product te komen binnen het beschikbare tijdspad.

Voor u als klant heeft dit als voordeel dat de ideeën van beide partijen worden geïntegreerd in Uniec 3, zodat we nog meer gebruikersgemak kunnen realiseren binnen de beschikbare tijd. Tevens bieden we u een deskundige helpdesk die u zal assisteren met uw vragen over Uniec 3. Ook zullen we bij de overgang naar de NTA 8800 een cursusaanbod presenteren waarmee wij u helpen om zo snel mogelijk te wennen aan het werken met Uniec 3. Kortom, door deze samenwerking kunt u rekenen op een nog beter product om uw NTA 8800 berekeningen te maken!

We verwachten dat u in het najaar kennis kunt maken met een eerste versie van Uniec 3. Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang op onze website https://uniec3.nl/

Home

Bijna 40% nieuwbouwwoningen veel zuiniger dan norm

woensdag, 20 feb 2019

RVO.nl heeft op basis van Bouwtrend geconstateerd dat bijna 40% van de nieuwbouwwoningen veel zuiniger is dan de norm. Uit verleende bouwvergunningen blijkt dat een groot deel van de woningen veel beter presteert dan het wettelijk maximale energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,4.

Bouwtrend is een tool waarmee de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunnen worden geanalyseerd. Hierbij kunt u denken aan de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling van woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en dus de energieprestaties. Kijk voor meer informatie op de Bouwtrend website.

Lees hier het volledige artikel op RVO.nl: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/bijna-40-nieuwbouwwoningen-veel-zuiniger-dan-norm

Home

BINK Bintranet omgeving niet meer beschikbaar

dinsdag, 19 feb 2019

De Bintranet-omgeving is uit de BINK 9 software verwijderd. Van deze omgeving werd nog maar beperkt gebruik gemaakt door BINK gebruikers en veel van de functies uit dit programma zijn inmiddels in Windows opgenomen. Doordat de helpbestanden zijn verhuisd naar internet was het niet meer nodig om de Bintranet-omgeving in stand te houden. Voor gebruikers die de bestanden bewaarden in de Bintranet-omgeving is een tool gemaakt waarmee bestaande bestanden kunnen worden omgezet in een Windows mappenstructuur. De tool is meegeleverd met de laatste release van BINK 9. Download hier de handleiding.

Home

Het belang van waterzijdig inregelen van CV installaties

dinsdag, 19 feb 2019

Waterzijdig inregelen is het hydraulisch in balans brengen van de cv installatie. Het inregelen zorgt ervoor dat het water met de juiste snelheid  door de radiatoren, vloerverwarming en convectoren stroomt en daardoor voldoende tijd heeft om de warmte af te geven. Het goed inregelen voorkomt geluids- en comfortklachten en kan in bedrijfspanden tot 25% besparen op het gasverbruik.

Dankzij een motie van Tom van der Lee (GroenLinks) komt het waterzijdig inregelen op de lijst van energiebesparende maatregelen die bedrijven moeten treffen. De lijst van verplichte maatregelen is onderdeel van de Wet milieubeheer.

Bron: Techniek Nederland (voorheen Uneto -VNI)

Met BINK Leidingberekening ontwerpt en berekent u binnen enkele minuten een optimaal leidingnet. Met als resultaat een uitgebreid  overzicht van de drukverliezen, stuklijsten maar ook de instelstanden van de appendages. De instelstanden worden in een duidelijke rapport gepresenteerd.

Heeft u na het zien van de film vragen of bent u geïnteresseerd in de software neem contact op met software@dgmr.nl

Home

Helpfunctie BINK 9 aangepast

maandag, 18 feb 2019

De helpbestanden uit BINK 9 en de Builder zijn ‘verhuisd’ naar het internet. De helpbestanden zijn nu sneller beschikbaar.  Helpitems, tips en instructies kunnen wij nu sneller beschikbaar maken. De helpbestanden zijn te bereiken door het vraagteken (?) te selecteren of door in een veld op de functietoets F1 te drukken.

Home

Van SketchUp naar BINK 9

woensdag, 13 feb 2019

Een in SketchUp gemaakt gebouwmodel kan eenvoudige geïmporteerd worden in Bink Builder, het gebouwmodelleerprogramma van BINK 9. Een gebouwmodel gemaakt in SketchUp moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Download deze presentatie voor enkele ‘Tips en Tricks’.

Home

Serious gaming en geluidsoverlast

maandag, 11 feb 2019

Wouter Segijn heeft tijdens zijn afstudeerstage bij DGMR Software onderzoek gedaan naar de inzet van serious gaming voor het thema geluidsoverlast. Kernpunt uit het onderzoek was bewustwording van geluidsoverlast voor bewoners en kinderen. Dit is uitgesplitst in de technische complexiteit van het onderwerp en inzicht in de geluidsoverlast. Voor het onderzoek heeft hij een serious game ontwikkeld, waarbij op een speelse manier beide zaken inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Door middel van het organiseren van games en enquêtes is vervolgens getoetst of serious gaming hiervoor een goed instrument is. De game bleek zeer positief bij te dragen aan inzicht voor de gestelde doelgroepen. Op basis van dit afstudeeronderzoek zullen wij verder kijken welke elementen bruikbaar zijn in de softwareproducten van DGMR.

Home

Healthy Building Index tool

dinsdag, 5 feb 2019

Gebouwgebruikers moeten zich comfortabel, goed en gezond voelen om optimaal hun werk te kunnen doen. De beleving van het binnenmilieu speelt hierbij een belangrijke rol. Om de ervaring van de gebouwgebruikers in kaart te brengen heeft DGMR Software in opdracht van bba binnenmilieuadvies de Healthy Building Index Tool ontwikkeld. Met deze online tool kan snel en eenvoudig in kaart worden gebracht hoe tevreden de gebouwgebruikers zijn met het binnenmilieu waarbij gekeken wordt naar thema’s zoals thermisch comfort, binnenluchtkwaliteit, geluid en licht.

Op basis van de uitkomsten worden mogelijke risicofactoren benoemd en worden globale aanbevelingen gedaan om de binnenmilieusituatie te verbeteren. Deze tool kan periodiek worden ingezet om de tevredenheid van de gebouwgebruikers met het binnenmilieu te inventariseren, of bijvoorbeeld na een verhuizing of interne renovatie.

Meer informatie is te vinden op https://healthybuildingindex.nl

Home

MPGcalc 1.2 met nieuwe NMD V2.3

donderdag, 31 jan 2019

Vanaf heden is een nieuwe versie van de gratis software MPGcalc beschikbaar. U kunt dan uw materiaalprestatieberekeningen uitvoeren met de nieuwe Nationale Milieudatabase V2.3. In deze versie zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd en is bij de productkaarten nu ook aangegeven of u een milieuvriendelijk product volgens DUBOKEURtm in uw gebouw heeft geselecteerd.

De nieuwe versie is op te halen vanaf www.mpgcalc.nl

Geomilieu gebruikersdagen 2019

Home

Geomilieu Gebruikersdagen 2019

April is de maand voor de jaarlijkse Geomilieu gebruikersdag, ook dit jaar weer. Dit jaar toch iets anders dan andere jaren; er worden namelijk verspreid over het land 3 dagen georganiseerd. Hierdoor kunnen wij u nog beter informeren over onze software en met u in gesprek gaan. Voor u als gebruiker de kans om kennis op te doen en te leren van ervaringen van andere gebruikers.

Graag nodigen wij u uit om één van deze informatieve dagen bij te wonen. Voor gebruikers van Geomilieu zijn er geen kosten aan verbonden.

Op de gebruikersdag wordt u geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen op software gebied, waarbij de nadruk uiteraard op Geomilieu zal liggen. Niet alleen de vele wijzigingen in Geomilieu worden toegelicht, maar er zal ook op de toekomst van Geomilieu worden ingegaan.

Voorafgaand aan de gebruikersdag ontvangt u per e-mail nog uitgebreide informatie, inclusief programma en routebeschrijving. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Mirjam Duynisveld of Thea Vrolijk van ons bureau te Den Haag, e-mail adres software@dgmr.nl.

Data en locaties Geomilieu gebruikersdagen 2019:

Home

2018, een jaar van vernieuwingen bij DGMR-BINK

dinsdag, 18 dec 2018

2018 was voor DGMR-BINK het jaar van de nieuwe mogelijkheden. DGMR Software en BINK Software zijn nu echt één bedrijf: DGMR Software. We voegden de websites samen, waarop we al onze producten nu overzichtelijk naast elkaar presenteren. Wij danken u voor de goede gesprekken tijdens de jaarlijkse gebruikersdag en de ruim 2000 contactmomenten via de helpdesk. We konden daarmee veel vragen van u beantwoorden, maar ook veel nieuwe ideeën opdoen voor ontwikkelingen en verbeteringen in onze softwareproducten.

Milieusoftware

In 2018 voorzagen wij onze milieusoftware van nieuwe mogelijkheden en bereidde we ons voor de aankomende omgevingswet. Geomilieu Analyst is nu volledig geïntegreerd in het Geomilieu-platform zodat u analyses nog sneller en makkelijker kunt uitvoeren. De module Zonebeheer die we samen met DCMR ontwikkelden, wordt nu ook ingezet bij andere omgevingsdiensten, zoals Zuid-Holland Zuid en Noordzeekanaalgebied. De interesse van zonebeheerders in deze module is groot. 

Ook werkten wij afgelopen jaar mee aan het verbeteren van de CNOSSOS-EU methodiek, zodat u in 2019 een bijgewerkte versie van CNOSSOS -EU binnen Geomilieu kunt gebruiken. Om de efficiency bij geluidsonderzoeken te verhogen, lanceerden we in 2018 de landelijk dekkende 3D-dataset als onderdeel van Geomilieu. Op het gebied van maatwerksoftware startten we met een aantal partners met het project ‘OURS’ (ontwikkeling van een uniform rekenmodel spoortrillingen) van RIVM. Een uitdagend en complex traject van veel onderzoek, meten en ontwikkelen.

Bouw, duurzaamheid, installatietechniek

Op het gebied van bouw, duurzaamheid en installatietechniek maakten we veel stappen. We begonnen medio 2018 met de opvolger van onze succesvolle energieprestatiesoftware ENORM, genaamd ‘BENGcalc’ voor woningen en utiliteitsbouw. Voor de materiaalprestatie van gebouwen ontwikkelden wij het pakket MPGcalc, waarin u  de meest recente nationale milieudatabases vindt. In de BINK software voor bouw en installatie voerden we het afgelopen jaar veel verbeteringen door die zich richten op het gebruik van een gebouwmodel, het geïntegreerd rekenen voor het bouwbesluit (alle berekeningen vanuit één gebouwmodel) en de Brandoverslagmodule.

Concluderend, onze software producten sluiten nu nog beter aan bij de behoefte van onze gebruikers en in 2019 zullen wij u zeker weer verrassen met diverse nieuwe ontwikkelingen. Wij treffen elkaar weer op onze gebruikersdag waarvoor we dit jaar iets bijzonders hebben bedacht. Namens ons team wens ik u alvast fijne feestdagen en een goed 2019 toe!

Richard Schmidt
Directeur

Nieuws & updates

Geomilieu V4.50 beschikbaar

17-12-2018

Vandaag is de nieuwe versie V4.50 van Geomilieu beschikbaar gekomen. U kunt deze versie downloaden via de Geomilieu pagina op onze website.

Een volledig overzicht van wijzigingen vindt u op de downloadpagina van Geomilieu en in de help onder het hoofdstuk “Wat is nieuw?”.

Nieuws & updates

Geluidwering gevels V4.53 beschikbaar

11-12-2018

Vandaag is de nieuwe versie V4.53 van Geluidwering gevels beschikbaar gekomen. U kunt deze versie downloaden via de productpagina van GL op onze website.

Een volledig overzicht van wijzigingen vindt u op de downloadpagina van Geluidwering gevels en in de help onder het hoofdstuk “Nieuw”.

Catalogus

De materialencatalogus is aangevuld en geüpdatet met actuele gegevens van materialen van Phonotech.

Nieuws & updates

BINK EPG en de BENG eisen

30-11-2018

Dinsdag 20 november zijn de nieuwe BENG eisen gepresteerd. Bij deze eisen wordt er vanuit gegaan dat de BENG-indicatoren worden bepaald met de rekenmethode zoals omschreven is in de NTA 8800. Omdat deze rekenmethode aanzienlijk afwijkt van de bestaande NEN 7120 zijn de BENG-indicatoren, zoals die nu bepaald worden in de huidige EPG NEN 7120 software, niet meer toe te passen. DGMR BINK software heeft daarom besloten om deze niet meer standaard te presenteren. De gebruiker mag nu zelf kiezen of de BENG-indicatoren, bepaald volgens de NEN 7120, wel of niet bepaald en gepresenteerd worden. Dit kan worden gedaan in de rekenopties.

Stappenplan

 1. Selecteer Definieer rekenopdrachten
 2. Dubbel klik op het Bibliotheek symbool bij Rekenopties EPG
 3. Selecteer de rekenoptie die aangepast moet worden
 4. Kies bij Toon NEN 7120 BENG-indicatoren voor ja of nee
 5. Bevestig de keuze door op selecteren te drukken

Nieuws & updates

Update BINK 9 beschikbaar

1-11-2018

Mede op verzoek van onze klanten zijn er nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan onze software. Kijk zeker even naar de handige functie in Builder, het Splitsen van ruimten.

DGMR Daglicht

 • Voor ruimten met een onderwijsfunctie en een vloeroppervlakte (Avl) > 150m² worden, conform het Bouwbesluit, geen daglichteisen meer gecontroleerd

DGMR EPG

 • De nieuwste kwaliteitsverklaringen zijn aan de bibliotheek toegevoegd
 • Andere weergave resultaten in workflow, u ziet nu direct de voorlopige BENG indicatoren
 • Extra resultaten voor vlakken (belemmeringen en overstekken)

DGMR U-waarde

 • Het aantal spouwankers kan nu met 2 decimalen worden opgegeven, u kunt preciezer het aantal spouwankers per m2 aangeven

Builder II

 • Mogelijkheid om de uitwendige reductiefactor (Cu) in te voeren voor daglicht berekeningen
 • Splitsen van ruimten door het tekenen van een lijn, zo werkt u nog sneller

BINK uitproberen?

Nieuws & updates

Ontwikkeling uniform rekenmodel spoortrillingen

26-10-2018

Het RIVM is in 2018 met verschillende marktpartijen (DPA Cauberg-Huygen, Level Acoustics & Vibration, DGMR, Deltares, Movares en RIVM) gestart met de ontwikkeling van een uniform rekenmodel spoortrillingen. Een uitdagend en complex traject waarbij veel onderzocht, gemeten en ontwikkeld moet worden.

Hierbij zorgt DGMR Software voor het samenbrengen van alle deelresultaten en componenten (denk aan meetgegevens, spoorconstructie, emissie, overdracht en gebouwkenmerken) in een stuk software welke door de ervaren en minder ervaren gebruiker kan worden ingezet bij het voorspellen van spoortrillingen.

Wilt u meer informatie over dit project? Bezoek de RIVM website, of kom naar de beurs GTL in Hoevelaken voor de lezing “Ontwikkeling uniform rekenmodel spoortrillingen” op 7 november, 14:30 uur, zaal 5 of bezoek onze stand op de Infomarkt.

Nieuws & updates

3D-data voor geluidsberekeningen in Geomilieu

24-10-2018

DGMR en Geodan hebben hun jarenlange ervaring op het gebied van GIS en geluidssoftware gebundeld en bieden nu landelijke 3D-data aan conform Standaard Rekenmethode II. Deze data omvat gebouwen, hoogtelijnen, bodemgebieden en adrespunten in Nederland.

Gebruik van deze data levert forse tijdswinst op voor milieudiensten, overheden en adviseurs. De 3D-data kan direct worden gebruikt in Geomilieu. Bij de ontwikkeling van de data is er veel aandacht besteed aan de volledigheid, actualiteit en nauwkeurigheid van de data.

De data is op akoestisch verantwoorde wijze versoberd en is zoveel mogelijk ingericht op het behalen van een hoge rekensnelheid in Geomilieu.

Betere 3D-data voor geluidsberekeningen is er op dit moment niet beschikbaar in Nederland.

Meet weten over onze 3D-data voor Geomilieu? Raadpleeg dan onze website: https://dgmrsoftware.nl/producten/geluid-en-luchtkwaliteit/geomilieu/geomilieu-3ddata/

Nieuws & updates

Congres Energieprestatie 2.0 – NTA 8800

24-10-2018

Op 20 november organiseert NEN met medewerking van het Ministerie van BZK een congres dat u niet wilt missen. Hier hoort u alles over de nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie (NTA 8800) en wat er gaat veranderen.

Tijdens dit congres verzorgt DGMR een plenaire sessie om iedereen op de hoogte te brengen over de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Daarnaast zullen wij met Bouwtrend (samenwerking DGMR en UNIEC) een kennissessie verzorgen met de titel “Van EPC naar BENG; feiten en verwachtingen”. Wilt u meer weten over onze nieuwe NTA 8800 software, dan kunt u langskomen op onze stand op de informatiemarkt. Wij praten u graag bij. Meer informatie over dit congres vindt u op http://www.gebouwenergieprestatie.nl

Nieuws & updates

DGMR kondigt nieuwe software aan voor BENG

24-10-2018

Al vanaf het begin van de energieprestatienorm in 1995 is DGMR betrokken bij het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke software voor het uitvoeren van energieprestatieberekeningen.

Sinds 2012 biedt DGMR haar softwarepakket ENORM aan voor het opstellen van hoogwaardige energieprestatieberekeningen voor woningen en utiliteitsbouw conform de geldende norm NEN 7120. Honderden professionele gebruikers maken dagelijks gebruik van ENORM bij het doorrekenen van ontwerpconsequenties en het opstellen van definitieve berekeningen voor de bouwaanvraag.

Vanaf 1 januari 2020 komt de NEN 7120 te vervallen. De huidige norm wordt opgevolgd door de NTA 8800.  Om aan te sluiten bij deze nieuwe bepalingsmethode hebben wij besloten om nieuwe energieprestatiesoftware te ontwikkelen.

In de zomer van 2019 komen wij op de markt met volledig nieuwe energieprestatiesoftware voor het maken van berekeningen voor woningbouw, utiliteitsbouw, nieuwbouw als bestaande bouw.

Momenteel zijn wij druk bezig met de ontwikkeling van de nieuwe software. In de komende nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen.

Nieuws & updates

Geomilieu Zonebeheer nu ook in gebruik bij OZHZ en ODNZKG

24-10-2018

Sinds 2016 maakt DCMR Milieudienst Rijnmond succesvol gebruik van Geomilieu Zonebeheer voor het akoestisch beheer van alle industrieterreinen in het Rotterdamse havengebied.

In navolging hiervan hebben ook Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) ervoor gekozen om hun industrieterreinen te gaan beheren met Geomilieu Zonebeheer.

Momenteel wordt de module voor deze omgevingsdiensten ingericht en afgestemd op hun eigen werkwijze en specifieke wensen.

Wilt u ook de geluidszones op uw industrieterrein efficiënt beheren met een betrouwbaar systeem? Neem dan contact met ons op. En ontvang bovendien een gratis quick scan voor de kwaliteit van uw zonebeheermodel.

Vacatures

Vacature Marketing- en Communicatiemedewerker

19 okt 2018

Marketing- en Communicatiemedwerker

“DGMR is een ondernemende en innovatie organisatie met een prettige werksfeer. Als marktleider op het gebied van milieu-, bouw- en installatiesoftware communiceren wij veel met onze klanten en bedenken wij nieuwe producten en marketingstrategieën. Wij zijn dan ook dagelijks bezig met het ontwikkelen van nieuwe kansen en het optimaliseren van onze producten, zodat ze perfect aansluiten bij de wensen van onze klanten. Lijkt het jou leuk om deel uit te maken van een innovatie organisatie met een prettige en familiaire werksfeer? Reageer dan snel op de vacature voor marketing- en communicatiemedewerker en versterk ons team.”

Richard Schmidt | directeur Software

Meer over deze vacature

Wat ga je doen als Marketing- en Communicatiemedewerker?

Je treedt in dienst bij BINK Software, maar je verzorgt de marketing en communicatie voor de producten van zowel Bink Software als DGMR Software. De functie is in eerste instantie voor 18 uur per week met mogelijke uitbreiding naar 24 uur per week op termijn. Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Je ondersteunt de salesmanager, de productmanagers en de directie met marketing- en communicatiecampagnes.
 • Je communiceert nieuwsberichten via de pers, vakmedia en de website.
 • Je onderhoudt de social mediakanalen. Daarbij zorg je ervoor dat je de juiste kanalen inzet voor de juiste doelgroep om informatie en nieuwsberichten te verspreiden.
 • Je meet de effecten van marketing- en communicatiecampagnes en waar nodig stel je de campagnes bij om het benodigde effect te realiseren.
 • Je organiseert events voor klanten en prospects.
 • Je bereidt presentaties voor en ontwikkelt promotiemateriaal.
 • Je ondersteunt bij het doen van marktonderzoek.
 • Je bent het aanspreekpunt voor alles wat met marketing en communicatie te maken heeft binnen Bink Software en DGMR Software.

Wat kom je brengen als Marketing- en Communicatiemedewerker?

Wij zoeken een nieuwe collega, die een grote passie heeft voor alles wat met marketing en communicatie te maken heeft. Affiniteit met wat wij doen is ook belangrijk. Verder zien we graag dat je:

 • Een relevante, (afgeronde) HBO- of WO-opleiding hebt op het gebied van communicatie.
 • Enkele jaren ervaring hebt als marketing- en communicatiemedewerker.
 • Ervaring hebt met online marketing en social media kent geen geheimen voor je.
 • Stevig in je schoenen staat. Je beschikt over voldoende overtuigingskracht om het belang van marketing en communicatie intern duidelijk te maken.
 • Creatief bent, waardoor je elke keer weer een inspirerende boodschap weet over te brengen.
 • Een verhaal goed weet over te brengen aan onze collega’s, klanten en prospects.

Wat bieden we jou als Marketing- en Communicatiemedewerker?

 • Je krijgt te maken met creatieve en gepassioneerde collega’s die toonaangevend zijn in het vakgebied van software.
 • De eerste maanden krijg je een buddy die jou wegwijs maakt in onze organisatie en je inhoudelijk ondersteunt waar nodig.
 • Wij bieden jou een uitdagende baan met volop ruimte voor eigen initiatief. Daarbij is onze werksfeer informeel en sta je er nooit alleen voor. Bink Software is onderdeel van adviesbureau DGMR.
 • Je krijgt een werkplek waar je je snel thuis voelt. De locatie van waaruit je werkt, is ons kantoor in het dynamische centrum van Den Haag. Deze locatie zit op loopafstand van het station.
 • Persoonlijke ontwikkeling om jezelf scherp te houden. Jouw kennis en vaardigheden kun je vergroten door een gevarieerd aanbod via onze eigen DGMR Academie, maar ook met externe trainingen, bijeenkomsten en workshops.
 • Een goede balans tussen werk en privé vinden we erg belangrijk. Daarom hanteren wij flexibele werktijden. Hierdoor heb je de mogelijkheid om buiten de spits te reizen en thuis te werken. Door een goede balans tussen werk en privé blijf je voldoende tijd houden voor sport of bijvoorbeeld een borrel met collega’s op het Plein.
 • We houden van beweging. Zo zijn er o.a. lunchwandelingen, is er een tafeltennistafel en stimuleren we het fietsgebruik.
 • Tot slot ontvang je een goed salaris dat past bij de functie.

Interesse?

Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Richard Schmidt, directeur.

Heb je vragen over de procedure? Neem dan contact op Erik van der Heide van Personeelszaken via telefoonnummer 088 346 75 61.

DGMR doet de werving & selectie volledig in eigen beheer. Daar zijn we trots op, mede ook door de successen die we daarin behalen. Om ons hier volledig op te kunnen blijven focussen, waarderen we het heel erg als we niet voortdurend worden gebeld door recruitment- en detacheringsbureaus. Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt dan ook niet gewaardeerd.  

Nieuws & updates

Geluidwering gevels V4.52 beschikbaar

5-10-2018

Vandaag is de nieuwe versie V4.52 van Geluidwering gevels beschikbaar gekomen. U kunt deze versie downloaden via de productpagina van GL op onze website.

Een volledig overzicht van wijzigingen vindt u op de downloadpagina van Geluidwering gevels en in de help onder het hoofdstuk “Nieuw”.

Correctieblad C3 van NEN 5077

In een vorige versie van Geluidwering gevels is het Correctieblad C3 van NEN 5077 geïmplementeerd. Deze implementatie kan ertoe leiden dat de GA;k van het verblijfsgebied kan afwijken van die van de verblijfsruimte, aangezien de correctie alleen voor verblijfsruimten geldt. In overleg met het NEN is nu besloten om de correctie ook door te voeren naar het verblijfsgebied, indien het gebied slechts één ruimte bevat.

Catalogus

De materialencatalogus is geüpdatet met actuele gegevens van materialen.

Nieuws & updates

BINK Kennissessies

19-09-2018

Kennissessie BINK Warmteverlies bepaalt optimale warmtepomp

Nu de aansluitplicht gas per 1 juli 2018 is geschrapt, zullen er in nieuwbouwwoningen steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Bouwtrend, de online tool waarmee de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw worden geanalyseerd, laat die kentering al zien. Met de BINK warmteverliesmodule berekent u precies het vermogen van de warmtepomp. U rekent zo nauwkeurig dat het op een project duizenden euro’s kan schelen omdat u een lichtere warmtepomp kunt kiezen.

Tijdens deze kennissessie ziet u de mogelijkheden van BINK Warmteverlies en de voordelen die deze software u biedt. Zo kunt u de software inzetten voor uw BIM-modellen en omdat u werkt in een geïntegreerde omgeving zijn de gebouweigenschappen die u reeds heeft ingevoerd direct bruikbaar voor berekeningen zoals de EPC, BENG, brandoverslag, daglicht, ventilatie en gebruiksoppervlakte.

Wilt u kennismaken met BINK Warmteverlies dan bent u van harte welkom op één van onze gratis kennissessies. Onder begeleiding van onze adviseur krijgt u een goede indruk van de mogelijkheden van de software. U kunt zich hier aanmelden voor de Warmteverlies kennissessie.

Kennissessie DGMR brandoverslagberekening uw partner in veiligheid

Het belang van het maken van een goede brandoverslagberekening staat buiten kijf. Branden zoals de Grenfell toren willen we voorkomen. Het afgelopen jaar heeft DGMR Software in samenwerking met haar brandspecialisten de brandoverslagberekening verder geoptimaliseerd.

Met DGMR brandoverslagberekening voorheen Brando ziet u direct of het gebouwontwerp aan de veiligheidseisen voldoet. Is dit niet het geval dan kunt u snel wijzigingen aan het ontwerp doorvoeren en zien of deze een positieve invloed hebben op de uitkomst.

De software rekent volgens de NEN 6068:2016+C1, met deze nieuwe norm maakt u ook de effecten van overstekken, belemmeringen, hellende daken en dakopeningen inzichtelijk. Het invoeren van deze extra gebouwkenmerken doet u met DGMR brandoverslagberekening in een handomdraai.

Door de unieke BIM-integratie kunt u de gebouwkenmerken vanuit BIM-modellen eenvoudig gebruiken voor uw berekeningen. Is uw project niet in BIM uitgewerkt? Geen punt! Ook met de grafische 3D-invoer van BINK Builder en de uitstekende importmogelijkheden vanuit SketchUp en DXF stelt u snel en eenvoudig uw rekenmodellen samen.

Wilt u kennismaken met DGMR brandoverslagberekening dan bent u van harte welkom op één van onze gratis kennissessies. Onder begeleiding van onze adviseur krijgt u een goede indruk van de mogelijkheden van de software. U kunt zich hier aanmelden voor de brandoverslagberekening kennissessie.

Kennissessie hoogwaardige Bouwbesluitberekeningen in korte tijd

Met het aantrekken van de bouw groeit het aantal bouwaanvragen. Liever gisteren dan vandaag moeten de diverse berekeningen voor een project opgeleverd worden. Het opstellen van die hoogwaardige Bouwbesluitberekeningen is vaak tijdrovend en foutgevoelig. Maar met de software van DGMR genereert u in een handomdraai al uw Bouwbesluitberekeningen rechtstreeks vanuit uw gebouwmodel. In de kortst mogelijke tijd maakt u heldere rapportages voor de aanvraag van de omgevingsvergunning of stelt u variantstudies op om uw ontwerp te optimaliseren.

Stel u maakt een EPC berekening en u twijfelt tussen verschillende installatieconcepten, of u bent benieuwd welke invloed een betere schilisolatie heeft op de energieprestatie van uw project. Dan maakt u binnen DGMR EPG eenvoudig een variant van uw berekening aan en ziet u in een oogopslag wat voor uw ontwerp de meest verantwoorde keuze is en hoe uw project scoort op het niveau van EPC en BENG.

U wint veel tijd omdat de ingevoerde gebouwgegevens direct bruikbaar zijn voor de verschillende Bouwbesluitberekeningen zoals DGMR EPG maar ook DGMR Daglicht, DGMR Ventilatie, DGMR Spuiventilatie en DGMR Oppervlakte en ruimte. Is uw project niet in BIM uitgewerkt? Geen punt! Ook met handmatige invoer van de hoeveelheden of met de uitstekende importmogelijkheden vanuit SketchUp en DXF stelt u snel en eenvoudig uw rekenmodellen samen.

Wilt u kennismaken met de Bouwbesluitberekeningen van DGMR dan bent u van harte welkom op één van onze gratis kennissessies. Onder begeleiding van onze adviseur krijgt u een goede indruk van de mogelijkheden van de software. U kunt zich hier aanmelden voor de Bouwbesluit kennissessie.

Nieuws & updates

Update BINK 9 beschikbaar

14-08-2018

In de afgelopen maanden is er weer veel werk verzet om BINK 9 verder te optimaliseren. Op verzoek van onze softwaregebruikers zijn met name de modelleringsoftware Builder en het brandoverslagprogramma DGMR Brando Professional flink uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Tevens de voor de modules Warmteverlies, Koellast, en Energieprestatie de normwijzigingen en correctiebladen toegevoegd. Een belangrijke aanpassing van de user interface is dat nu de invoervelden op basis van de geselecteerde berekeningen wordt weergeven. Hieronder leest u meer over de inhoud van deze update. Bij de belangrijkste aanpassingen zijn te downloaden toelichtingen bijgevoegd.

Bink 9 User interface

Berekening selectie is toegevoegd, het is nu nog makkelijker een berekening te selecteren zowel in BINK 9 als Builder. In Builder en Bink 9 worden alleen nog maar de velden weergegeven die bij de gekozen berekening behoren. Vooral wanneer er voor een project meerdere type berekeningen gemaakt worden leidt dit tot een overzichtelijke invoer.

Brando Professional is de meest uitgebreide software voor brandoverslagberekeningen

Vanuit het gebouwmodel levert u zowel uitgebreide als compacte rapportages die uw opdrachtgever een zeer duidelijk beeld geven van de effecten van brandoverslag. Veel opties zijn toegevoegd om de weergave van de resultaten te vereenvoudigen.

BINK Builder nog gebruiksvriendelijker

Door wijzigingen en extra functionaliteit in de software kunt u nog sneller modelleren. Vooral het verbeteren van de kopieer en ‘array’ functies van de vaste constructies levert veel tijd op. Ook kunnen nu overstekken en belemmeringen gekopieerd en geplakt worden.

Builder II

Overige belangrijke wijzigingen

Warmteverlies ISSO

 • De laatste aanpassingen van de ISSO publicatie 51 zijn in de software opgenomen (errata ISSO-publicatie 51d.d. 25-4-2018)

Koellast

 • De laatste aanpassingen van de ISSO publicatie Kleintje Koellast zijn in de software opgenomen (Errata ISSO-kleintje Koellast uitgave 2017 d.d. 16 mei 2018.

Radiator selectie

 • Verbeteringen voor het werken zonder warmteverliesberekening
 • Update radiatorenbibliotheek

EPG

 • In de EPG kunt u nu rekenen volgens NEN 7120:2011/A1:2018 voor biomassa toestellen en boosterwarmtepompen
 • Update kwaliteitsverklaringen bibliotheek, er zijn weer vele nieuwe kwaliteitsverklaringen toegevoegd

BINK uitproberen?

Nieuws & updates

Update ENORM V3.71 beschikbaar

13-08-2018

Vandaag is de nieuwe versie V3.71 van ENORM beschikbaar gekomen. U kunt deze versie downloaden via de downloadpagina op onze website.

Wijzigingen in deze versie betreffen onder andere:

 • Bugfix met betrekking tot het afmelden van utiliteitsgebouwen
 • Bugfix invoer kwaliteitsverklaringen bij collectieve tapwatersystemen
 • Enkele andere bugfixes.

Daarnaast bevat deze versie van ENORM enkele opgeloste problemen en verbeteringen ten opzichte van de vorige versie.

Nieuws & updates

Nieuwe versie MPGcalc beschikbaar

18-07-2018

MPGcalc is gratis Windows-software waarmee u in een handomdraai de MilieuPrestatie van Gebouwen (MPG) berekent.
Vandaag is versie 1.1 van MPGcalc beschikbaar gekomen. Deze nieuwe versie maakt gebruik van de Nationale MilieuDatabase (NMD) 2.2 van 26 juni 2018.

MPGcalc V1.1 is hier gratis te downloaden

Nieuws & updates

Update Geomilieu V4.41 beschikbaar

17-07-2018

Vandaag is de nieuwe versie V4.41 van Geomilieu beschikbaar gekomen. U kunt deze versie downloaden via de Geomilieu pagina op onze website.

Een volledig overzicht van wijzigingen vindt u op de downloadpagina van Geomilieu en in de help onder het hoofdstuk “Wat is nieuw?”.

Nieuw 3D-data abonnement

Vanaf deze zomer zijn voor het hele land 3D-modellen beschikbaar voor Geomilieu. De 3D-data is direct in Geomilieu toegankelijk via een aanvullend ‘3D-data’ abonnement. Hiermee hebt u jaarlijks toegang tot de meest actuele 3D-modellen.

DGMR en Geodan hebben hun jarenlange ervaring op het gebied van GIS en geluidssoftware gebundeld en bieden landelijke 3D-data aan die aansluit op Geomilieu. Deze data omvat gebouwen, hoogtelijnen, bodemgebieden en adrespunten. Zie onze website voor meer informatie: https://dgmrsoftware.nl/producten/geluid-en-luchtkwaliteit/geomilieu/geomilieu-3ddata/

Nieuws & updates

Update ENORM V3.70 beschikbaar

17-07-2018

Vandaag is de nieuwe versie V3.70 van ENORM beschikbaar gekomen. U kunt deze versie downloaden via de downloadpagina op onze website.

Wijzigingen in deze versie betreffen onder andere:

 • Toevoeging invoer biomassatoestelllen en boosterwarmtepompen ten gevolge van documentwaardering nieuwe technieken van de ISSO.
 • Toevoeging van energieklasse op het EI-certificaat ten gevolge van de Motie Bashir.
 • Aanpassingen ten behoeve van de nieuwe generieke XML 3.1 en versie 6.0 van het EPBD-monitoringsbestand. Per 16 juli 2018 kan uitsluitend nog met deze versie worden afgemeld.

Daarnaast bevat deze versie van ENORM enkele opgeloste problemen en verbeteringen ten opzichte van de vorige versie.

Nieuws & updates

Nieuw voor Geomilieu: een ‘3D-data’-abonnement

11-07-2018

Vanaf deze zomer zijn voor het hele land 3D-modellen beschikbaar voor Geomilieu. De 3D-data is direct in Geomilieu toegankelijk via een aanvullend ‘3D-data’-abonnement. Hiermee hebt u jaarlijks toegang tot de meest actuele 3D-modellen.

3D-data voor Geomilieu

Geomilieu is onbetwist het meest gebruikte softwaresysteem voor het uitvoeren van geluidsstudies. Voor het maken van betrouwbare studies is een kwalitatief hoogwaardig geluidsmodel vereist. Om die reden hebben DGMR en Geodan hun jarenlange ervaring op het gebied van GIS en geluidssoftware gebundeld. Deze samenwerking heeft geresulteerd in landelijke 3D-data, conform standaard Rekenmethode II. Dit levert forse tijdswinst op voor milieudiensten, overheden en adviseurs. De data is bovendien ‘compliant’ met de landelijke basisregistraties ‘Basisregistraties Adressen en Gebouwen’ (BAG), ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT) en ‘Actueel Hoogtebestand Nederland’ (AHN).

De 3D-data kan direct worden gebruikt in Geomilieu en is volledig geoptimaliseerd. Zo is er veel aandacht besteed aan de volledigheid en nauwkeurigheid van de data. Daarbij is de digitale data op akoestisch verantwoorde wijze versoberd en is zoveel mogelijk ingericht op het behalen van een hoge rekensnelheid in Geomilieu. Het landelijk 3D-model bevat de meest actuele status van de data die op dit moment beschikbaar is. Via het Geomilieu ‘3D-data’-abonnement ontvangt u jaarlijks een update met actuele data.

De volgende gegevens kunnen op kaartbladniveau worden geleverd:

 • Gebouwen
 • Hoogtelijnen
 • Bodemvlakken
 • Adrespunten

Gebouwen 2.5D worden samengesteld op basis van het meest actuele BAG en AHN waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar hoofdgebouwen en bijgebouwen

Hoogtelijnen worden samengesteld op basis van het meest actuele BGT en AHN

Bodemgebieden ten behoeve van bodemabsorptie op basis van de meest actuele BGT. Elk vlak is hierbij voorzien van een bodemfactor

Het landelijk 3D-model is beschikbaar binnen het abonnementensysteem van Geomilieu. Voor meer informatie neem contact op met ons software secretariaat op software@dgmr.nl

Nieuws & updates

Geoair V2.80 beschikbaar

2-07-2018

Vandaag is Geoair V2.80 vrijgegeven. U kunt deze versie downloaden via de Geoair productpagina op onze website.

Geoair gebruikt nu de PreSRM dll V1.8.0.2. De lijst van wijzigingen aan de PreSRM dll zijn op de volgende website te vinden: http://www.presrm.nl/

In de gegevens vrijgegeven in 2018 zijn alleen millieuzone schalingsfactoren voor 2020 tot en met 2030 beschikbaar gesteld. Voor referentie jaren 2017 tot 2020 worden de emissies gecorrigeerd met de schalingsfactoren zoals in 2016 vrijgegeven.

Daarnaast zijn de emissiefactoren en windsnelheden geupdate met de gegevens vrijgegeven in 2018.

 

Nieuws & updates

Update Geomilieu V4.40

14-06-2018

Vandaag is de nieuwe versie V4.40 van Geomilieu beschikbaar gekomen. U kunt deze versie downloaden via de Geomilieu pagina op onze website.

Deze versie van Geomilieu bevat een aantal opgeloste problemen en verbeteringen ten opzichte van de vorige versie.
Bovendien krijgen alle gebruikers met een licentie voor Geomilieu V4.40 gratis de beschikking over een licentie voor de module IPO-licht.

Een volledig overzicht van wijzigingen vindt u op de downloadpagina van Geomilieu en in de help onder het hoofdstuk “Wat is nieuw?”.

Nieuws & updates

Bouwbesluit4BIM

12-06-2018

Al uw Bouwbesluitberekeningen voor slechts € 990

Het opstellen van hoogwaardige Bouwbesluitberekeningen is vaak tijdrovend en foutgevoelig. Bouwbesluit4BIM brengt daar nu verandering in. In een handomdraai genereert u al uw Bouwbesluitberekeningen rechtstreeks vanuit uw BIM-model. In de kortst mogelijke tijd maakt u heldere rapportages voor de aanvraag van de omgevingsvergunning of stelt u variantstudies op om uw ontwerp te optimaliseren. Is uw project niet in BIM uitgewerkt? Geen punt. Ook met handmatige invoer van de hoeveelheden of met de importmogelijkheden vanuit SketchUp en DXF stelt u snel en eenvoudig uw rekenmodellen samen. U beschikt al over Bouwbesluit4BIM voor slechts € 990,- per jaar.

U kunt meer lezen over de programma’s op bouwbesluit4bim.nl of download de brochure. Heeft u behoefte aan een uitgebreide kennismaking dan kunt u dat aangeven op bovenstaande website of u belt met Martin Zuurmond via 078-7400201.

Nieuws & updates

Nieuw: Geomilieu Analyst als module in Geomilieu beschikbaar!

2-05-2018

Geomilieu is dé Nederlandse standaard voor het berekenen van geluidseffecten, afkomstig van industrie, weg en rail. Voor het maken van analyses, tellingen, verschilkaarten en het uitvoeren van cumulaties wordt veel gebruik gemaakt van het programma Geomilieu Analyst. Om het gebruik nog verder te vereenvoudigen en gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden welke Geomilieu al biedt, is Geomilieu Analyst vanaf Geomilieu V4.40 als module binnen Geomilieu beschikbaar.

Geïntegreerde oplossing

Op de Geomilieu gebruikersdag is deze nieuwste ontwikkeling gepresenteerd en op basis van opmerkingen en tips van de gebruikers zijn er nog tal van verbeteringen in de module aangebracht.

U bepaalt eenvoudig welke resultaten uit de Geomilieu-modellen u wilt analyseren en welke cumulatiemethode u wilt toepassen. Door de toevoeging van de Analyst module is het nu ook mogelijk om rechtstreeks verschilkaarten te maken in bijvoorbeeld een wegverkeerslawaaimodel. Ook het analyseren en confronteren van de resultaten kan rechtstreeks vanuit het model zonder eerst de resultaten in de Analyst module in te lezen.

Om de resultaten helder te kunnen presenteren heeft u alle functionaliteiten van Geomilieu tot uw beschikking, waaronder de duidelijke achtergronden en de bekende afdruk- en exportmogelijkheden. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om resultaten uit het GIS-Shape en TXT-formaat te importeren en deze op dezelfde professionele wijze te analyseren en te presenteren met Geomilieu.

Meer informatie

Gebruikers van de oude standalone versie van Geomilieu Analyst ontvangen automatisch de nieuwste oplossing in Geomilieu.

Wilt u meer weten over Geomilieu Analyst? Neem dan contact op met Theo Verheij via e-mail: ve@dgmr.nl.

Nieuws & updates

Opmars balansventilatie dankzij warmtepomp

25-04-2018

Het opheffen van de aansluitplicht op aardgas heeft niet alleen consequenties voor het verwarmingssysteem. Uit onderzoek van online trendwatcher Bouwtrend blijkt dat de toename van het aantal warmtepompen leidt tot een duidelijke opmars van balansventilatiesystemen. Dit blijkt uit de analyse van de energieprestatieberekeningen van meer dan 85.000 nieuwbouwwoningen uit 2017 en 2018.

Verschuiving

Traditioneel worden de meeste nieuwbouwwoningen voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Dit systeem brengt buitenlucht via toevoerroosters de woning binnen en voert de vervuilde binnenlucht mechanisch af. Het belangrijkste alternatief voor mechanische ventilatie is balansventilatie. Deze vorm van ventilatie regelt zowel de toevoer als de afvoer van ventilatielucht mechanisch.

Uit analyse van de energieprestatieberekeningen uit de eerste maanden van 2018 blijkt dat het aandeel mechanische ventilatie en balansventilatie vrijwel gelijk ligt. In totaal gaat het om analyse van ruim 31.000 woningen. In de berekeningen van 54.000 nieuwbouwwoningen uit 2017 was 60 procent nog voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem ten opzichte van 40 procent balansventilatie.

Logische verklaring

Het groeiend aandeel van balansventilatie wordt grotendeels veroorzaakt door de toename van het aantal warmtepompen. De warmtepomp is het meest gekozen verwarmingssysteem als alternatief voor de traditionele gasketel. In 75 procent van de gevallen wordt de toepassing van een warmtepomp gecombineerd met balansventilatie. Naar verwachting zet deze trend zich door aangezien nieuwbouwwoningen in toenemende mate gasloos worden.

De reden voor het combineren van een warmtepomp met balansventilatie is de mogelijkheid tot warmteterugwinning bij het merendeel van de balansventilatiesystemen. Door het voorverwarmen van de ventilatielucht hoeft de warmtepomp minder vermogen te leveren om de woning op temperatuur te houden. Bovendien beperkt balansventilatie comfortklachten als gevolg van koude luchtstromen (koudeval).

Onderbouwde uitspraken

Analyse van de energieprestatieberekeningen die verplicht moeten worden opgesteld voor de bouwaanvraag van nieuwbouwwoningen maakt deze trend zichtbaar. In deze berekening staat gedetailleerd aangegeven hoe goed de woning is geïsoleerd, hoe de woning wordt verwarmd en geventileerd. In 95 procent van de gevallen stelt de bouw- en installatiesector deze berekening op met gespecialiseerde software van DGMR of Uniec 2. Bouwtrend ontsluit de informatie uit deze berekeningen. Door de gegevens te combineren kunnen onderbouwde uitspraken worden gedaan over de trends en ontwikkelingen in de Nederlandse nieuwbouwsector.

Nieuws & updates

Nieuwe versie ENORM V3.61 beschikbaar

19-04-2018

Vanaf vandaag is ENORM V3.61 beschikbaar voor download. In deze update zijn diverse nieuwe mogelijkheden toegevoegd en een aantal problemen opgelost. Voor een volledig overicht van de wijzigingen verwijzen wij naar de helpfile.

>> naar de downloadpagina <<

Nieuws & updates

Update BINK 9

19-04-2018

Na maanden van hard werken zijn er weer vele vernieuwingen doorgevoerd in BINK 9. Meest in het oog springend daarbij zijn de nieuwe look and feel en de 1700 kwaliteitsverklaringen die zijn opgenomen in BINK EPG. Met trots presenteren wij u dan ook alle nieuwe uitbreidingen en technische verbeteringen.

Belangrijke Wijzigingen

 • Nieuwe look and feel
 • Vernieuwde vaste constructies editor in BINK 9 en Builder als vast onderdeel in de Ribbon, dit bespaart u veel tijd
  • Undo/redo ondersteuning
  • Groepsaanpassingen oftewel multiselect aanpassen van constructies
  • Knoppen in de Ribbon
 • Nieuw venster voor aanmaken nieuw project, met berekening afbeeldingen
 • Groeperen van recent geopende bestanden op datum

1700 Kwaliteitsverklaringen in BINK EPG!

 • Grote update van 1700 kwaliteitsverklaringen overeenkomstig DGMR ENORM
 • Bouwbesluit revisie 2018 : Drijvende woningen

 Brandwerende constructies inzichtelijk in Brando Professional

 • Vereenvoudigde rekenmethode voor het bepalen van de effectieve diepte
 • Brandwerendheid per vaste constructie omtrek te specificeren, u heeft direct overzicht van alle brandwerende constructies
 • Ondersteuning voor semi-openingen per vaste constructie omtrek
 • Uitgebreide methode voor het bepalen van stralingsvlak voor gebouwen met industriefunctie

Tot slot

DYWAG

 • ATG grafieken en resultaattabellen volgens frisse scholen

Technische verbeteringen

 • Back-ups terugzetten (rechtermuisklik op recent geopend project)
 • “Vernieuwen uit Builder” altijd beschikbaar, via de Ribbon
 • Notificatie om project uit Builder te vernieuwen als het in Builder aangepast en bewaard wordt

BINK uitproberen?

Nieuws & updates

Geomilieu gebruikersdag: goed bezocht en informatief

18-04-2018

Woensdag 11 april 2018 organiseerde DGMR Software haar 22e Geomilieu gebruikersdag. Dit jaar kwamen er meer dan 140 geluids- en milieudeskundigen af op het evenement in het Muntgebouw in Utrecht. Na afloop ontvingen wij veel enthousiaste reacties. Voor iedereen die niet aanwezig kon zijn of die de gebruikersdag nogmaals wil beleven, volgt hier een sfeerimpressie.

Plenaire openingssessie

Hans J.A. van Leeuwen, algemeen directeur van DGMR, verrichtte de officiële opening. Hij stond stil bij de actuele ontwikkelingen op milieugebied. Hij ging vooral in op de Beleidsregel Trillinghinder Spoor (BTS) en de daaraan verbonden trillingsmetingen. Hij besprak waarom deze nieuwe methode beter is dan de gangbare methoden om trillingshinder van het spoor inzichtelijk te maken. Bovendien vroeg hij aandacht voor de International Noise Awareness Day die op 25 april 2018 gehouden wordt.

Na Hans nam Richard Schmidt, directeur van DGMR Software, het woord. Hij blikte terug op het afgelopen jaar. Een jaar dat vooral in het teken stond van de integratie van de vorig jaar overgenomen BINK Software. Bovendien toonde hij de nieuwste website www.dgmrsoftware.nl en besprak hij enkele belangrijke software-ontwikkelingen bij DGMR, waaronder Geomilieu Zonebeheer en Bouwtrend.

Hierna was het de beurt aan Geomilieu-productmanager Theo Verheij. Hij presenteerde de mogelijkheden van de nieuwste versie van Geomilieu. Ook ging hij in op de ontwikkelingen rondom Geomilieu Rekenservice en Geomilieu Zonebeheer. Ook de integratie van de Analystmodule in Geomilieu en de ontwikkeling van CNOSSOS-EU voor industrie-, wegverkeers- en railverkeerslawaai mochten op enthousiasme rekenen van het aanwezige publiek.

Aansluitend op de presentatie van Theo nam Arnaud Kok (RIVM) het woord. Hij verving de verhinderde Dolf de Gruijter. Arnaud ging nader in op de situatie rond de Europese rekenmethodiek CNOSSOS. Hierbij besprak hij de implicaties van deze rekenmethodiek voor de Nederlandse situatie. Ook ging hij in op de vraag of CNOSSOS het RMG en de HMRI kan vervangen en wat dit betekent voor bestaande geluidskaarten. Een definitief besluit over de brede invoer (alle geluidsmodellen) of smalle invoer (alleen voor de END-geluidskaarten) is nog niet genomen.

Voor meer informatie over de plenaire sessie verwijzen wij u graag naar de presentatiesheets.

Workshops

Na het plenaire ochtenddeel volgde een serie workshops. Traditioneel werden de workshops Geomilieu Verkeerslawaai door Mark Bakermans en Geomilieu Industrielawaai door Rob Witte goed bezocht. Ook voor de workshop Luchtkwaliteit, geur en depositie van Hans Erbrink was veel belangstelling.

Nieuw waren de workshops CNOSSOS-EU, verzorgd door Hans van Leeuwen, Geomilieu Zonebeheer in de praktijk door Corné van der Elst (DCMR Milieudienst Rijnmond) en de Minicursus Geomilieu door Theo Verheij, Roland Hiemstra en Tim Vergoed.

Tijdens de workshop Geomilieu en CNOSSOS-EU nam Hans van Leeuwen de aanwezigen mee in de ontwikkelingen die de afgelopen 18 jaar hebben plaatsgevonden om tot de nieuwe geharmoniseerde rekenmethode te komen. Vervolgens toonde hij de opbouw van CNOSSOS en deelde hij de conclusies die voortkwamen uit de evaluatie en validatie van CNOSSOS voor de Nederlandse situatie.

In de workshop Geomilieu Zonebeheer deelde Corné van der Elst (DCMR Milieudienst Rijnmond) zijn eigen ervaringen over het werken met Geomilieu Zonebeheer met de deelnemers. Hij toonde aan hoe Geomilieu Zonebeheer zorgt voor betrouwbaar en herleidbaar zonebeheer in het Rotterdamse Rijnmondgebied. Bovendien gaf hij inzage in de managementdashboards die gebruikt worden door de DCMR. Deze dashboards geven goed inzicht in de actuele status van de gezoneerde industrieterreinen en de nog beschikbare geluidsbudgetten. De dashboards die de DCMR aanstuurt vanuit de database van Geomilieu Zonebeheer zijn een ideaal middel voor de communicatie met beleidsbepalers en opdrachtgevers.

Ook de minicursus Geomilieu door Theo Verheij, Roland Hiemstra en Tim Vergoed werd goed bezocht. Aan de hand van praktische opdrachten over allerdaagse situaties gaven zij Tips & Tricks hoe er efficiënter kan worden gewerkt met Geomilieu. Deelnemers aan deze workshop reageerden enthousiast en gaven aan daadwerkelijk nieuwe inzichten op het gebruik van Geomilieu te hebben gekregen.

De 22e Geomilieu gebruikersdag werd ook dit jaar officieel afgesloten met een gezellige borrel.

Wilt u meer weten over de 22e Geomilieu gebruikersdag? Raadpleeg dan onze website en download de presentaties.

Nieuws & updates

Nieuw: direct milieu-effecten analyseren in Geomilieu!

26-02-2018

Geomilieu is dé Nederlandse standaard voor het berekenen van geluidseffecten, afkomstig van industrie, weg en rail. Voor het maken van analyses, tellingen, verschilkaarten en het uitvoeren van cumulaties grijpen veel milieudeskundigen terug naar hun GIS-systeem. Dit foutgevoelige en bovendien tijdrovende proces behoort met de nieuwste module Geomilieu Analyst definitief tot het verleden.

Geïntegreerde oplossing

Wilt u in een handomdraai het geluidbelaste oppervlak bepalen, uw rekenresultaten confronteren met woning- en inwonersgegevens of verschilkaarten maken zonder uw data te exporteren naar GIS? Dan is de nieuwste Geomilieu Analyst-module precies wat u zoekt.

U bepaalt eenvoudig welke resultaten uit de Geomilieu-modellen u wilt analyseren en welke cumulatiemethode u wilt toepassen. Zonder tussenkomst van GIS-software toont Geomilieu Analyst direct de resultaten op uw scherm. Om de resultaten helder te presenteren heeft u bovendien alle functionaliteiten van Geomilieu tot uw beschikking, waaronder de duidelijke achtergronden en de bekende afdruk- en exportmogelijkheden. Daarnaast is het mogelijk om resultaten uit het GIS-Shape en TXT-formaat te importeren en deze op dezelfde professionele wijze te analyseren en te presenteren met Geomilieu.

Meer informatie

Geomilieu Analyst is al beschikbaar vanaf € 795,–. Gebruikers van de oude standalone versie van Geomilieu Analyst ontvangen automatisch de nieuwste oplossing in Geomilieu.

Wilt u meer weten over Geomilieu Analyst? Schijf u dan nu in voor onze workshop op de Geomilieu gebruikersdag. Hier gaan wij uitgebreid in op de nieuwste mogelijkheden die Geomilieu Analyst u te bieden heeft.

Nieuws & updates

Nieuw: NoiseAtWork V5.10 en NoiseAtWork Companion

26-02-2018

NoiseAtWork is uitermate gebruikersvriendelijke Windows software om gemeten waarden te rapporteren als geïnterpoleerde contouren. Dit kunnen geluidsniveaus zijn maar ook temperaturen of gasconcentraties. Het invoeren van de meetwaarden op een digitale kaart is zeer eenvoudig, zoals in deze video kan worden bekeken.

In de nieuwe versie 5.1 kunnen naast BMP/JPG files en CAD tekeningen nu ook PDF bestanden als digitale ondergrond gebruikt worden. Voor meer informatie de NoiseAtWork-pagina op onze website.

NoiseAtWork Companion

NoiseAtWork Companion is onze gratis Android app voor tablet of smartphone. Hiermee kan eenvoudig meetpunten en meetwaarden op een digitale kaart worden ingevoerd. De app vervangt daarmee de traditionele papieren kaart. De ingevoerde meetlokaties en meetwaarden kunnen vervolgens in de NoiseAtWork software worden ingelezen voor verdere rapportage van geinterpoleerde contouren.

De app kan worden gedownload in de Google play store.

Nieuws & updates

DGMR lanceert gratis software voor MPG-berekeningen

13-02-2018

Sinds 1 januari 2018 is het verplicht om met een MPG-berekening de milieubelasting van nieuwbouwwoningen en kantoren inzichtelijk te maken. Als koploper op het gebied van duurzaam bouwen stelt DGMR haar softwarepakket MPGcalc nu gratis ter beschikking. In een handomdraai berekent MPGcalc de MilieuPrestatie van Gebouwen (MPG). MPGcalc bevat bovendien alle materialen en systemen die zijn opgenomen in de meest recente versie van de Nationale MilieuDatabase (NMD).

Over de MPG

De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Voor nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m² is het verplicht om een MPG-berekening te overleggen bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum schaduwprijs van 1,00 euro per m² BVO per jaar. Deze eis wordt de komende jaren steeds verder aangescherpt. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer immers het materiaalgebruik.

De MPG zal naast de EPC een steeds belangrijkere factor worden om de totale milieubelasting van een gebouw te reduceren. Maatregelen die gunstig zijn voor de EPC, zijn vaak ongunstig voor de MPG en omgekeerd. Zonnecellen of een dikker isolatiepakket verbeteren bijvoorbeeld de EPC, maar verslechteren de MPG. Dit betekent dat er steeds meer aandacht moet worden besteed aan duurzame materiaalkeuzes tijdens de ontwerpfase. Met MPGcalc kunt u nu al integraal naar de milieubelasting van uw bouwplannen kijken.

Wilt u ook aan de slag met MPGcalc? Vraag dan nu uw gratis licentie aan op www.mpgcalc.nl en ontvang bovendien onze handige snelstartgids.

Nieuws & updates

Een nieuwe rekenmethode en een mogelijke vervanging van SRM en HMRI

7-02-2018

Speaking the same language all over Europe on noise exposure

De Europese Commissie heeft reeds in 2015 nieuwe rekenmethoden voorgesteld om geluid in kaart te brengen. We praten over het vaststellen van de hoogte van het geluidsniveau, ofwel de sterkte van het geluid, op een bepaalde plaats als gevolg van auto’s en treinen, van de industrie en als gevolg van vliegtuigen. Voor de duidelijkheid, we praten over het in kaart brengen van geluid op zogenaamde strategische geluidsbelastingkaarten. Dit zijn kaarten waarbij je aan de hand van kleuren eenvoudig kunt zien in welke gebieden woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen liggen.

Een brede of een smalle implementatie

Naast het maken van deze strategische geluidskaarten is voor het Nederlandse juridisch kader voor het toetsen van geluid van auto’s, spoorwegvoertuigen en industrie deze nieuwe rekenmethode in onderzoek. DGMR doet onderzoek in opdracht van het RIVM naar de effecten van de mogelijke implementatie van de nieuwe Europese rekenmethode CNOSSOS.

Onderzoek uit het verleden

Al vele jaren werkt een flink aantal Europese onderzoeksinstituten in verschillende landen aan de ontwikkeling van een rekenmethode voor geluid, die gebruikt kan worden om de zogenoemde END-geluidskaarten te maken. DGMR heeft daar ook aan meegewerkt. De researchprojecten Harmonoise/Imagine, hebben geleid tot een nauwkeurige rekenmethode, waar met hogere betrouwbaarheid geluidsniveaus kunnen worden voorspeld. Een niet te verwaarlozen aandachtspunt hierbij is wel dat er ook zeer nauwkeurige invoerdata beschikbaar moet zijn. Dit heeft geleid naar een meer vereenvoudigde rekenmethode CNOSSOS. De gedachte hierbij is dat er meer robuust en minder sterk afhankelijk van invoerdata wel een plausibel rekenresultaat bereikt kan worden. Belangrijk hierbij is dat het rekenresultaat zich goed verhoudt in relatie tot de werkelijkheid?

Huidig onderzoek

De huidige rekenmethoden voor weg-, spoor- en industriegeluid gaan dus vervangen worden door de Europese methode. Onderzoek van DGMR heeft echter uitgewezen dat deze nieuwe Europese rekenmethode nog wel een aantal aandachtspunten heeft. DGMR heeft dit juist door de combinatie van fundamenteel onderzoek, het analyseren en uitwerken van de rekenroutines en algoritmes in computersoftware aangetoond.

De belangrijkste punten zijn de geometrische gevoeligheid van een lage bronhoogte bij wegverkeer, de sterk verminderde schermwerking bij meervoudige diffractie en gunstige overdrachtscondities en de bodemdempingsdefinitie onder de bron.

Oplossingen

Op dit moment is er een onderzoek gestart waar er wordt gezocht naar principeoplossingen van genoemde problemen. Dit zal echter ook breed in Europa bediscussieerd moeten worden. Hierbij moeten vervolgens in een tweede stap de mogelijke oplossingen worden geanalyseerd en uitgewerkt in rekenroutines en algoritmes in computersoftware, zodat kan worden aangetoond of de gekozen oplossingen correct zijn en de juiste benaderingen geven conform de werkelijkheid. In de loop van 2018 worden hier meer resultaten van verwacht.De Europese Commissie heeft reeds in 2015 nieuwe rekenmethoden voorgesteld om geluid in kaart te brengen.

Nieuws & updates

Nieuwe versie ENORM V3.60 beschikbaar

22-12-2017

Vanaf vandaag is ENORM V3.60 beschikbaar voor download. In deze update zijn diverse nieuwe mogelijkheden toegevoegd die de gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid van ENORM verhogen. Deze versie van ENORM maakt het mogelijk om een scherpere EPC dan ooit te berekenen. Voor een volledig overicht van de wijzigingen verwijzen wij naar de helpfile.

>> naar de downloadpagina <<

Nieuws & updates

Geomilieu Zonebeheer uitgebreid aan bod gekomen op GTL 2017

9-11-2017

De 21ste editie van GTL

De dag startte met een levendige presentatie waarin geconstateerd werd dat het nieuwe kabinet helaas geen minister van Milieu heeft aangesteld. Of we daar blij mee moeten zijn is nog maar de vraag. Gelukkig was er wel één lichtpuntje; Stientje van Veldhoven “de duurzame terriër” van D66 wordt staatssecretaris op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zij heeft veel ervaring op het gebied van energie, klimaat, gaswinning en circulaire economie.

Na deze presentatie en de pitches van diverse standhouders verdeelden de bezoekers zich over de eerste 3 themasessies.

Gebruiker Geomilieu Zonebeheer aan het woord

Corné van der Elst van DCMR hield een duidelijk verhaal over Geomilieu Zonebeheer. Met deze nieuwe module is een krachtig managementsysteem voor industriegebieden beschikbaar gekomen.

De huidige systematiek voor zonebeheer levert doorgaans veel technische informatie op die alleen te begrijpen is door specialisten. Bovendien is het  proces foutgevoelig, waardoor de vergunningverlening vaak langer duurt dan gewenst. Met Geomilieu Zonebeheer worden deze problemen ondervangen.

Geomilieu Zonebeheer stelt ons in staat om beter samen te werken met externe geluidsadviseurs en aanvragen voor omgevingsvergunningen eenvoudig te toetsen aan het bestemmingsplan. Met de heldere en grafische weergave van de resultaten kunnen wij betreffende partijen op accurate wijze informeren over de voortgang van processen en de nog beschikbare geluidsbudgetten.

Conclusie

Kortom De module is dusdanig opgezet dat de verschillende disciplines betrokken bij de industriegebieden een altijd up-to-date overzicht hebben van de situatie in deze industriegebieden. Zo kan er snel worden geschakeld en procedures efficiënt afgehandeld worden

Daarnaast is het pakket niet alleen geschikt voor grote gebieden zoals Rijnmond maar ook voor kleine of samengevoegde gebieden.

Meer weten?

Voor meer informatie of een demonstratie van het pakket kunt u contact opnemen met Richard Schmidt telefonisch: 088-3467500 of via e-mail: sd@dgmr.nl

Download hier de Geomilieu Zonebeheer Leaflet

Vacatures

Stagiair Software

29 sep 2017

Werken bij een organisatie die zowel nationaal als internationaal een uitstekende reputatie heeft opgebouwd met software voor milieueffecten, bouwfysica, duurzaamheid en energieprestatie? Neem nu ons hoogwaardige Geomilieu voor het berekenen en analyseren van geluid, luchtkwaliteit en geur. Wil je ook ontdekken wat wij doen? We delen graag onze kennis met jou:

Stagiair Software

Den Haag, 32-40 uur 
We zoeken een gedreven HBO Informatica student  met een passie voor  technische software. Je kunt denken aan rekenmodellen en voorspellingsmodellen met een mooie gebruikersinterface er omheen. Ook  een student Bouwkunde  met een  overduidelijke affiniteit voor software ontwikkeling kunnen wij een goede stageplaats bieden.

Jij als stagiair

Als stagiair bij DGMR zal je je bezig houden met het ontwikkelen van technische software. Je kunt dan denken aan rekenmodellen en voorspellingsmodellen met een mooie gebruikersinterface er omheen. Er is een mogelijkheid tot het ontwikkelen op platformen als .NET, iOS of Android. Met name op de laatste twee platformen willen wij een aantal eenvoudige apps ontwikkelen ter ondersteuning van onze desktop producten en het advieswerk van DGMR. Dit zijn apps waarbij locatie, media en (reken)techniek op onze vakgebieden bij elkaar komen. Bij de ontwikkeling van de software ben je bezig met het maken van het ontwerp, het programmeren zelf, documenteren en het testen. Dit in samenspraak met de andere ervaren ontwikkelaars binnen het team.

Wij

Wij bieden een uitdagende stage, een werkplek waar je je snel thuis voelt. Je komt in een open en collegiale organisatie, waar je wordt uitgedaagd en kunt groeien.

Zij

Wat vinden oud-studenten van hun stage of afstuderen bij DGMR? We vinden dit belangrijk om te weten en geven het graag aan je door.

“Een zeer goede stage-ervaring gehad bij DGMR. Veel verantwoordelijkheden, eigen initiatieven, zeer interessant om de ontwerpvergaderingen bij te wonen.”

 “Een leuke en erg afwisselende stage. Ik kreeg van elk onderwerp wel wat te zien. Leuke en gezellige periode, erg professionele begeleiding.

Interesse

Je kunt direct online solliciteren. Dan nodigen we je wellicht uit voor een kennismakingsgesprek. Heb je vragen? Neem dan contact op met Karen van Leeuwen, Personeelszaken, telefoon 088 346 7562.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Bouwbesluit zorgt niet voor brandveilig gebouw

vrijdag, 28 jul 2017

De Volkskrant, NRC en Nieuwsuur. Wie het nieuws rond de fatale flatbrand in Londen heeft gevolgd kon niet om DGMR’s brandveiligheidsexpert Peter van de Leur heen. Speciaal voor deze nieuwsbrief spraken wij met onze collega over de Nederlandse situatie. Zijn mening is duidelijk: veel partijen nemen brandveiligheid niet serieus, zien het als kostenpost en ook toezicht op de kwaliteit laat te wensen over.

Brandveiligheid leeft niet

Van projectontwikkelaars tot architecten en van aannemers tot toezichthouders, ze hebben allemaal te maken met de brandveiligheid van gebouwen. Maar in de praktijk zijn ze er volgens Peter van de Leur niet voldoende mee bezig. “Het merendeel van de partijen die zijn betrokken bij het bouwproces weet betrekkelijk weinig van brandveiligheid, uitzonderingen daargelaten. Ze hebben andere zaken aan hun hoofd. Het besef dat de keuzes die zij maken gevolgen kunnen hebben voor de brandveiligheid leeft niet zo sterk.”

Van de Leur merkt op dat het dossier brandveiligheid bij veel projecten het liefst bij één partij wordt neergelegd, bijvoorbeeld de architect of de adviseur brandveiligheid – als die is aangesteld. Maar het komt te weinig voor dat die partij de opdracht krijgt om over alle procesfasen en over alle onderdelen te zorgen voor het realiseren van het vereiste veiligheidsniveau. Van de Leur: “In de praktijk krijgt de adviseur brandveiligheid een beperkte opdracht, bijvoorbeeld het opstellen van een rapport dat de brandveiligheid onderbouwt voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Die aanvraag wordt door de gemeente alleen op hoofdlijnen getoetst. En als de vergunning eenmaal is verleend gaan de overige partijen op basis van het rapport het ontwerp technisch uitwerken en bouwen. De vergunningverlener kan tijdens de bouw langskomen en vragen om bewijsvoering, maar dat gebeurt niet altijd. Dus ook al voldoet je vergunde plan aan het Bouwbesluit, dan zegt dat nog weinig over de brandveiligheid van het gebouw zelf.”

Centenkwestie

Op het moment van schrijven is er een sterk vermoeden dat er bij de bouw van de Londense Grenfell toren is bezuinigd op het materiaalgebruik. Een brandbare maar op zich acceptabele gevelbeplating is vervangen door een goedkopere en beduidend slechtere plaat, zonder dat iemand aan de bel trok over de mogelijke gevolgen voor het brandgedrag van de gevel als geheel. Ook in Nederland is deze werkwijze aan de orde van de dag. Van de Leur “Ik kom ook projecten tegen waar de budgetbewakers erop toezien dat er aan brandveiligheid niet meer geld wordt uitgegeven dan noodzakelijk. Wil je als brandveiligheidsadviseur meer adviseren dan de minimum Bouwbesluiteisen voorschrijven, dan moet je al behoorlijk overtuigend beargumenteren waarom dat nodig is. Een marge creëren om eventuele tekortkomingen in de realisatie op te vangen is al helemaal ongebruikelijk.”

Bouwbesluit

Minimum eisen hanteren als uitgangspunt, het is iets dat veel voorkomt tijdens het ontwerp, de realisatie en renovatie van gebouwen. Maar wat betekent dit voor de brandveiligheid? Van de Leur: “Als het om nieuwbouw gaat ligt het minimum veelal vrij hoog, dan is dat prima te verdedigen. Als het om verbouw of hergebruik gaat, dan wordt het tricky. Voor die situaties stelt het Bouwbesluit veel lagere minimumeisen. De brandveiligheidsadviseur die het voor vergunning ingediende ontwerp precies volgens die minimumeisen heeft beoordeeld, kan moeilijk waarmaken dat dit een hoog niveau van veiligheid oplevert.”

Oplossing?!

Direct na de catastrofale brand in Londen barstte ook in Nederland de discussie los over de kwaliteitsborging van gebouwen. Vooral de voorgenomen Wet private Kwaliteitsborging moest het ontgelden. Niemand minder dan Pieter van Vollenhoven pleitte in Nieuwsuur voor het behoud van de publieke kwaliteitsborging door overheden. Van de Leur is beduidend genuanceerder. Hij stelt dat alle partijen, zowel de bouwpartners als de toezichthouders, de brandveiligheid echt serieus moeten aanpakken en bovendien hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “Het begint bij de adviseur zelf, die moet vechten voor de kwaliteit van zijn werk. In de tweede plaats heb je de opdrachtgever. Die moet beseffen dat als hij een veilig gebouw wil, hij dat in de opdracht als eis moet stellen in plaats van dat het gebouw aan het Bouwbesluit voldoet. En daarnaast de budgetbewaker (ontwikkelaar, bouwmanager of architect red.), die moet beseffen dat de goedkoopste oplossing niet per se de verstandigste keuze is. En ook de overige ontwerpende en uitvoerende partijen moeten brandveiligheid als sub-discipline binnen hun vakgebied serieus nemen, inclusief de samenhang met de rest van het gebouw.”

Groeiende aandacht

Gelukkig merkt Van de Leur dat er in Nederland een groeiende aandacht ontstaat voor het probleem. “Als adviseurs brandveiligheid krijgen we vaker de opdracht om de kwaliteit van het hele proces te bewaken gedurende de realisatie. Vooral bij grote bouwprojecten treden we in toenemende mate op als brandveiligheids-directievoerder.”

Zelfs met zo’n brandveiligheids-directievoerder is de scope en de omvang van de opdracht bijna altijd te beperkt om alle onderdelen met voldoende diepgang te kunnen borgen. De adviseur brandveiligheid kan normaal gezien het werk van de aannemer, de W- en E-installateur en de gevelbouwer niet volledig controleren. Van de Leur: “Je moet erop vertrouwen dat zij hun werk goed hebben gedaan.”

Opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers moeten dus zelf bewust omgaan met brandveiligheid en hun expertise inbrengen. Vooralsnog is dit in de praktijk onvloende het geval volgens Van de Leur. Daarom is een ongeval zoals in Londen ook in Nederland niet echt uit te sluiten. “We kunnen wel hopen dat die ramp de discussie over kwaliteitsborging in de bouw een flinke boost geeft en dat betrokken partijen kiezen voor het opbouwen van eigen expertise en meer toezicht door een externe experts.”

Ook bewust omgaan met brandveiligheid?

Sluit dan nu een abonnement af op DGMR Brandoverslag voor slechts € 555,- en ontvang een gratis cursus onder begeleiding van een DGMR expert brandveiligheid. Klik hier voor meer informatie.

Ernstig gebrek aan kennis over brandveiligheid

vrijdag, 28 jul 2017

Het Bouwbesluit staat bol van ingewikkelde juridische teksten. Bij velen ontbreekt het simpelweg aan nieuwsgierigheid om echt in de materie te duiken. En in het hoger onderwijs bieden we geen opleiding Brandveiligheid aan. Een openhartig interview met Johan Koudijs, directeur en adviseur brandveiligheid bij DGMR, met als slotsom: “Het is in Nederland slecht gesteld met de kennis over brandveiligheid.”

Ingewikkelde juridische teksten

Van de ontwerptafel tot de oplevering van het gebouw. Johan Koudijs en zijn team adviseren architecten, projectontwikkelaars en aannemers gedurende het hele bouwproces over de brandveiligheid. Koudijs merkt dagelijks dat veel ontwerpers, bouwers en eindgebruikers moeite hebben met de complexiteit van de wet- en regelgeving: “Aanvragers en vergunningverleners lopen vast in het web van de wetgeving, die bol staat van de juridische teksten met ingewikkelde formuleringen. Het is niet altijd gemakkelijk om Bouwbesluit en Woningwet juist te interpreteren. Mede hierdoor is het vaak slecht gesteld met de naleving van de voorschriften van het Bouwbesluit 2012.”

Ernstig gebrek aan educatie

Naast de complexiteit van de wetgeving is het volgens Koudijs ook met de basiskennis rondom brandveiligheid slecht gesteld. Educatie, of beter gezegd het gebrek daaraan speelt hierbij een belangrijke rol. Koudijs: “Als het aankomt op scholing over brandveiligheid vervult Nederland niet bepaald een voortrekkersrol. In Engeland, Zweden, Nieuw-Zeeland en zelfs België hebben ze een specifieke hogere opleiding Brandveiligheid. Nederland blijft hierbij jammer genoeg achter.” Het argument dat Nederland een klein land is met beperkte financiële mogelijkheden gaat volgens Koudijs totaal niet op: “België heeft immers ook een eigen opleiding. Op de Universiteit Eindhoven is er een fellowship Brandveiligheid, maar voor de rest is er in Nederland nog veel te winnen op educatief gebied.”

Volgens Koudijs laten overheden in Nederland kansen liggen. Een goede basiskennis over brandveiligheid is volgens hem geen overbodige luxe. Hierbij gaat het verder dan het hoger onderwijs alleen. Hij ziet ook een belangrijke rol voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Koudijs: “Mijn zoon had bij zijn basisschool een fikkie gestookt. Als straf moest hij van mij een spreekbeurt over brandveiligheid houden. Daar zat een video bij over het ontstaan van een brand. Zijn klasgenoten schrokken toen ze zagen dat een brand zich binnen 3 tot 4 minuten door een hele kamer kan verspreiden. Niemand geloofde het. Ik schrik als ik zoiets hoor. Educatie op jonge leeftijd kan bijdragen aan een betere bewustwording. Op een positieve manier natuurlijk, geen bangmakerij. Waarom wel een verkeersdiploma en geen diploma brandveiligheid op de basisschool? Hoe jonger we beginnen, hoe beter.”

Ook uw kennis over brandveiligheid vergroten?

Sluit dan nu een abonnement af op DGMR Brandoverslag voor slechts € 555,- en ontvang een gratis cursus onder begeleiding van een DGMR expert brandveiligheid. Klik hier voor meer informatie.

Nieuws & updates

Geoair V2.70 beschikbaar

4-07-2017

Vandaag is Geoair V2.70 vrijgegeven. U kunt deze versie downloaden via de Geoair productpagina op onze website.

Geoair gebruikt nu de PreSRM dll V1.701. De lijst van wijzigingen aan de PreSRM dll zijn op de volgende website te vinden: http://www.presrm.nl/

In de gegevens vrijgegeven in 2017 zijn alleen millieuzone schalingsfactoren voor 2020 tot en met 2030 beschikbaar gesteld. Voor referentie jaren 2016 tot 2020 worden de emissies gecorrigeerd met de schalingsfactoren zoals in 2016 vrijgegeven.

Daarnaast zijn de emissiefactoren en windsnelheden geüpdatet met de gegevens vrijgegeven in 2017.

Nieuws & updates

Geomilieu uitgebreid met CNOSSOS voor weg, rail en industrie

13-06-2017

De Europese lidstaten hebben afgesproken dat alle END-geluidskaarten vanaf 2022 volgens de CNOSSOS-rekenmethoden worden opgesteld. Ter voorbereiding wordt vanuit het RIVM onderzoek gedaan naar de verschillen tussen de huidige Nederlandse rekenmethoden, CNOSSOS en de werkelijke geluidsbelasting. Om deze rekenresultaten met elkaar te vergelijken breidt DGMR haar softwaresysteem Geomilieu nu uit met de volledige CNOSSOS-methodiek voor wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai.

Uniforme rekenmethode

Al sinds de invoering van de Environmental Noise Directive (END) in 2002 wordt er gewerkt aan een uniform rekenmodel om de Europese geluidskaarten op te stellen. Het doel hiervan is dat de uitkomsten per land en per stad beter met elkaar te vergelijken zijn. Na diverse onderzoeksprojecten als HARMONOISE en IMAGINE, waarin DGMR ook al een belangrijke rol heeft gespeeld, is er sinds 2015 een Europese rekenmethode vastgesteld (Richtlijn 2015/996). Deze richtlijn, beter bekend onder de naam CNOSSOS, is qua geluidsoverdracht gebaseerd op het Franse model NMPB-2008 voor wegverkeerslawaai.

In Nederland loopt momenteel een onderzoek vanuit het RIVM dat ingaat op de verschillen tussen CNOSSOS en de huidige rekenmethoden voor geluid van wegverkeer, railverkeer en industrie. Naast de toepassing voor de END-geluidskaarten speelt bij het RIVM bovendien de vraag of CNOSSOS ook alle bestaande rekenmethoden kan vervangen voor nationale vergunningverlening, bestemmingsplannen en dergelijke. Als gerenommeerd bureau heeft DGMR een groot aandeel in dit onderzoek met de validatie en evaluatie van de rekenmethoden. Daarnaast is DGMR lid van de begeleidingsgroepen waarin het zelf geen onderzoek uitvoert.

Eind 2017 moeten de resultaten van dit onderzoek bekend zijn. Nadien wordt het besluit genomen of CNOSSOS alle huidige rekenmodellen vervangt of alleen geschikt is voor het maken van de END-geluidskaarten.

Nieuws & updates

Update Geomilieu V4.30

6-06-2017

Vandaag is de nieuwe versie V4.30 van Geomilieu beschikbaar gekomen. U kunt deze versie downloaden via de Geomilieu pagina op onze website.

Deze versie van Geomilieu bevat een aantal opgeloste problemen en verbeteringen ten opzichte van de vorige versie.
Bovendien krijgen alle gebruikers met een licentie voor Geomilieu V4.3 gratis de beschikking over een licentie voor de module Trillingen welke geldig is tot en met 31 augustus 2017.

Een volledig overzicht van wijzigingen vindt u op de downloadpagina van Geomilieu en in de help onder het hoofdstuk “Wat is nieuw?”.

Nieuws & updates

DGMR Software draagt nieuw zonebeheersysteem over aan DCMR

16-03-2017

Sinds de zomer van 2014 heeft DGMR Software gewerkt aan de ontwikkeling van Geomilieu I2, het nieuwe managementsysteem voor foutloos zonebeheer. Tijdens de feestelijke bijeenkomst op donderdag 9 maart 2017 hebben wij het systeem officieel overgedragen aan DCMR Milieudienst Rijnmond namens beheerorganisatie I2. “Een knap staaltje van publiek-private samenwerking”.

Geomilieu Zonebeheer, zoals het systeem sinds kort heet, vereenvoudigd het beheren van geluidszones op en rond industrieterreinen. Doordat het systeem helpt bij het vakkundig structureren en organiseren van de vaak complexe processen kan zodoende foutloos zonebeheer worden gerealiseerd. Hierdoor verloopt het verlenen van Omgevingsvergunningen en het vaststellen van bestemmingsplannen een stuk efficiënter en transparanter dan voorheen. Daarbij helpt Geomilieu Zonebeheer om te voorkomen dat industrieterreinen ‘op slot gaan’, als gevolg van gebrek aan geluidsruimte.

Complimenten

Rosita The, directeur van DCMR Milieudienst Rijnmond is zeer content met het nieuwe zonebeheersysteem. Zij roemde de samenwerking tussen DGMR Software en haar eigen organisatie: “Een knap staaltje van publiek-private samenwerking, waarbij het project binnen tijd, budget en de gestelde kwaliteitseisen is gerealiseerd.”

Spin-off

De complimenten van Rosita The en van afgevaardigden van het Rotterdamse Havenbedrijf zijn een mooie spin-off voor de verdere verspreiding van Geomilieu Zonebeheer. Richard Schmidt, directeur DGMR Software: “We hebben het systeem samen met DCMR en het Rotterdamse Havenbedrijf ontwikkeld met het doel om hiermee ook andere Omgevingsdiensten, gemeentes en havenbedrijven te bedienen. Gezien het enthousiasme en de vele goede reacties ben ik ervan overtuigd dat we hiermee voorzien in een prangende behoefte van zonebeheerders en het bevoegd gezag.”

DGMR gaat met Geomileu Zonebeheer het land in om Omgevingsdiensten en gemeentes verder te informeren over de grote voordelen van het systeem voor hun organisaties. De DGMR-roadshow start in Drachten (21 maart) en gaat daarna verder in Arnhem (30 maart), Eindhoven (6 april) en Amsterdam (11 april). Wij nodigen u van harte uit om één van onze gratis roadshows te bezoeken.

Nieuws & updates

DGMR Software versterkt positie met overname BINK

7-02-2017

Sinds 1 januari 2017 is BINK onderdeel van DGMR Software in Den Haag. Ingenieurs- en adviesbureau DGMR brengt met deze overname de technische rekensoftware voor milieu, bouw, installatie en duurzaamheid onder één dak.

Al jarenlang maakt DGMR Software regelgeving, rekenvoorschriften en normen toegankelijk via gebruiksvriendelijke software voor milieu, bouw en duurzaamheid. Op het gebied van gebouwmodellen (BIM) neemt BINK een leidende positie in. Samen met hun hoogwaardige software voor de bouw- en installatiebranche kunnen beide partijen hun klanten nog beter voorzien van de best passende oplossingen.

Alle activiteiten van DGMR Software en BINK worden gebundeld in Den Haag. Door de IT-kennis en inhoudelijke kennis op de verschillende werkterreinen samen te brengen, ontstaat synergie in de ontwikkeling van softwareproducten. BINK zal onder eigen naam de markt blijven bedienen.

Nieuws & updates

Energienota Check maakt EPC voor bewoners begrijpelijk

20-12-2016

Energieprestatiescores als EPC en BENG zijn interessante gegevens voor professionals. Voor de woonconsument zijn het vaak nietszeggende getallen. Om de energieprestatie van nieuwbouwwoningen voor bewoners tastbaar te maken, ontwikkelde DGMR in samenwerking met het Lente-akkoord de Energienota Check. Deze module vertaalt de resultaten van de EPC-berekening direct in een goed onderbouwde energienota. Ontwikkelaars, corporaties en bouwers kunnen met dit nieuwe stuk gereedschap de kostenvoordelen van een energiezuinige woning in begrijpelijke termen overbrengen naar kopers en huurders.

Marktbehoefte

De markt van ontwikkelaars, corporaties en bouwers staan allemaal voor de uitdaging om de energieprestaties van hun nieuwbouwwoningen steeds verder te verbeteren. Echter, het overbrengen van deze prestaties naar de voordelen voor de koper en huurder blijkt in de praktijk een lastige opgave. Claudia Bouwens, programmaleider van het Lente-akkoord zegt hierover: “Voor de consument is een EPC-getal ongrijpbaar. Daar kunnen bewoners weinig mee. Onze leden willen graag de energieprestatie op een simpele manier uitleggen aan de eindgebruiker. En een voorspelling van de energienota is dan het meest voor de hand liggend.” Het Lente-akkoord vertegenwoordigt de vier brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB bij het stimuleren en realiseren van zeer energiezuinige woningen.

Om invulling te geven aan deze marktbehoefte ontwikkelde DGMR Software in samenwerking met het Lente-akkoord de Energienota Check binnen de EPC-berekeningssoftware ENORM. Hiermee zijn professionals in staat om het voordeel van een energiezuinige nieuwbouwwoning ten opzichte van bestaande bouw te communiceren met toekomstige bewoners. Claudia Bouwens: “Het gaat bewoners met name om de betaalbaarheid, gezondheid en het wooncomfort van hun woning. Mensen snappen dat een nieuwbouwwoning comfortabeler, gezonder en energiezuiniger is dan de meeste bestaande woningen. Maar een gerichte inschatting van de energienota konden veel van onze leden niet geven, omdat er geen eenvoudig instrument beschikbaar was om dit te berekenen. Met de nieuwe Energienota Check in ENORM kan dit gelukkig wel.”

Energienota Check

Bij de ontwikkeling van de Energienota Check is gebruik gemaakt van het onderzoeksrapport ‘Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek’, uit 2014. Deze uniforme bepalingsmethodiek is opgesteld door Cauberg-Huygen in opdracht van het Lente-akkoord. Dit rapport neemt naast het energiegebruik door het gebouw zelf ook het gemiddeld huishoudelijke energiegebruik mee, inclusief vastrecht en belastingen. Hierbij wordt gewerkt met landelijk genormeerde energietarieven en kengetallen, die jaarlijks worden geactualiseerd.

Conform de uniforme bepalingsmethodiek houdt de Energienota Check, naast gebouwgebonden en huishoudelijk energiegebruik, dus rekening met variabele kosten voor het gebruik van gas, elektriciteit en warmte en de kosten voor vastrecht. Ook de effecten van teruglevering van elektriciteit; in het geval er meer wordt opgewekt dan gebruikt; berekent de module automatisch door.

De nieuwste versie van het EPC-berekeningsprogramma ENORM met de Energienota Check is begin januari 2017 beschikbaar. Meer informatie is te vinden op de productpagina van ENORM.

Nieuws & updates

Inzicht in ontruiming met EVAC

8-07-2016

Vluchten en ontruimen? EVAC helpt u uit de brand!

Hoeveel mensen kunnen gebruik maken van de trappenhuizen in een kantoor-, school- of ander gebouw? Het nieuwe softwarepakket van DGMR Software, EVAC, geeft inzicht in de capaciteit bij een ontruiming van een gebouw. EVAC brengt het verloop van een evacuatie nauwkeurig in beeld.

Ontruiming

Een vlekkeloze ontruiming van gebouwen is in het belang van gebruikers en beheerders. Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit hebben voor het beoogde gebruik. U krijgt hiermee snel inzicht in de veiligheid en knelpunten van uw ontwerp. Met de mogelijkheid om verschillende varianten door te rekenen ziet u direct de consequenties van wijzigingen aan de geometrie of aan het gebruiksscenario.

Daarbij houdt de software onder andere rekening met:

 • afmetingen van trappen, deuren en bordessen
 • brand- en rookwerendheid van compartimenten
 • scenario’s voor met brand bedreigde en beïnvloedde gebieden

Nieuws & updates

Beheer en actualiseer uw (NSL) verkeersgegevens met Geomilieu

jul 9, 2014

Actualiseren verkeersgegevens voor de NSL Monitoringstool

In het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) is een pakket maatregelen gedefinieerd waarmee Nederland verwacht tijdig aan de Europese grenswaarden te voldoen. Wegbeheerders (gemeenten, omgevingsdiensten, provincies of Rijk) hebben de taak om jaarlijks, in ieder geval tot 2017, hun verkeersgegevens te actualiseren ten behoeve van de Monitoring van het NSL. Het actualiseren van de verkeersgegevens gebeurt door het uploaden van bijgewerkte bestanden naar de Monitoringstool. De komst van de Monitoringstool heeft, zeker voor grotere gemeenten, ertoe geleid dat jaarlijks veel inspanningen worden gepleegd om alle gegevens tijdig en met een goede kwaliteit te verzamelen en aan te leveren aan het Bureau Monitoring. Veel gemeenten zijn in de praktijk onvoldoende toegerust op deze taken, waarbij onder andere GIS-kennis onontbeerlijk is [1].

Importeren NSL verkeersgegevens in Geomilieu

In het softwarepakket Geomilieu van DGMR, voor geluid- en luchtkwaliteit-berekeningen, kunnen verkeerswegen vanuit de Monitoringstool op simpele wijze worden geïmporteerd, en na aanpassing weer worden geëxporteerd naar het juiste formaat voor de Monitoringstool. Geomilieu is ook uitermate geschikt als systeem voor het beheren van al uw verkeersgegevens ten behoeve van geluid- en luchtkwaliteitvraagstukken. Luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer wordt met Geomilieu berekend conform SRM3 (met het STACKS rekenhart van DNV-GL). Na afloop van de berekeningen heeft de gebruiker onder andere de mogelijkheid contourplots te genereren.

Mogelijkheden van Geomilieu

De verkeerswegen in de Monitoringstool, inclusief alle kenmerken, kan men downloaden op www.nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/weggegevens. Met een simpele import functie kunnen deze in Geomilieu geïmporteerd worden. Geomilieu is een GIS georiënteerd softwareplatform, waardoor alle wegen direct zichtbaar zijn op een kaart. De ligging van nieuwe of bestaande wegen kan worden ingevoerd/aangepast met behulp van basis GIS functionaliteit. Ook kan direct, door middel van grafische presentatie op de kaart, inzichtelijk worden gemaakt waar bijvoorbeeld receptorpunten bij wegen ontbreken of waar wegdelen niet op elkaar aansluiten. Wegsegmenten met onrealistische of foutieve wegkenmerken, zoals een wegbreedte van meer dan 100 meter, kunnen worden geselecteerd en vervolgens aangepast/verbeterd worden. Door in de kaart of in een lijst op een weg te klikken kunnen eigenschappen worden aangepast, zoals verkeersintensiteiten en rijsnelheden, maar ook bijvoorbeeld de mate van bebouwing langs wegen, die kan veranderen bij sloop of nieuwbouw, of kap of aanplant van bomen langs een weg. Alle ‘wegkenmerken’ die invloed hebben op de concentraties van NO2 en fijnstof langs een weg, kunnen in Geomilieu op een gebruiksvriendelijke manier ingevoerd, beheerd en doorgerekend worden.

De voordelen samengevat

Samengevat zijn de voordelen van Geomilieu voor het beheer en het actualiseren van verkeersgegevens:

 • Met een simpele import functie kunnen de verkeerswegen vanuit de NSL Monitoringstool in Geomilieu geïmporteerd worden.
 • Geomilieu is uitstekend geschikt voor het beheren van al uw verkeersgegevens ten behoeve van geluid- en luchtkwaliteitvraagstukken.
 • State-of-the-art berekeningen conform SRM3 (ook voor punt- en oppervlaktebronnen) en diverse presentatiemogelijkheden van de uitkomsten (o.a. contourplots).
 • Krachtig alternatief rekenmodel voor luchtkwaliteitsberekeningen voor wegverkeer, nu de ISL2 en CARII rekentools niet meer beschikbaar zijn, en met meer functionaliteit dan de NSL rekentool.
 • Met de export functie in Geomilieu kunnen na actualisatie shape files aangemaakt worden conform het voorgeschreven ‘uniforme NSL uitwisselingsformaat’, welke vervolgens naar de NSL Monitoringstool van Bureau Monitoring geupload kunnen worden.
 • Het moeizame proces van actualiseren van verkeersgegevens voor het NSL wordt u met Geomilieu een stuk makkelijker gemaakt.

Meer informatie over de Geomilieu-STACKS module voor luchtkwaliteit vindt hier.

[1] Het NSL in retrospectief: wat levert het op en wat kan er beter. Tijdschrift Lucht, augustus 2013. Robert van Bommel en Sander Teeuwisse.

Agenda

din24sep09:3016:30Cursus Geomilieu voor beginners09:30 - 16:30

woe25sep09:3016:30Cursus Geomilieu modelleren industrielawaai09:30 - 16:30

don26sep09:3016:30Cursus Geomilieu zonebeheer industrielawaai09:30 - 16:30

din01okt09:3016:30Cursus Geomilieu weg- en railverkeer09:30 - 16:30

din01okt13:0016:00Kennissessie Tapwaterberekeningen13:00 - 16:00

woe02okt09:3016:30Cursus Geomilieu luchtkwaliteit09:30 - 16:30

woe13nov12:0017:00DGMR BINK Kennismiddag 2019, Breukelen12:00 - 17:00

X