• Geomilieu
  • Geoair
     • Geoair

      Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Geluidwering gevels
     • Geluidwering gevels

      Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • NoiseAtWork
     • NoiseAtWork

      NoiseAtWork is een eenvoudig te gebruiken tool voor het visualiseren van geluid en andere indicatoren door middel van geïnterpoleerde contouren. Het programma wordt gebruikt binnen industrieën en door arbodiensten om hen te helpen bij het rapporteren van geluid op de werkvloer en andere soorten metingen, zowel binnen als buiten.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • SRM1
     • SRM1

      SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen.
      Op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Gebouwprestatie
  • Leidingen
  • Uniec 3
     • Uniec 3

      Uniec 3 is online rekensoftware waarmee u rekent volgens NTA 8800. U kunt hiermee BENG berekeningen maken voor alle soorten gebouwen.

      Naast de BENG berekeningen kunt u met de software ook energielabels genereren. Om snel en efficiënt gebouwen te modelleren bevat de software een zeer uitgebreide database met productinformatie en kwaliteitsverklaringen. Ook is het zeer geschikt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en het uitvoeren van verkennende studies.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • EVAC
     • EVAC

      Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik. Indien er knelpunten in een ontwerp zitten, dan kunnen snel meerdere varianten doorgerekend worden met bijvoorbeeld wijzigingen in de geometrie of in het gebruiksscenario.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • MPGcalc
     • MPGcalc

      Er is steeds meer vraag naar MPG door verschillende duurzame ontwikkelingen in de bouwsector. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: Paris Proof Indicator, EU Taxonomie, BREEAM en, op de planning, de aanscherping en verbreding van de MPG-eisen uit het Bouwbesluit.

      DGMR geeft graag inzicht in de MPG en CO2 uitstoot bij het ontwikkelen van gebouwen en daarom ontwikkelt DGMR Software een nieuwe versie van MPGcalc.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • Bouwtrend
     • Bouwtrend

      Bouwtrend is dé online tool waarmee u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

      De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn opgesteld. Omdat deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, heeft u nu al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • ENORM
     • ENORM

      ENORM is een programma waarmee u op een snelle en eenvoudige wijze energieprestatieberekeningen uitvoeren conform de NEN7120. Voor de zowel de aanvraag van omgevingsvergunningen als verkennende studies van woningen en utiliteitsgebouwen.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

 • Over ons

Gebouw & installatie

Leidingen

Programma’s voor het maken van diverse leidingberekeningen

Waarom Leidingen

Koppeling Cadac TheModus en DGMR Leidingen

DGMR Software en Cadac werken continu samen aan een optimale koppeling tussen Revit BIM-modellen en leidingberekeningen. Met de DGMR Leidingen software is het mogelijk uw BIM-model met leidingnetten sneller te dimensioneren.

U modelleert eerst uw leidingen in Revit. Via Cadac TheModus Professional kunt u nu de leidingen overzetten in de DGMR Leidingen software en de berekening uitvoeren. Alle tussenresultaten, inregelstanden en drukverliesstaten zijn daarna beschikbaar. De in DGMR Leidingen berekende waarden exporteert u vervolgens eenvoudig naar Revit. De oorspronkelijke leidingdiameters worden in uw Revit model nu aangepast naar de in DGMR Leidingen berekende waarden. Dus altijd de juiste gegevens om de clash control goed te kunnen uitvoeren.

Voordeel van deze koppeling

 • Forse tijdsbesparing in uw teken- en rekenwerk
 • Minder faalkosten, dus een hogere kwaliteit in product en proces
 • Eenvoudige controle op uw modellering van leidingen in Cadac TheModus Professional
 • Berekening volgens Nederlandse normen en ISSO-publicaties.

Als u DGMR Leidingen al heeft, kunt u in uw software al gebruik maken van de koppeling met Cadac TheModus Professional. REVIT en Cadac TheModus Professional worden geleverd door Cadac. Voor meer informatie neem contact op met Cadac.

Neem voor meer informatie contact op met onze sales consultant Martin Zuurmond (mzu@dgmr.nl).

Meer weten over Leidingen? Vraag een vrijblijvende demo aan.

Leidingen is uit te breiden met de volgende modules

Gas is de module waarmee u een berekening van een gasleidingnet maakt. De basis van de berekening wordt gevormd door de meest recente versies van de publicaties NEN 1078, NPR 3378 en NEN-EN 15001-1. 

LEES VERDER

Verwarming en koeling is de module waarmee u een leidingnet voor een CV-installatie met verwarmingselementen doorrekent. Het gaat hier om de centrale verwarming. In de huidige tijd wordt koeling via dezelfde leidingen steeds belangrijker. Ook dit kunt u met deze module berekenen. De software rekent conform de laatste ISSO 18 publicatie.

LEES VERDER

Lucht is de module waarmee u snel een compleet stelsel maakt voor een gezond binnenklimaat. Resultaten zijn direct zichtbaar. De berekening is conform de ISSO 17 publicatie.

LEES VERDER

Tapwater is de module waarmee u uitgebreide tapwaternetten kunt berekenen. De basis van de berekening zijn de meest recente ISSO 30 en ISSO 55 publicaties.

LEES VERDER

Vuilwater en hemelwater is de module waarmee u afvoerstelsels voor de afvoer van water voor bijvoorbeeld de riolering kunt ontwerpen en doorrekenen. De basis voor deze berekening zijn de meest recente publicaties NEN 3215 en NTR 3216.

LEES VERDER

Waarom

DGMR Software

Klanten geven ons een 8/10 voor tevredenheid

Al 3316 klanten gingen je voor

Inmiddels hebben wij 4900 gebruikers

En zijn wij al 40 jaar vooruitstrevend

Ik wil een demo aanvragen

Demo Gebouwprestatie
Wanneer u op verzenden klikt, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.
reCAPTCHA

Direct contact?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetue adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

088 346 79 99

Meer informatie

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren