Brandoverslag

Berekening van brandoverslag tussen brandcompartimenten conform NEN 6068

Voor ieder ontwerp moet worden aangetoond dat de weerstand tegen brandoverslag voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Het modelleren en invoeren van gebouwkenmerken en brandwerende eigenschappen van constructie-onderdelen is hierbij vaak een tijdrovende en kostbare klus. DGMR Brandoverslag (voorheen Brando Professional) brengt daar nu verandering in. Met DGMR Brandoverslag berekent u de brandoverslag tussen brandcompartimenten eenvoudig en geheel conform de nieuwste norm NEN 6068.

Complexe situaties worden eenvoudig

De effecten van overstekken, belemmeringen, hellende daken, en dakopeningen worden volledig inzichtelijk gemaakt met DGMR Brandoverslag. De software neemt bovendien de invloed van atria en semi-openingen mee in de berekening. Ook de effecten van brandwerende kozijnen brengt u eenvoudig in beeld. Vanzelfsprekend kan ook bij industriefuncties met afwijkende gebouw- en dakvormen de weerstand tegen brandoverslag worden berekend.

3D BIM model

Modellering met de Builder

Ontwikkeld vanuit jarenlange expertise

DGMR Brandoverslag is ontwikkeld in samenwerking met de brandexperts van DGMR. Zij zijn betrokken bij de ontwikkeling van de NEN 6068. Omdat zij nadien ook belangrijke onderzoeken en innovaties hebben begeleid, zijn in DGMR Brandoverslag ook noviteiten toegevoegd die niet in NEN 6068 beschreven zijn. Dit maakt DGMR Brandoverslag tot het beste en meest complete systeem voor brandexperts.

Overzichtelijke uitvoer met vlammodel

Invoer van brandwerende en niet-brandwerende onderdelen in puien

BIM-integratie

Indien er een BIM-model beschikbaar is kan deze als basis worden gebruik voor uw analyses en berekeningen. Onze BIM-converter BINK Modeller vertaalt het BIM-model naar een overzichtelijk rekenmodel, waar u vervolgens zelf nog relevante kenmerken en parameters kunt toevoegen, waaronder observatiepunten. Ook handmatige invoer van uw gebouwkenmerken of gegevensimport vanuit SketchUp en DXF is mogelijk.

Gebouweigenschappen die u heeft ingevoerd voor uw berekening kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen waaronder: BINK Warmteverlies 51/53/57, BINK Koellast, DGMR Dynamische simulatie, DGMR EPG, DGMR Daglicht, DGMR Ventilatie, DGMR Spuiventilatie en DGMR Oppervlakte en ruimte.

Snel aan de slag met een brandoverslagberekening met BINK Gebouwprestatie 2020

Mogelijkheden en toepassingsgebieden van DGMR Brandoverslag

X