Rc-waarde

Bepaal de isolatiewaarden van uw thermische schil conform NEN 1068

Rc-waarde is de module waarmee u de warmteweerstanden van uw constructies berekent.

Met de module Rc-waarde berekent u de warmteweerstanden van de constructies volgens de NEN1068 en de NTA 8800. Deze module berekent ook de Rc-waarden van samengestelde constructies, onafhankelijk van het aantal te berekenen secties.

Hiermee heeft u ook de beschikking over een uitgebreide methode om de gemiddelde, en vaak gunstigere, Uw waarde van een pui te bepalen. Eenvoudig en op basis van uw CAD-tekening.

Rc waarde is gebaseerd op de modules van Gebouwprestatie (BINK 9) en Leidingen (BINK 8). Net als bij al deze modules worden alle (tussen)resultaten getoond. Deze kunt u ook exporteren naar Excel. Daarbij hoort natuurlijk een uitgebreide rapportage.

Eigenschappen buitenmuur

Materiaallagen

Resultaten U-waardeberekening

De ingevoerde constructies en berekeningsuitkomsten kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen zoals warmteverlieskoellast, simulatie en Inwendige condensatie.

Download de Quick Start (PDF)

X