Spuiventilatie

Controleer of er voldoende mogelijkheden voor spuiventilatie aanwezig zijn

Spuiventilatie is de module waarmee u de capaciteiten volgens de NEN 1087 berekent. Hiermee kunt u controleren of uw berekening voldoet aan het Bouwbesluit.

Met deze module toetst u of er in uw gebouw voldoende te openen ramen aanwezig zijn. Er wordt in deze module op een intelligente wijze automatisch het ideale ventilatietraject voor de spuiventilatie en de meest optimale capaciteit bepaald.

Gebruikt u de Modeller, dan worden de toegepaste voorzieningen duidelijk weergegeven in het gebouwmodel. Deze module is een perfecte aanvulling op de module Daglichttoetreding, daarin zijn immers de afmetingen van de ramen al ingevoerd.

Spuiventilatie is gebaseerd op de modules van Gebouwprestatie (BINK 9) en Leidingen (BINK 8). Net als bij al deze modules worden alle (tussen)resultaten getoond. Deze kunt u ook exporteren naar Excel. Daarbij hoort natuurlijk een uitgebreide rapportage.

In de Modeller worden de toegekende spuivoorzieningen weergegeven