DGMR Spuiventilatie

Home » Producten » Bouw, energie en brand » Bouwbesluit » DGMR Spuiventilatie

Controleer of er voldoende mogelijkheden voor spuiventilatie aanwezig zijn

Onze module DGMR Spuiventilatie controleert of er voldoende mogelijkheden voor spuiventilatie in uw ontwerp aanwezig zijn en of u voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Op intelligente wijze wordt automatisch het ideale traject voor de spuiventilatie en de meest optimale capaciteit voor uw gebouw bepaald.

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn inzichtelijk en controleerbaar. De resultaten zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Alle (tussen)resultaten kunnen worden geëxporteerd naar Excel. De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen. Met de heldere rapportage heeft u een goede onderbouwing voor uw vergunningsaanvraag.

In de Modeller worden de toegekende spuivoorzieningen weergegeven

BIM-integratie

DGMR Spuiventilatie biedt u de mogelijkheid om BIM-modellen als basis te gebruiken voor uw berekeningen. Onze BIM-converter BINK Modeller vertaalt het BIM-model naar een overzichtelijk rekenmodel. Is uw project niet in BIM uitgewerkt? Geen punt! Ook handmatige invoer van uw gebouwkenmerken of gegevensimport vanuit SketchUp en DXF is mogelijk.

Gebouweigenschappen die u heeft ingevoerd voor uw berekening kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen waaronder: BINK Warmteverlies 51/53/57BINK KoellastDGMR Dynamische simulatieDGMR EPGDGMR BrandoverslagDGMR DaglichtDGMR Ventilatie en DGMR Oppervlakte en ruimte.

X