Oververhitting (TO juli/GTO)

Oververhitting is de module waarmee u het aantal gewogen temperatuursoverschrijdingsuren (GTO-uren) berekent. Deze berekening moet u uitvoeren volgens de randvoorwaarden zoals beschreven zijn in Bijlage VII van de Regeling Bouwbesluit 2012.

Deze methode is het alternatief om aan te tonen dat er wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit wanneer in een BENG-berekening wordt aangegeven dat de TO-juli groter is dan 1,2.

De module Oververhitting voldoet aan de testen zoals beschreven zijn in de BESTEST/ASHRAE 140. De rekenmodule maakt gebruik van de rekenkern van de module Simulatie, dit is een zeer uitgebreide rekenmodule met veel mogelijkheden. In de module Oververhitting zijn daarom alleen die velden beschikbaar gemaakt die nodig zijn voor de GTO-berekening, dit vereenvoudigt de invoer aanzienlijk.

Het gebouw zelf moet u wel invoeren, maar alle randvoorwaarden die zijn voorgeschreven in Bijlage VII van de Regeling Bouwbesluit 2012, zijn al ingevoerd. Denk hierbij aan:

  • het vereiste buitenklimaat
  • de rekenperiode
  • de beoordeling van ruimten afhankelijk van de functie als woonkamer/keuken of slaapkamer
  • infiltratie
  • perioden en benodigde capaciteiten van voor spuiventilatie
  • interne warmtelasten
  • grondtemperaturen
  • automatische bepaling van begrenzingen van woningen (adiabatische scheiding tussen gebouweenheden)
  • regelen op basis een minimale operatieve temperatuur van 20°C.

Bijlage VII van de Regeling Bouwbesluit 2012 geeft de mogelijkheid om ruimten te combineren meteen verblijfsruimten. In deze module is dit eenvoudig in te stellen door de ruimten te koppelen. Het is dus niet nodig om een nieuw model te maken om varianten te bepalen. Bij een groot woongebouw kunt u kiezen voor het berekenen van een individueel appartement.

Oververhitting werkt perfect samen met de andere modules van Gebouwprestatie 2021.

X