Gebouwprestatie

Maak berekeningen voor energie, bouwbesluittoetsing, brandoverslag en installaties vanuit een gebouwmodel.

Home » Producten » Gebouw en installatie » Gebouwprestatie

Gebouwprestatie 2022

Gebouwprestatie 2022 is de omgeving waarin de rekenmodules zijn opgenomen die specifiek te maken hebben met gebouwen. De invoer van een gebouwmodel kan handmatig of met een grafische interface (Modeller). De in deze omgeving opgenomen modules werken samen met elkaar. U hoeft een model dus maar één keer in te voeren.

Gebouwprestatie 2022 wordt steeds aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. Wij brengen ieder jaar een nieuwe versie uit. Bij een aanpassing van de normen en de regelgeving brengen we natuurlijk ook een update uit. De bestaande berekeningen zijn dan nog altijd te gebruiken, dat is de kracht van Gebouwprestatie 2022.

Een belangrijk deel van Gebouwprestatie is de Modeller. Deze bevat een 3D-tekenfunctionaliteit voor het grafisch invoeren van gebouwmodellen. Een mogelijkheid is om SketchUp– en DXF-bestanden te importeren. Ook kunnen gbXML gebouwmodellen uit Revit® en Archicad ingelezen worden.

Veel gebouweigenschappen kunnen in de Modeller worden toegekend, deze zijn dan direct visueel te controleren. Dat voorkomt fouten in de invoer.

Modules en uitbreidingen

Modeller

Modeller converteert uw BIM-model automatisch in een rekenmodel voor toepassing in onder andere warmteverlies-, brandoverslag– en daglichtberekeningen. Bovendien bevat Modeller 3D-tekenfunctionaliteit voor het grafisch invoeren van gebouwinformatie.

Modeller bevat, naast de importfuncties voor BIM-modellen (gbXML), ook uitstekende mogelijkheden om SketchUp- en DXF-bestanden te importeren. Eigenschappen die nog niet aan het gebouwmodel werden toegekend kunt alsnog toevoegen met behulp van Builder. Hiermee stelt u in de kortst mogelijke tijd variantstudies op om uw ontwerp te optimaliseren.

Lees verder…

Warmteverlies

Warmteverlies is de module waarmee het vermogen van een warmtepomp of CV-ketel berekend wordt volgens de ISSO-publicaties 51,53, en 57.  Een goede wamteverliesberekening zorgt voor een optimaal verwarmde ruimte, en niet onbelangrijk, ook voor een energiezuinig gebouw. Energiebesparing en de keuze voor een opwekker met het juiste vermogen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lees verder…

Koellast

Koellast is de module waarmee het  koelvermogen van de airco of luchtbehandelingsinstallatie berekend wordt volgens de ISSO-publicatie ‘Kleintje Koellast’. 

Met deze module is het niet alleen mogelijk om een enkele ruimte uit te rekenen, maar u kunt ook meerdere ruimten in een gebouw aangesloten op één koelinstallatie berekenen.

Lees verder…

Radiatorselectie

Radiatorselectie is de module waarmee u de warmtebehoefte de radiator berekent.

Met deze module kunt u warmteverliesberekeningen maken en is de warmtebehoefte van de verschillende ruimten bekend. U kunt dan direct overgaan tot selectie.

Radiatorselectie werkt volgens de NEN-EN 442-2 en ISSO-publicatie 66. Om de afmetingen van het leidingnet te bepalen kunt u geselecteerde radiatoren inlezen in de module ‘Verwarming en Koeling’.

Lees verder…

Uniec 3 Connect

Met Uniec 3 Connect exporteert u de gegevens uit uw gebouwmodel naar Uniec 3, zo kunt u dan in Uniec 3 eenvoudig uw berekeningen maken.

Met deze module exporteert u op een betrouwbare wijze een gebouwmodel gemaakt met de Modeller. Voor handmatig ingevoerde gegevens geldt dit ook.

Lees verder…

Rc-waarde

Rc-waarde is de module waarmee u de warmteweerstanden van uw constructies berekent.

Met de module Rc-waarde berekent u de warmteweerstanden van de constructies volgens de NEN1068 en de NTA 8800. Deze module berekent ook de Rc-waarden van samengestelde constructies, onafhankelijk van het aantal te berekenen secties.

Lees verder…

Oppervlakte en ruimte

‘Oppervlakte en Ruimte’ is de module om te toetsen of uw gebouw voldoet aan de ‘gebruikseisen’ uit het Bouwbesluit.

Met de module ‘Oppervlakte en Ruimte’ toetst u of het ontwerp voldoet aan de bruikbaarheidseisen die worden gesteld in hoofdstuk 4 van het Bouwbesluit. De software toetst niet alleen of het ontwerp aan de 55%-regel voldoet, maar controleert ook of ruimten aan de vereiste afmetingen en hoogtematen voldoen.

Lees verder…

Daglichtfactor

De module Daglichtfactor berekent de daglichtfactor volgens de NEN-EN 17037 en de NPR 4057 en is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Dit betekent: duidelijke resultaten voor verblijfsruimten en verblijfsgebieden, veel tijdswinst en een automatische toets aan de specifieke eisen die vanaf 1 januari 2023 in Nederland worden gesteld.

Lees verder…

Daglichttoetreding

Daglichttoetreding is de module waarmee u de equivalente oppervlakte van daglichtopeningen berekent.

Met deze module berekent u de daglichttoetreding volgens de NEN 2057. Hiermee kunt u controleren of uw berekening voldoet aan het Bouwbesluit.

Onze daglichtsoftware bepaalt alle overstekken en belemmeringen volledig automatisch. De meest optimale keuze tussen de eenvoudige en uitgebreide mogelijkheden om de invloed van belemmeringen en overstekken te waarderen, wordt eveneens automatisch door de software gemaakt.

Lees verder…

Ventilatie

Ventilatie is de module waarmee de capaciteiten volgens de NEN 1087 berekent. Hiermee kunt u controleren of uw berekening voldoet aan het Bouwbesluit.

Met deze module toetst u of er in uw gebouw voldoende ventilatielucht aanwezig.

Lees verder…

Spuiventilatie

Spuiventilatie is de module waarmee u de capaciteiten volgens de NEN 1087 berekent. Hiermee kunt u controleren of uw berekening voldoet aan het Bouwbesluit.

Met deze module toetst u of er in uw gebouw voldoende te openen ramen aanwezig zijn. Er wordt in deze module op een intelligente wijze automatisch het ideale ventilatietraject voor de spuiventilatie en de meest optimale capaciteit bepaald.

Lees verder…

Simulatie

Simulatie is de module waarmee u de dynamische warmtestromen en temperaturen in een gebouw berekent.

Met deze module berekent u, op basis van een buitenklimaatbestand, uurlijks de gehele vochthuishouding van een gebouw en/of ruimte. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de aanwezigheid van personen e.d. en is het klimaat te regelen met behulp van de installaties.

Lees verder…

Brandoverslag

Voor ieder ontwerp moet worden aangetoond dat de weerstand tegen brandoverslag voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Het modelleren en invoeren van gebouwkenmerken en brandwerende eigenschappen van constructie-onderdelen is hierbij vaak een tijdrovende en kostbare klus. De module Brandoverslag (voorheen Brando Professional) brengt daar nu verandering in. Met Brandoverslag berekent u de brandoverslag tussen brandcompartimenten eenvoudig en geheel conform de nieuwste norm NEN 6068.

Lees verder…

Inwendige condensatie

Inwendige condensatie is de module waarmee u de accumulatie en droging van vocht in een bouwkundige constructie berekent.

Deze module maakt berekeningen volgens de NEN-EN-ISO 13788. (De uitgebreide methode van Glaser.) Hiermee bepaalt u of de aanwezige inwendige condensatie in een constructie toelaatbaar is of niet.

Lees verder…

Oververhitting

Oververhitting is de module waarmee u het aantal gewogen temperatuursoverschrijdingsuren (GTO-uren) berekent. Deze berekening moet u uitvoeren volgens de randvoorwaarden zoals beschreven zijn in Bijlage VII van de Regeling Bouwbesluit 2012.

Lees verder…