DGMR Ventilatie

Home » Producten » Bouw, energie en brand » Bouwbesluit » DGMR Ventilatie

Toets de toe- en afvoercapaciteit van ventilatielucht

DGMR Ventilatie toetst of de toe- en afvoercapaciteit van de ventilatielucht van uw ontwerp voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Bovendien maakt de module de balans tussen toe- en afvoer van de ventilatielucht duidelijk zichtbaar en geeft u een gericht handvat voor verbetering van uw ontwerp.

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn inzichtelijk en controleerbaar. De resultaten zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Alle (tussen)resultaten kunnen worden geëxporteerd naar Excel. De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.

Ventilatiebalans

Vereist ventilatiedebiet in slaapkamer

Resultaten ventilatie

BIM-integratie

DGMR Ventilatie biedt u de mogelijkheid om BIM-modellen als basis te gebruiken voor uw berekeningen. Onze BIM-converter BINK Modeller vertaalt het BIM-model naar een overzichtelijk rekenmodel. Is uw project niet in BIM uitgewerkt? Geen punt! Ook handmatige invoer van uw gebouwkenmerken of gegevensimport vanuit SketchUp en DXF is mogelijk.

Gebouweigenschappen die u heeft ingevoerd voor uw berekening kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen waaronder: BINK Warmteverlies 51/53/57BINK KoellastDGMR Dynamische simulatieDGMR EPG, DGMR Brandoverslag, DGMR Daglicht, DGMR Spuiventilatie en DGMR Oppervlakte en ruimte.

X