DGMR Ventilatie

Home » Producten » Bouw, energie en brand » Bouwbesluit » DGMR Ventilatie

DGMR Ventilatie toetst of de toe- en afvoercapaciteit van de ventilatielucht van uw ontwerp voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Bovendien maakt de module de balans tussen toe- en afvoer van de ventilatielucht duidelijk zichtbaar en geeft u een gericht handvat voor verbetering van uw ontwerp.

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn inzichtelijk en controleerbaar. De resultaten zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Alle (tussen)resultaten kunnen worden geëxporteerd naar Excel. De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.

BIM-integratie

DGMR Ventilatie biedt u de mogelijkheid om BIM-modellen als basis te gebruiken voor uw berekeningen. Onze BIM-converter Builder vertaalt het BIM-model naar een overzichtelijk rekenmodel. Is uw project niet in BIM uitgewerkt? Geen punt! Ook handmatige invoer van uw gebouwkenmerken of gegevensimport vanuit SketchUp en DXF is mogelijk.

Gebouweigenschappen die u heeft ingevoerd voor uw berekening kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen waaronder: warmteverlies, koellast, dynamische simulaties, EPC, BENG, brandoverslag, daglicht, spuiventilatie en gebruiksoppervlakte.

X