Home » Nieuws » Gebouwprestatie versie 2022.2: veel nieuwe features!

Gebouwprestatie versie 2022.2: veel nieuwe features!

donderdag, 6 okt 2022

Gebouwprestatie versie 2022.2 is beschikbaar en bevat veel nieuwe features. Zo krijgt u de kans om berekeningen nog completer te maken! Denk bijvoorbeeld aan een rekenoptie voor PVE Frisse Scholen bij de module Daglichtfactor of visualisatie van diktes bij 3D resultaten bij de module Brandoverslag.

Bijgepraat worden over de nieuwe opties?

Wij hebben alles voor u op een rij gezet in onderstaande video. Zo kunt u meteen meekijken in de software naar de nieuwe mogelijkheden.

Via deze links kunt u rechtstreeks de voor u interessante onderdelen van de video starten (de links openen in Youtube):

00:00 Algemeen
03:35 Modeller
05:56 Spuiventilatie
06:53 Simulatie en TO-juli
07:45 Warmteverlies
08:15 Daglichtfactor
13:23 Brandoverslag

Release notes Gebouwprestatie  2022.2

Algemeen

 • Het is niet meer nodig om voor alle berekeningen bij de constructies materiaallagen in te voeren. Voor veel berekeningen is het aangeven van een dikte en bijvoorbeeld een Rc- of U-waarde nu voldoende.
 • Mogelijkheid om verblijfsgebieden automatisch te genereren en toe te kennen. Dit kan op het niveau van Gebouwen en Gebouweenheden.
 • Kolommen in grids die niet van toepassing zijn voor de actieve berekening worden niet meer getoond.
 • Glasdatabase geüpdatet.
 • Correctie vloeroppervlakte d.m.v. getekende krijtstreep is nu bij alle modules waar ‘gekrijtstreept’ kan worden beschikbaar.
 • Temperatuur gekoppelde onverwarmde ruimte kan nu automatisch bepaald worden op vlakniveau.

Daglichtfactor

 • Rekenoptie voor PVE Frisse Scholen toegevoegd.
 • Mogelijkheid om eigen reflectiefactoren te definiëren toegevoegd op constructieniveau (alleen bij berekening volgens PVE Frisse Scholen)
 • Rekenoptie om de GPU (Grafische kaart) te gebruiken toegevoegd. Voor deze optie is wel een recente NVIDIA grafische kaart nodig (dit is een berekening met Accelerad).
 • Optie voor dragende muren toegevoegd. Bij het bepalen van het rekenoppervlak wordt nu rekening gehouden met de dragen wanden. Dit is vooral van belang bij samengevoegd verblijfsgebied.
 • Optie toegevoegd om afstand glas t.o.v. buitenkant te specificeren.Het glas kan nu geplaatst worden op een andere positie dan alleen het midden van de gevel.
 • Weergave met reflectiefactoren bij 3D resultaten toegevoegd.
 • Optie toegevoegd om een schaduwvlak doorzichtig te maken
 • DT wordt nu ook bepaald (minimum daglichtfactor op 50% van de oppervlakte).
 • Namen van ruimtes weergegeven in de afbeeldingen in de rapportage.

Brandoverslag

 • Mogelijkheid om met diktes van vlakken te rekenen.Dit kan worden ingesteld bij de rekenopties.
 • Visualisatie van diktes bij 3D resultaten.
 • Slimmere detectie en behandeling van overstekken.
 • Optie toegevoegd om een schaduwvlak niet mee te nemen in de berekening.

Simulatie

 • Rekenmethodiek voor vereenvoudigd glas toegevoegd. Met deze vereenvoudigde invoer is het mogelijjk om alleen de U-waarde en g;gl waarde van het glas in te voeren.
  • EPW-import, het importeren van Energy+ klimaten, zit nu bij klimaatbestanden.

Oververhitting

 • Rekenmethodiek voor vereenvoudigd glas toegevoegd. Met deze vereenvoudigde invoer is het mogelijk om alleen de U-waarde en g;gl waarde van het glas in te voeren.

 Spuiventilatie

 • Spuicomponenten worden automatisch bepaald in de Modeller en Kozijnmerken editor. De opties om spuivoorzieningen handmatig ‘op te halen’ uit het gebouwmodel zijn verwijderd.

 Uniec 3 connect

 • Optie toegevoegd om kleine vlakken uit te filteren.Deze vlakken worden dan niet meer geëxporteerd naar Uniec3

Rc-waarde (U-waarde)

 • Overzicht van het in het project gebruikte materialen is aan de rapportage toegevoegd.

 Modeller

 • Mogelijkheid voor het toevoegen van hulplijnen in de kozijnmerken editor.Het plaatsen van de hulplijnen maakt het tekenen en aanpassen van de kozijnmerken eenvoudiger.
 • Mogelijkheid om belemmeringen t.o.v. horizontale vlakken te definiëren en aan te passen.
 • Mogelijkheid om de afstand t.o.v. onderkant vlak van meerdere geplaatste kozijnmerken in één keer te kunnen aanpassen met ‘Verplaatsen tool’.
 • Mogelijkheid om t.o.v. het midden van vlakken te kunnen tekenen.
 • Mogelijkheid om de oppervlakte van getekende krijtstrepen te tonen.
 • Visualisatie van eigen reflectiefactoren voor Daglichtfactor toegevoegd.
 • Visualisatie waarmee het gebouw wordt getoond vanuit de binnenkant zonder weergaven van binnenwanden.
 • Berekeningen worden niet meer gefilterd op basis van licentie.In de opties kan nu zelf gekozen worden welke beschikbare berekeningen in beeld komen en welk type berekening bij het opstarten standaard wordt weergeven.
 • Nauwkeuriger bepalen van oppervlaktes en volumes.Er zijn nieuwe algoritmen geïmplementeerd. Ook een invoer t.o.v. het midden van de gevel is nu mogelijk.
 • Kopiëren en plakken t.o.v. knooppunten schaduwvlakken mogelijk gemaakt.
 • Kopiëren en plakken van schaduwvlakken t.o.v. knooppunten mogelijk gemaakt.

Naast bovenstaande punten, zijn er nog vele kleine technische verbeteringen toegevoegd.