• Geomilieu
  • Geoair
     • Geoair

      Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Geluidwering gevels
     • Geluidwering gevels

      Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • NoiseAtWork
     • NoiseAtWork

      NoiseAtWork is een eenvoudig te gebruiken tool voor het visualiseren van geluid en andere indicatoren door middel van geïnterpoleerde contouren. Het programma wordt gebruikt binnen industrieën en door arbodiensten om hen te helpen bij het rapporteren van geluid op de werkvloer en andere soorten metingen, zowel binnen als buiten.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • SRM1
     • SRM1

      SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen.
      Op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Gebouwprestatie
  • Leidingen
  • Uniec 3
     • Uniec 3

      Uniec 3 is online rekensoftware waarmee u rekent volgens NTA 8800. U kunt hiermee BENG berekeningen maken voor alle soorten gebouwen.

      Naast de BENG berekeningen kunt u met de software ook energielabels genereren. Om snel en efficiënt gebouwen te modelleren bevat de software een zeer uitgebreide database met productinformatie en kwaliteitsverklaringen. Ook is het zeer geschikt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en het uitvoeren van verkennende studies.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • EVAC
     • EVAC

      Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik. Indien er knelpunten in een ontwerp zitten, dan kunnen snel meerdere varianten doorgerekend worden met bijvoorbeeld wijzigingen in de geometrie of in het gebruiksscenario.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • MPGcalc
     • MPGcalc

      Er is steeds meer vraag naar MPG door verschillende duurzame ontwikkelingen in de bouwsector. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: Paris Proof Indicator, EU Taxonomie, BREEAM en, op de planning, de aanscherping en verbreding van de MPG-eisen uit het Bouwbesluit.

      DGMR geeft graag inzicht in de MPG en CO2 uitstoot bij het ontwikkelen van gebouwen en daarom ontwikkelt DGMR Software een nieuwe versie van MPGcalc.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • Bouwtrend
     • Bouwtrend

      Bouwtrend is dé online tool waarmee u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

      De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn opgesteld. Omdat deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, heeft u nu al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • ENORM
     • ENORM

      ENORM is een programma waarmee u op een snelle en eenvoudige wijze energieprestatieberekeningen uitvoeren conform de NEN7120. Voor de zowel de aanvraag van omgevingsvergunningen als verkennende studies van woningen en utiliteitsgebouwen.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

 • Over ons

Nieuws

Blijf via deze nieuwspagina op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

Update Geomilieu V2023.12 beschikbaar

Update Geomilieu V2023.12 beschikbaar

Onlangs is de nieuwe versie V2023.12 van Geomilieu beschikbaar gekomen. Nieuw in deze versie: De laatste wijzigingen van het Informatiemodel Geluid versie 3.0.0 zijn verwerkt. De STACKS-modules maken nu gebruik van PreSRM versie 2.3.0.3 Module IL3a: de maximale in te...

Lees meer
Update Geomilieu V2023.11 beschikbaar

Update Geomilieu V2023.11 beschikbaar

Onlangs is de nieuwe versie V2023.11 van Geomilieu beschikbaar gekomen. In deze versie zijn een aantal problemen verholpen: Probleem met de schermwerking van schuine schermen enkele problemen met de berekening van CNOSSOS/NL, weg- en railverkeerslawaai modellen...

Lees meer
Bouwtrend: Loopt de woningbouw terug?

Bouwtrend: Loopt de woningbouw terug?

Bouwtrend verzamelt data over woningen door middel van energieprestatieberekeningen. Sinds 1 januari 2021 wordt hiervoor de BENG-berekening volgens de NTA 8800 gebruikt. Inmiddels heeft Bouwtrend bijna 2,5 jaar aan energieprestatiedata verzameld voor woningen. Welke...

Lees meer
Geomilieu V2023

Geomilieu V2023

Omgevingswet De nieuwe Omgevingswet komt steeds dichterbij. Centraal in de nieuwe Omgevingswet is het beheren van brondata door bronhouders en het vullen van de Centrale voorziening geluidgegevens (CVGG). Het formaat waarop de gegevens worden uitgewisseld is...

Lees meer
Publicatie ISSO 51 2023

Publicatie ISSO 51 2023

De ISSO heeft maandag 12 juni de nieuwe ISSO-publicatie 51 2023 gepubliceerd. De belangrijkste aanpassing is dat de methode nu beter is afgestemd op het ontwerpen van warmtepompen in goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen. Vooral de onderdelen die betrekking hebben op de...

Lees meer
Update Geomilieu V2023 beschikbaar

Update Geomilieu V2023 beschikbaar

Onlangs is de nieuwe versie V2023 van Geomilieu beschikbaar gekomen. Het programma ISL3a is nu als gratis module binnen Geomilieu beschikbaar. Voor de aankomende Omgevingswet kunnen Basisgeluidemissies worden ingevoerd en beheerd met BGE-lijnen en wordt het komende IM...

Lees meer
Nieuwe release Gebouwprestatie 2023.1

Nieuwe release Gebouwprestatie 2023.1

De nieuwe release van Gebouwprestatie V2023.1 is uit. De belangrijkste aanpassingen en features: Gebouwprestatie algemeen Bij gebouwen ingevoerd met de Modeller kan de vloeroppervlakte (van een verblijfsruimte) direct ingevoerd worden. Er is geen eigen invoer van een...

Lees meer
Geslaagde en zonnige 26e Geomilieu gebruikersdag

Geslaagde en zonnige 26e Geomilieu gebruikersdag

De 26e Geomilieu gebruikersdag: een prachtige dag met presentaties, netwerkgesprekken en een heerlijke borrel in de voorjaarszon. Woensdag 19 april kwamen meer dan 200 gebruikers van Geomilieu bijeen bij de Mariënhof in Amersfoort. De dag begon met een plenair...

Lees meer

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren