Home » Nieuws » Geomilieu V2023

Geomilieu V2023

woensdag, 5 jul 2023

De nieuwe versie van Geomilieu V2023 is sinds juni beschikbaar. Natuurlijk hebben we weer veel nieuwe mogelijkheden en verbeteringen toegevoegd. Een aantal hoogtepunten voor u op een rij:

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet komt steeds dichterbij. Centraal in de nieuwe Omgevingswet is het beheren van brondata door bronhouders en het vullen van de Centrale voorziening geluidgegevens (CVGG). Het formaat waarop de gegevens worden uitgewisseld is vastgelegd in het Informatiemodel Geluid. Geomilieu ondersteunt de recent gepubliceerde versie 3.0 van 23 juni 2023. Zo zijn bijvoorbeeld diffractoren op scherm toegevoegd en het formaat waarmee de gegevens van sporen worden vastgelegd is aangepast. Ook kunnen basisgeluidemissies in deze versie op eenvoudige wijze worden berekend en beheerd.

Luchtkwaliteit

De STACKS-modules zijn aangepast en maken nu gebruik van de nieuwste datasets en Presrm-tool. Daarnaast is er een nieuwe, geheel gratis, module beschikbaar gekomen: ISL3a. Een licentie voor Geomilieu is hiervoor niet nodig! Deze nieuwe module is samen met RIVM (en RWS/IPLO) ontwikkeld en integreert de losstaande tool volledig in Geomilieu, met alle voordelen van het gebruik van het Geomilieu-platform. Meer informatie kunt u vinden op de IPLO-website.

Overige uitbreidingen

Geomilieu ondersteunt steeds meer externe bestandsformaten. Het gebruik van het juiste coördinatenstelsel is dan essentieel. Door deze in de vorm van een EPSG-code bij het model vast te leggen, kan Geomilieu zelf coördinaatconversies uitvoeren. Hierdoor is het niet meer nodig extra informatie op te geven bij het importeren en exporteren van gegevens, of bij het kalibreren van achtergrondafbeeldingen.

Voor de stategische geluidkaarten zijn methodieken vastgelegd voor het tellen van het aantal gehinderden en het bepalen van het geluidbelast oppervlak. Deze opties zijn nu beschikbaar voor alle geluidmodulen, dus voor RMG-2012, HMRI en de Omgevingswet.