Nieuws & updates

Home » Nieuws & updates

Volledig nieuwsoverzicht

Brandoverslag: ‘Dikte van de gevel’ toegevoegd!

Brandoverslag: ‘Dikte van de gevel’ toegevoegd!

Over enkele weken is de nieuwe update van de module Brandoverslag in Gebouwprestatie beschikbaar! Een grote wens van klanten (en van onszelf 😉) is in de software opgenomen: De weergave van de ‘Dikte van de gevel’. De weergave van de vlammen is nu...

Lees meer
Geomilieu V2022.31 beschikbaar

Geomilieu V2022.31 beschikbaar

Vandaag is de nieuwe versie V2022.31 van Geomilieu beschikbaar gekomen. In deze versie is een fout hersteld bij het importeren van puntvormige items vanuit ESRI Geodatabase, GML, GeoPackage en Shape. U kunt deze versie downloaden via de Geomilieu...

Lees meer
Geluidwering gevels V4.60 beschikbaar

Geluidwering gevels V4.60 beschikbaar

Vandaag is de nieuwe versie V4.60 van Geluidwering gevels beschikbaar gekomen. U kunt deze versie downloaden via de productpagina van GL op onze website.In deze versie van Geluidwering gevels zijn de subsidiebedragen aangepast naar de gepubliceerde...

Lees meer
Geomilieu V2022.31 beschikbaar

Geomilieu V2022.3 beschikbaar

Vandaag is de nieuwe versie V2022.3 van Geomilieu beschikbaar gekomen. In deze versie van Geomilieu is een bodemfactor toegevoegd voor bedrijventerreinen in AREG, industrie. Ook bevatten puntbronnen in deze rekenmethode nu het brontype...

Lees meer
Lees nu: achtergronddocument Daglichtfactor

Lees nu: achtergronddocument Daglichtfactor

Het achtergronddocument over de module Daglichtfactor is nu beschikbaar! Het document geeft een toelichting op de uitgangspunten en achtergronden. De module Daglichtfactor berekent de daglichtfactor volgens de NEN-EN 17037 en de NPR 4057 en is...

Lees meer
Nieuwsbrief juli 2022

Wijziging bijlagen Omgevingsregeling

Sinds eind juni is er een consultatie beschikbaar over komende wijzigingen in onder andere bijlagen IVe en IVf  van de Omgevingsregeling. Hierbij de belangrijkste wijzigingen op een rij:Wijzigingen wegverkeerslawaai (bijlage IVe)De geluidemissie is...

Lees meer
Nieuwe Geomilieu Rekenservice voor Rijkswaterstaat

Nieuwe Geomilieu Rekenservice voor Rijkswaterstaat

Gezonde mensen en gezonde natuur; dat is waar Rijkswaterstaat naar streeft op en langs onze (vaar)wegen. Het beperken van geluidhinder speelt daarbij een belangrijke rol. In dat kader ontwikkelde Rijkswaterstaat WVL een nieuw geluidregister...

Lees meer
Geomilieu V2022.31 beschikbaar

Geomilieu V2022.21 beschikbaar

Vandaag is de nieuwe versie V2022.21 van Geomilieu beschikbaar gekomen. Deze versie van Geomilieu bevat een aantal opgeloste problemen, zoals problemen met het importeren van gegevens uit o.a. Shape en GML. U kunt deze versie downloaden via...

Lees meer