Home » Software updates » Geomilieu V2023.2 beschikbaar

Geomilieu V2023.2 beschikbaar

woensdag, 25 okt 2023

Onlangs is de nieuwe versie V2023.2 van Geomilieu beschikbaar gekomen.

Nieuw in deze versie:

  • Ondersteuning Informatiemodel Geluid versie 3.1.0 en automatisch aanmaken BGE-lijnen (beheren basisgeluidemissies).
  • Aanpassingen internetconsultatie “Wijziging rekenmethoden geluid van wegen en spoorwegen 2023”.
  • Uitwisseling gegevens met JSON-bestanden (GeoJSON en CityJSON).

Daarnaast zijn in deze versie, naast een aantal andere zaken, een aantal problemen in ISL3a opgelost.

U kunt deze versie downloaden via de Geomilieu pagina op onze website. Een volledig overzicht van wijzigingen vindt u op de downloadpagina van Geomilieu en in de help onder het hoofdstuk ‘wat is nieuw?’.