• Geomilieu
  • Geoair
     • Geoair

      Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Geluidwering gevels
     • Geluidwering gevels

      Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • NoiseAtWork
     • NoiseAtWork

      NoiseAtWork is een eenvoudig te gebruiken tool voor het visualiseren van geluid en andere indicatoren door middel van geïnterpoleerde contouren. Het programma wordt gebruikt binnen industrieën en door arbodiensten om hen te helpen bij het rapporteren van geluid op de werkvloer en andere soorten metingen, zowel binnen als buiten.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • SRM1
     • SRM1

      SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen.
      Op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Gebouwprestatie
  • Leidingen
  • Uniec 3
     • Uniec 3

      Uniec 3 is online rekensoftware waarmee u rekent volgens NTA 8800. U kunt hiermee BENG berekeningen maken voor alle soorten gebouwen.

      Naast de BENG berekeningen kunt u met de software ook energielabels genereren. Om snel en efficiënt gebouwen te modelleren bevat de software een zeer uitgebreide database met productinformatie en kwaliteitsverklaringen. Ook is het zeer geschikt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en het uitvoeren van verkennende studies.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • EVAC
     • EVAC

      Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik. Indien er knelpunten in een ontwerp zitten, dan kunnen snel meerdere varianten doorgerekend worden met bijvoorbeeld wijzigingen in de geometrie of in het gebruiksscenario.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • MPGcalc
     • MPGcalc

      Er is steeds meer vraag naar MPG door verschillende duurzame ontwikkelingen in de bouwsector. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: Paris Proof Indicator, EU Taxonomie, BREEAM en, op de planning, de aanscherping en verbreding van de MPG-eisen uit het Bouwbesluit.

      DGMR geeft graag inzicht in de MPG en CO2 uitstoot bij het ontwikkelen van gebouwen en daarom ontwikkelt DGMR Software een nieuwe versie van MPGcalc.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • Bouwtrend
     • Bouwtrend

      Bouwtrend is dé online tool waarmee u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

      De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn opgesteld. Omdat deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, heeft u nu al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • ENORM
     • ENORM

      ENORM is een programma waarmee u op een snelle en eenvoudige wijze energieprestatieberekeningen uitvoeren conform de NEN7120. Voor de zowel de aanvraag van omgevingsvergunningen als verkennende studies van woningen en utiliteitsgebouwen.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

 • Over ons
vrijdag 12 januari 2024

Update Bouwtrend: uitgebreide datatoegang en meer snelheid

De nieuwste versie van Bouwtrend is gelanceerd. Benieuwd naar de belangrijkste wijzigingen?

Verbeterde snelheid

Met de groei van achterliggende data in Bouwtrend nam ook de laadtijd van grafieken toe. Om deze reden hebben we significante veranderingen aangebracht in de hosting. Het resultaat? Een aanzienlijk versnelde laadtijd, waardoor gebruikers sneller toegang hebben tot waardevolle informatie.

Uitgebreide datatoegang

Luisterend naar de wensen van onze klanten, hebben we extra datavelden toegevoegd aan Bouwtrend. Nu kun je ook informatie raadplegen over specifieke velden, zoals:

– Verwarming:                                   Distributietype                  (eenpijssysteem, tweepijssysteem, enz.)

– Tapwater Douche WTW:             Type douche-wtw toestel (horizontaal, verticaal, enz.)

We werken de projectdata dagelijks bij.

Verhoogde beveiliging

In onze inzet voor veiligheid voeren we proactief security checks uit op onze applicaties. Hoewel er geen incidenten zijn geweest, hebben we aanpassingen gedaan aan het registratie- en inlogproces. Zo waarborgen wij dat er geen incidenten plaatsvinden.

Wat is Bouwtrend?

Bouwtrend is dé online tool waarmee je de essentiële kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Krijg inzicht in gemiddelde woninggroottes, woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

De gegevens van Bouwtrend worden verzameld uit bijna alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn gemaakt. Door deze berekeningen ruim voor de oplevering beschikbaar te hebben, biedt Bouwtrend nu al inzicht in toekomstige trends en ontwikkelingen in de Nederlandse woningbouw.

Daarnaast zien we een opvallende trend binnen Bouwtrend zelf: de beschikbaarheid van steeds meer data over bestaande bouw. Momenteel is de data van meer dan 85.000 bestaande woningen beschikbaar, waarbij de dataset afgelopen maand met meer dan 4.000 woningen is uitgebreid. Deze groei in beschikbare data, nu inclusief informatie over bouwjaren, draagt bij aan de inzichtelijkheid van datavelden en kan ondersteunen bij de energietransitie van bestaande bouw.

Een trend in bouwtrend, steeds meer data van bestaande bouw beschikbaar. Inmiddels is de data van meer dan 85.000 bestaande woningen te analyseren

Ontdek Bouwtrend

Voor meer informatie over Bouwtrend nodigen we je uit om onze website te bezoeken of een e-mail te sturen naar sales@bouwtrend.nl. Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en trends in de Nederlandse bouwsector met Bouwtrend!

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren