• Geomilieu
  • Geoair
     • Geoair

      Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Geluidwering gevels
     • Geluidwering gevels

      Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • NoiseAtWork
     • NoiseAtWork

      NoiseAtWork is een eenvoudig te gebruiken tool voor het visualiseren van geluid en andere indicatoren door middel van geïnterpoleerde contouren. Het programma wordt gebruikt binnen industrieën en door arbodiensten om hen te helpen bij het rapporteren van geluid op de werkvloer en andere soorten metingen, zowel binnen als buiten.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • SRM1
     • SRM1

      SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen.
      Op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Gebouwprestatie
  • Leidingen
  • Uniec 3
     • Uniec 3

      Uniec 3 is online rekensoftware waarmee u rekent volgens NTA 8800. U kunt hiermee BENG berekeningen maken voor alle soorten gebouwen.

      Naast de BENG berekeningen kunt u met de software ook energielabels genereren. Om snel en efficiënt gebouwen te modelleren bevat de software een zeer uitgebreide database met productinformatie en kwaliteitsverklaringen. Ook is het zeer geschikt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en het uitvoeren van verkennende studies.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • EVAC
     • EVAC

      Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik. Indien er knelpunten in een ontwerp zitten, dan kunnen snel meerdere varianten doorgerekend worden met bijvoorbeeld wijzigingen in de geometrie of in het gebruiksscenario.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • MPGcalc
     • MPGcalc

      Er is steeds meer vraag naar MPG door verschillende duurzame ontwikkelingen in de bouwsector. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: Paris Proof Indicator, EU Taxonomie, BREEAM en, op de planning, de aanscherping en verbreding van de MPG-eisen uit het Bouwbesluit.

      DGMR geeft graag inzicht in de MPG en CO2 uitstoot bij het ontwikkelen van gebouwen en daarom ontwikkelt DGMR Software een nieuwe versie van MPGcalc.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • Bouwtrend
     • Bouwtrend

      Bouwtrend is dé online tool waarmee u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

      De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn opgesteld. Omdat deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, heeft u nu al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • ENORM
     • ENORM

      ENORM is een programma waarmee u op een snelle en eenvoudige wijze energieprestatieberekeningen uitvoeren conform de NEN7120. Voor de zowel de aanvraag van omgevingsvergunningen als verkennende studies van woningen en utiliteitsgebouwen.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

 • Over ons
woensdag 05 juli 2023

Bouwtrend: Loopt de woningbouw terug?

Bouwtrend verzamelt data over woningen door middel van energieprestatieberekeningen. Sinds 1 januari 2021 wordt hiervoor de BENG-berekening volgens de NTA 8800 gebruikt. Inmiddels heeft Bouwtrend bijna 2,5 jaar aan energieprestatiedata verzameld voor woningen. Welke inzichten geeft dit?

Is de data nog steeds compleet?

Vóór 2021 werd de data verkregen uit ENORM en Uniec 2. Vanaf 2021 is de data afkomstig uit Uniec 3. Met de introductie van de NTA 8800 is de samenwerking tussen Bouwtrend (DGMR Software & Earth energie advies) uitgebreid, waardoor Uniec 3 de opvolger is geworden van zowel ENORM als Uniec 2. Ook na de introductie van de NTA 8800 blijft Uniec 3 de marktstandaard voor het berekenen van de BENG-eisen. Vrijwel alle nieuwbouwprojecten worden doorgerekend met behulp van Uniec 3. Op dit moment zijn er bijna 200.000 woningen geregistreerd met Uniec 3, en deze data is beschikbaar in Bouwtrend. Nieuw met de NTA8800 is dat er ook data beschikbaar is voor de fases: Oplevering en bestaande bouw.

Loopt de woningbouw terug?

Er wordt veel gesproken over een terugval in de woningbouw in het nieuws. Hierbij worden stikstof, inflatie en hoge hypotheekrente vaak genoemd als factoren. Kunnen we deze trend ook al terugzien in het aantal registraties voor het aanvragen van de omgevingsvergunning?

In kwartaal 1 van 2023 vertoont een duidelijke daling ten opzichte van kwartaal 2 van 2022. De afname is 14%. Deze trend zet zich echter niet door in kwartaal 2, dat over het geheel genomen vergelijkbaar is met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Wel valt op dat er minder woningen in het hogere prijssegment zijn. Het aantal vergunningen voor vrijstaande woningen is met 40% afgenomen, terwijl dit voor twee-onder-een-kapwoningen 36% minder is. Daarentegen is er een compensatie door een stijging van 15% in het aantal vergunningen voor appartementen.

Bouwtrend telt per woning/appartement en niet per project. Op deze manier kan ook worden bekeken hoe vaak een individuele installatie wordt toegepast. Het is wel belangrijk op te merken dat deze gegevens alleen betrekking hebben op de registraties voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Als bijvoorbeeld bouwprojecten niet doorgaan na de aanvraag van de omgevingsvergunning, is dit niet zichtbaar in de data, omdat deze afkomstig zijn van de BENG-berekeningen met behulp van Uniec 3. De registraties voor het aanvragen van de omgevingsvergunning zijn een goede indicator om data te analyseren, trend te bekijken en te zien hoe de markt beweegt.

Welke waarde heeft deze data?

In een periode van afname in de woningproductie wordt het als leverancier nog belangrijker om ervoor te zorgen dat jouw producten in de woningbouw worden toegepast. Een belangrijke manier om dit te bereiken, is door geselecteerd te worden in de BENG-berekening via een kwaliteitsverklaring. Aangezien deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, geeft dit jou al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de Nederlandse woningbouw.

Steeds meer leveranciers vertrouwen op de data van Bouwtrend om te zien hoe effectief dit lukt. Daarnaast biedt de data inzicht in trends op het gebied van productontwikkeling. Hoe vaak worden warmtepompen bijvoorbeeld toegepast in nieuwbouw? Is er een opkomende trend voor zonneboilers? Met behulp van Bouwtrend kunnen deze vragen met data worden onderbouwd.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Wilt u meer informatie? Bezoek de website www.bouwtrend.nl of stuur een e-mail naar sales@bouwtrend.nl

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren