• Geomilieu
  • Geoair
     • Geoair

      Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Geluidwering gevels
     • Geluidwering gevels

      Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • NoiseAtWork
     • NoiseAtWork

      NoiseAtWork is een eenvoudig te gebruiken tool voor het visualiseren van geluid en andere indicatoren door middel van geïnterpoleerde contouren. Het programma wordt gebruikt binnen industrieën en door arbodiensten om hen te helpen bij het rapporteren van geluid op de werkvloer en andere soorten metingen, zowel binnen als buiten.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • SRM1
     • SRM1

      SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen.
      Op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Gebouwprestatie
  • Leidingen
  • Uniec 3
     • Uniec 3

      Uniec 3 is online rekensoftware waarmee u rekent volgens NTA 8800. U kunt hiermee BENG berekeningen maken voor alle soorten gebouwen.

      Naast de BENG berekeningen kunt u met de software ook energielabels genereren. Om snel en efficiënt gebouwen te modelleren bevat de software een zeer uitgebreide database met productinformatie en kwaliteitsverklaringen. Ook is het zeer geschikt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en het uitvoeren van verkennende studies.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • EVAC
     • EVAC

      Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik. Indien er knelpunten in een ontwerp zitten, dan kunnen snel meerdere varianten doorgerekend worden met bijvoorbeeld wijzigingen in de geometrie of in het gebruiksscenario.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • MPGcalc
     • MPGcalc

      Er is steeds meer vraag naar MPG door verschillende duurzame ontwikkelingen in de bouwsector. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: Paris Proof Indicator, EU Taxonomie, BREEAM en, op de planning, de aanscherping en verbreding van de MPG-eisen uit het Bouwbesluit.

      DGMR geeft graag inzicht in de MPG en CO2 uitstoot bij het ontwikkelen van gebouwen en daarom ontwikkelt DGMR Software een nieuwe versie van MPGcalc.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • Bouwtrend
     • Bouwtrend

      Bouwtrend is dé online tool waarmee u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

      De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn opgesteld. Omdat deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, heeft u nu al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • ENORM
     • ENORM

      ENORM is een programma waarmee u op een snelle en eenvoudige wijze energieprestatieberekeningen uitvoeren conform de NEN7120. Voor de zowel de aanvraag van omgevingsvergunningen als verkennende studies van woningen en utiliteitsgebouwen.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

 • Over ons

Gebouw & installatie

ENORM

Berekenen van de energieprestatie en energielabels voor woningbouw en utiliteitsbouw conform NEN 7120

Lees deze pagina voor meer informatie over de verschillende licentievormen.

Werkstationlicenties

*Let op! om gebouwen te kunnen afmelden bij de EPBD dient u in het bezit te zijn van het ‘bewijs van vakbekwaamheid’ (diploma) tot EPA adviseur en dient uw bedrijf/instelling een BRL 9500 certificering te bezitten. DGMR verzorgt geen afmeldingen.
Voor het afmelden van bestaande utiliteitsbouw kunt u gebruik maken van het DGMR programma ECU. Met de certificaatmodule van ENORM kan, afhankelijk van de gekozen licentie, alleen nieuwbouw utiliteit, of bestaande woningbouw worden afgemeld.

**DGMR behoudt zich het recht voor om de prijzen van lopende abonnementen jaarlijks te indexeren. Na de huurperiode van 6 maanden loopt het abonnement automatisch af.

Netwerklicenties


*Let op! om gebouwen te kunnen afmelden bij de EPBD dient u in het bezit te zijn van het ‘bewijs van vakbekwaamheid’ (diploma) tot EPA adviseur en dient uw bedrijf/instelling een BRL 9500 certificering te bezitten. DGMR verzorgt geen afmeldingen.
Voor het afmelden van bestaande utiliteitsbouw kunt u gebruik maken van het DGMR programma ECU. Met de certificaatmodule van ENORM kan, afhankelijk van de gekozen licentie, alleen nieuwbouw utiliteit, of bestaande woningbouw worden afgemeld.

**DGMR behoudt zich het recht voor om de prijzen van lopende abonnementen jaarlijks te indexeren. Na de huurperiode van 6 maanden loopt het abonnement automatisch af.

Premium support

Upgraden licenties

Indien u een bestaande licentie wilt upgraden, dan kunt u hiervoor een verzoek mailen naar het software secretariaat, software@dgmr.nl. U zult dan een upgrade voorstel ontvangen waarbij de eerder betaalde abonnementskosten naar verhouding van de gebruiksperiode worden verrekend met het nieuwe abonnement.

Voorbeelden van het upgraden van een licentie:

 • U beschikt over een licentie voor ENORM Woningbouw, maar u wilt tevens ENORM Utiliteitsbouw kunnen gebruiken. U dient dan te upgraden van ENORM W (Woningbouw) naar ENORM WU (Woning- en Utiliteitsbouw).
 • U beschikt over een werkstationlicentie voor ENORM WU, maar u wilt overstappen op een netwerklicentie, zodat uw collega’s ook gebruik kunnen maken van het programma. U dient dan te upgraden van ENORM WU werkstation naar ENORM WU netwerk.

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren