• Geomilieu
  • Geoair
     • Geoair

      Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Geluidwering gevels
     • Geluidwering gevels

      Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • NoiseAtWork
     • NoiseAtWork

      NoiseAtWork is een eenvoudig te gebruiken tool voor het visualiseren van geluid en andere indicatoren door middel van geïnterpoleerde contouren. Het programma wordt gebruikt binnen industrieën en door arbodiensten om hen te helpen bij het rapporteren van geluid op de werkvloer en andere soorten metingen, zowel binnen als buiten.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • SRM1
     • SRM1

      SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen.
      Op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Gebouwprestatie
  • Leidingen
  • Uniec 3
     • Uniec 3

      Uniec 3 is online rekensoftware waarmee u rekent volgens NTA 8800. U kunt hiermee BENG berekeningen maken voor alle soorten gebouwen.

      Naast de BENG berekeningen kunt u met de software ook energielabels genereren. Om snel en efficiënt gebouwen te modelleren bevat de software een zeer uitgebreide database met productinformatie en kwaliteitsverklaringen. Ook is het zeer geschikt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en het uitvoeren van verkennende studies.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • EVAC
     • EVAC

      Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik. Indien er knelpunten in een ontwerp zitten, dan kunnen snel meerdere varianten doorgerekend worden met bijvoorbeeld wijzigingen in de geometrie of in het gebruiksscenario.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • MPGcalc
     • MPGcalc

      Er is steeds meer vraag naar MPG door verschillende duurzame ontwikkelingen in de bouwsector. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: Paris Proof Indicator, EU Taxonomie, BREEAM en, op de planning, de aanscherping en verbreding van de MPG-eisen uit het Bouwbesluit.

      DGMR geeft graag inzicht in de MPG en CO2 uitstoot bij het ontwikkelen van gebouwen en daarom ontwikkelt DGMR Software een nieuwe versie van MPGcalc.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • Bouwtrend
     • Bouwtrend

      Bouwtrend is dé online tool waarmee u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

      De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn opgesteld. Omdat deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, heeft u nu al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • ENORM
     • ENORM

      ENORM is een programma waarmee u op een snelle en eenvoudige wijze energieprestatieberekeningen uitvoeren conform de NEN7120. Voor de zowel de aanvraag van omgevingsvergunningen als verkennende studies van woningen en utiliteitsgebouwen.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

 • Over ons

Gebouw & installatie

ENORM

Berekenen van de energieprestatie en energielabels voor woningbouw en utiliteitsbouw conform NEN 7120

Alle bestellingen verlopen via een webshop bij onze partner Cleverbridge, een in Duitsland gevestigde e-Commerce provider. ENORM is verkrijgbaar als een werkstationlicentie en een netwerklicentie.

Wij raden u aan om vóór installatie eerst de installatiehandleiding door te nemen.

Abonnement Werkstationlicentie – ENORM stand-alone gebruiken op een werkstation

De ENORM software wordt geïnstalleerd en gebruikt op het werkstation. De hoofdlicentie geeft u het recht om de ENORM software eenmalig op een vast werkstation te activeren en te gebruiken gedurende het abonnement. Daarnaast is het mogelijk om het aantal werkstations uit te breiden. De werkstationlicentie kan stand-alone worden gebruikt zonder een bedrijfsnetwerk. Het is met deze licentie niet mogelijk om de ENORM software op afstand te gebruiken middels VPN, Remote Desktop, Terminal Services of Citrix. Klik hier om naar de webshop te gaan voor de werkstationversie. Hier vindt u tevens alle informatie over de prijzen.

Abonnement Netwerklicentie – ENORM gebruiken in een netwerk met 1 of meerdere gebruikers

De ENORM software wordt geïnstalleerd en gebruikt vanaf het bedrijfsnetwerk op basis van het ‘concurrent use’ model. De hoofdlicentie geeft u het recht om de ENORM software door 1 gebruiker gelijktijdig te gebruiken gedurende het abonnement. Het is mogelijk om het aantal gelijktijdige gebruikers uit te breiden. De netwerkversie kan alleen in een bedrijfsnetwerk worden gebruikt waarbij de werkstations direct in verbinding staan met een server (in het bedrijfsnetwerk) waarop zich de licentiegegevens bevinden. Met deze versie van ENORM is het tevens mogelijk om de software op afstand te gebruiken middels Remote Desktop, Terminal Services of Citrix. Klik hier om naar de webshop te gaan voor de netwerkversie. Hier vindt u tevens alle informatie over de prijzen.

Abonnement Onderwijslicentie – ENORM gebruiken binnen een onderwijsinstelling

Officiële (en geaccrediteerde) MBO, HBO en WO instellingen kunnen kosteloos gebruik maken van een abonnement op ENORM. Uitgangspunten hierbij zijn dat de ENORM software geïnstalleerd en gebruikt wordt binnen het netwerk van de onderwijsinstelling en dat er geen support op de software wordt gegeven. Een Onderwijslicentie wordt alleen verstrekt als netwerklicentie. Onderwijsinstellingen kunnen deze licentie bestellen door het sturen van een verzoek op officieel briefpapier van de onderwijsinstelling met opgave van het aantal gebruikers. De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor het waarborgen dat de ENORM software alleen geïnstalleerd en gebruikt kan worden binnen het netwerk van de onderwijsinstelling. Uw verzoek kunt u mailen naar ons software secretariaat.

Abonnement Premium Support

In het ENORM software abonnement is support inbegrepen voor de installatie en algemene werking van de programmatuur. Wanneer u ook inhoudelijke vragen, vragen over modelleren en vragen over de implementatie van de norm in de software wenst te kunnen stellen, dient u een abonnement op Premium Support af te sluiten. Met een abonnement op Premium Support heeft u recht op 3 uur ondersteuning op jaarbasis.

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren