• Geomilieu
  • Geoair
     • Geoair

      Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Geluidwering gevels
     • Geluidwering gevels

      Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • NoiseAtWork
     • NoiseAtWork

      NoiseAtWork is een eenvoudig te gebruiken tool voor het visualiseren van geluid en andere indicatoren door middel van geïnterpoleerde contouren. Het programma wordt gebruikt binnen industrieën en door arbodiensten om hen te helpen bij het rapporteren van geluid op de werkvloer en andere soorten metingen, zowel binnen als buiten.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • SRM1
     • SRM1

      SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen.
      Op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Gebouwprestatie
  • Leidingen
  • Uniec 3
     • Uniec 3

      Uniec 3 is online rekensoftware waarmee u rekent volgens NTA 8800. U kunt hiermee BENG berekeningen maken voor alle soorten gebouwen.

      Naast de BENG berekeningen kunt u met de software ook energielabels genereren. Om snel en efficiënt gebouwen te modelleren bevat de software een zeer uitgebreide database met productinformatie en kwaliteitsverklaringen. Ook is het zeer geschikt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en het uitvoeren van verkennende studies.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • EVAC
     • EVAC

      Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik. Indien er knelpunten in een ontwerp zitten, dan kunnen snel meerdere varianten doorgerekend worden met bijvoorbeeld wijzigingen in de geometrie of in het gebruiksscenario.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • MPGcalc
     • MPGcalc

      Er is steeds meer vraag naar MPG door verschillende duurzame ontwikkelingen in de bouwsector. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: Paris Proof Indicator, EU Taxonomie, BREEAM en, op de planning, de aanscherping en verbreding van de MPG-eisen uit het Bouwbesluit.

      DGMR geeft graag inzicht in de MPG en CO2 uitstoot bij het ontwikkelen van gebouwen en daarom ontwikkelt DGMR Software een nieuwe versie van MPGcalc.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • Bouwtrend
     • Bouwtrend

      Bouwtrend is dé online tool waarmee u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

      De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn opgesteld. Omdat deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, heeft u nu al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • ENORM
     • ENORM

      ENORM is een programma waarmee u op een snelle en eenvoudige wijze energieprestatieberekeningen uitvoeren conform de NEN7120. Voor de zowel de aanvraag van omgevingsvergunningen als verkennende studies van woningen en utiliteitsgebouwen.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

 • Over ons

Support

Wij helpen u graag met al uw vragen op het gebied van Gebouw en Installatie.

Heeft u specifieke vragen over de producten Gebouwprestatie of Leidingen dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk. Wij zijn te bereiken op:

T  088 34 67 999 (keuzemenu “4”)

E  helpdesk@dgmr.nl

Onze helpdesk helpt u graag met het beantwoorden van zowel technische als vakinhoudelijke vragen. Wij werken met volgende services: Standaard abonnement, Basis support abonnement en Premium support.

Standaard abonnement

Het Standaard abonnement is inbegrepen bij het afsluiten van een abonnement op Gebouwprestatie en Leidingen. U ontvangt gratis software updates bij wijzigingen in de programma’s waar u een licentie voor heeft. Zo beschikt u over software volgens de laatste (aangewezen) normen en regelgeving. De helpdesk geeft u ondersteuning bij vragen die passen bij een standaard installatie, zoals beschreven in de installatiehandleiding, en eventueel geblokkeerde functionaliteiten.

Basis support abonnement (voorheen BINK Service):

Boven op het Standaard abonnement geeft Basis Support u de mogelijkheid om vragen te stellen over modelleren en gerichte vragen over de implementatie van de norm in de software. Daarnaast kunt u eenmalig een controle op uw project door ons laten uitvoeren.* Ook heeft u toegang tot ons helpdeskportaal. Hier kunt u terecht voor onze webinars, veelgestelde vragen en tips & trucs. Heeft u op dit moment al een BINK Service abonnement, dan wordt de naam automatisch aangepast naar het Basis Support abonnement.

Premium support*

Onder Premium Support valt het geven van advies, het stellen van inhoudelijke vragen en het uitvoeren van een uitgebreide projectcontrole. U kunt bijvoorbeeld vragen stellen over de toepassing van de rekenmethoden en over de regelgeving. Indien nodig wordt uw vraag doorgestuurd naar een van de inhoudelijk deskundige specialisten van DGMR. Onder Premium support valt ook de ondersteuning bij complexe software installaties (bijvoorbeeld gebruik van de software onder Citrix).

De Premium support service kunt u naast uw Basis support abonnement afnemen. Deze extra service geeft u recht op 3 uur ondersteuning op jaarbasis. Wanneer deze 3 uur zijn verbruikt, kunt u de service opnieuw aanschaffen. Premium support is dus geen abonnement. U kunt het naar eigen behoefte en op ieder moment afnemen via onze webshop.

* Wij beantwoorden uw vraag met uitgebreide kennis van de normen en regelgeving. Maar u blijft als gebruiker/adviseur zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw berekening. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan correspondentie met de helpdesk.

Het helpdeskportaal

U kunt uw vraag stellen via ons helpdeskportaal. Heeft u nog geen toegang tot ons helpdeskportaal? Vraag dit dan aan via het online aanvraagformulier.

Veelgestelde vragen (FAQ)

We hebben de veelgestelde vragen in ons helpdeskportaal verzameld. Voordat u contact opneemt met de helpdesk kunt u eerst de FAQ in de ons heldeskportaal bekijken.

Hoe snel reageert de helpdesk?

De helpdesk streeft ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op uw vragen. Deze periode is langer voor methodevragen. In vakantieperioden kan de beantwoording van uw vragen langer duren.

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren