Installatie

Home » Producten » Installatie

BINK Modeller

3D tekenmodule voor het grafisch invoeren van gebouwinformatie voor berekeningen

CV Leidingberekening

Leidingnetberekeningen voor aanvoer- en retourleidingen ten behoeve van CV- en koelleidingen middels isometrische invoer

Radiatorselectie 2-pijp

Berekenen van de radiatorgrootte en selectie van de radiator op basis van de gewenste warmtebehoefte voor elk temperatuurtraject

BINK Warmteverlies 51/53/57

Transmissieberekeningen voor woningen, utiliteitsbouw en industriebouw op basis van een gebouwmodel

BINK Koellast

Berekening van de maximale koellast ten behoeve van installatie-ontwerpen voor de klimaatregeling in gebouwen

Tapwaterberekening

Modelleren en berekenen van een tapwaternet met koud water-, warm water-, circulatie- en mengleidingen op basis van isometrische invoer

Luchtkanalen

Modelleren en berekenen van een luchtkanalenstelsel voor een woning of een utiliteitsgebouw op basis van isometrische invoer of gebouwmodel

Gasleiding

Modelleren en berekenen van een aardgas, propaan of butaan gasleidingnet voor een woning op basis van de grafiek- of formulemethode

DGMR Dynamische simulatie

Berekening om de warmte- en koelbehoefte, het energiegebruik en temperatuuroverschrijding  in gebouwen te bepalen op basis van een dynamische methode

Riolering

Modelleren, controleren en berekenen van schema’s voor binnenriolering, hemelwaterafvoer en ontspanningsleidingen op basis van isometrische invoer of gebouwmodel

X