• Geomilieu
  • Geoair
     • Geoair

      Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Geluidwering gevels
     • Geluidwering gevels

      Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • NoiseAtWork
     • NoiseAtWork

      NoiseAtWork is een eenvoudig te gebruiken tool voor het visualiseren van geluid en andere indicatoren door middel van geïnterpoleerde contouren. Het programma wordt gebruikt binnen industrieën en door arbodiensten om hen te helpen bij het rapporteren van geluid op de werkvloer en andere soorten metingen, zowel binnen als buiten.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • SRM1
     • SRM1

      SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen.
      Op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Gebouwprestatie
  • Leidingen
  • Uniec 3
     • Uniec 3

      Uniec 3 is online rekensoftware waarmee u rekent volgens NTA 8800. U kunt hiermee BENG berekeningen maken voor alle soorten gebouwen.

      Naast de BENG berekeningen kunt u met de software ook energielabels genereren. Om snel en efficiënt gebouwen te modelleren bevat de software een zeer uitgebreide database met productinformatie en kwaliteitsverklaringen. Ook is het zeer geschikt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en het uitvoeren van verkennende studies.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • EVAC
     • EVAC

      Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik. Indien er knelpunten in een ontwerp zitten, dan kunnen snel meerdere varianten doorgerekend worden met bijvoorbeeld wijzigingen in de geometrie of in het gebruiksscenario.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • MPGcalc
     • MPGcalc

      Er is steeds meer vraag naar MPG door verschillende duurzame ontwikkelingen in de bouwsector. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: Paris Proof Indicator, EU Taxonomie, BREEAM en, op de planning, de aanscherping en verbreding van de MPG-eisen uit het Bouwbesluit.

      DGMR geeft graag inzicht in de MPG en CO2 uitstoot bij het ontwikkelen van gebouwen en daarom ontwikkelt DGMR Software een nieuwe versie van MPGcalc.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • Bouwtrend
     • Bouwtrend

      Bouwtrend is dé online tool waarmee u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

      De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn opgesteld. Omdat deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, heeft u nu al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • ENORM
     • ENORM

      ENORM is een programma waarmee u op een snelle en eenvoudige wijze energieprestatieberekeningen uitvoeren conform de NEN7120. Voor de zowel de aanvraag van omgevingsvergunningen als verkennende studies van woningen en utiliteitsgebouwen.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

 • Over ons
maandag 26 februari 2024

Aanscherping en uitbreiding MPG-eis per 2025?

Tot 23 februari liep de internetconsultatie voor de aanscherping en uitbreiding van de MilieuPrestatieGebouw-eis (MPG). Bij de consultatie zitten 12 PDF documenten van talloze wijzigingen. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

De eisen zijn hoger maar toch strenger

De eisen voor woningen gaan van 0,8 naar 1,0. Dit lijkt soepeler, maar omdat de methode ook verandert is het toch een strengere eis. Deze komt overeen met de ambitie de eis te verscherpen naar 0,5 zoals benoemd in de kamerbrief in 2023 

Er zijn twee redenen om dit te verklaren. De milieueffecten waarmee gerekend wordt (hierover meer hieronder) en de kosten van de milieueffecten zijn verhoogd. Als de voorgestelde wijziging doorgaat moeten we wennen aan hogere resultaten voor dezelfde gebouwen.  

De volgende eisen staan in de internetconsultatie:

Tot en met 2024 Vanaf 2025
Woning 0,80 1,00
Woongebouw 0,80 1,20
Kantoor 1,55 1,55
Andere functies n.v.t. 1,85
Omdat de eisen strenger zijn, is er nu een correctie op de MPG-eis van toepassing voor gebouwen waarvoor de eis lastig haalbaar is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘tiny houses’.

Bron: Informatie notitie van BZK januari 2024

Van 11 naar 19 milieueffecten: A1 -> A2

Naast de strengere eisen gaat er een andere methodiek gelden. De zogenaamde A1 set wordt opgevolgd door de A2 set. Er zijn dus extra milieueffecten. Opvallend is dat klimaatveranderingen nu uit drie milieueffecten bestaan (fossiel, biogeen en landgebruik). Bovendien zijn de ‘omrekenfactoren’ ook anders. Deze worden gebruikt om de milieueffecten om te rekenen naar een MilieuKostenIndicator (MKI)1. De omrekenfactor van CO2 gaat bijvoorbeeld van 0,05 naar 0,116 euro.

Bron: Informatie notitie van BZK januari 2024

Hout een verliezer?

Elke methode wijziging kent zijn winnaars en verliezers. Zo ook deze. Opvallend is dat de bouwtrend bouwen met hout (biobased) een verliezer is van de nieuwe methodiek. De milieueffecten die deze verhoging verklaren zijn landgebruik, watergebruik en fijnstof emissies.

Daar staat tegenover dat warmtepompen op basis van natuurlijk koudemiddel een duidelijke winnaar is. Het is belangrijk om te weten dat het nog niet gaat om een analyse van alle milieuverklaringen, maar om degene die gebruikt zijn bij de referentiegebouwen. Hiervoor zijn geen categorie 1 (van producten) gebruikt.

Materiaalsoort factor verschil A1 --> A2
gips 1,57
beton 2,25
hout 2,77
glas 1,78
kalkzandsteen 2,37
metalen 1,91
isolatie - synthetisch 2,85
baksteen 2,00
kunstof 1,79
technische installaties 1,70
gemiddeld 2,10

Bron: referentiegebouwen o.b.v. de herziene bepalingsmethode versie A2 van LBP|SIGHT (2023)

Wanneer is de software af?

De invloed op de praktijk kan pas bepaald worden als de software gereed is. Uitgangspunt van de internetconsultatie is dat deze in juli gereed is, zodat de markt kan wennen.

DGMR software is bezig met het herontwikkeling van de goed gewaardeerde applicatie MPGcalc. Wij doen er alles aan om de markt zo snel mogelijk te laten wennen aan de nieuwe methodiek. Tegelijkertijd zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van data en documentatie. Speerpunten die u van ons kunt verwachten:

 1. Gebruiksvriendelijkheid
 2. Snelle invoer: minimaal aantal muisklikken voor materialisatie van een gebouw
 3. Eenvoudig data kopiëren uit andere projecten (bijvoorbeeld: BIM/IFC)
 4. MEPG: integratie met Uniec 3 & CO2 balans tool. CO2 uitstoot van materialen én energieverbruik.

Klik hier voor meer informatie en je in te schrijven om als eerste op de hoogte te blijven.

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren