Geomilieu

Berekenen en analyseren van milieubelasting

Het softwarepakket Geomilieu biedt krachtige tools voor het berekenen, analyseren en presenteren van het effect van de milieubelasting door activiteiten met een ruimtelijke component, zoals: geluid (wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai of industrielawaai), luchtkwaliteit en geur. Het pakket is intuïtief en gemakkelijk te gebruiken. Geomilieu wordt voortdurend up-to-date gehouden en werkt gegarandeerd conform de meest recente wet- en regelgeving.

Software voor omgevingsvraagstukken

Voordat infrastructurele en industriële projecten uitgevoerd mogen worden, moet worden aangetoond dat de milieu-belasting door verkeer en industrie aan de nationale en Europese normen voldoet. Geomilieu is een geavanceerd softwarepakket dat speciaal voor dit doel is ontwikkeld. Het wordt veelvuldig gebruikt bij de overheid, adviesbureaus en het bedrijfsleven.

Het basisplatform

De basis van Geomilieu omvat een grafische gebruikers-interface met GIS-functionaliteit en uitgebreide analyse-, mutatie-, controle- en presentatiemogelijkheden. De software bevat krachtige opties voor het importeren van digitale data, zoals online aangeboden publieke data. Daarmee kan een omvangrijk rekenmodel met wegen, sporen, industrie, woningen, water en groengebieden snel en efficiënt worden opgesteld en doorgerekend.

Modules en uitbreidingen

Geomilieu bestaat uit een basisplatform met diverse modules:

Geomilieu basisplatform

functionaliteit voor  modelleren en presenteren

Geomilieu Zonebeheer

Krachtig managementsysteem voor het beheer van geluidszones

3D-data voor Geomilieu

Landelijke 3D-data conform standaard Rekenmethode II

Geomilieu Rekenservice

Geomilieu-modellen berekenen in de cloud

Module Analyst

Presenteren en analyseren van resultaten

Module CNOSSOS-EU

Wegverkeerslawaai volgens CNOSSOS-EU

Module IL

modelleren en berekenen industrielawaai

Module SRM2

modelleren en berekenen wegverkeerslawaai

Module RLM2

modelleren en berekenen railverkeerslawaai

Module WT

modelleren en berekenen van geluid van windturbines

Module BMZ

presenteren afstanden bedrijven en milieuzonering

BMZ

Module STACKS

modelleren en berekenen luchtkwaliteit

Module STACKS-G

modelleren en berekenen van geur

Module STACKS-D

modelleren en berekenen van depositie

Modules SKM

Standaard Karterings Methode voor weg- en railverkeerslawaai

Module ISO-9613

modelleren en berekenen industrie- en verkeerslawaai

ISO

Module Trillingen

Trillingseffecten eenvoudig berekenen met Geomilieu

 

X