Gas

Gasleidingberekening

Gas is de module waarmee u een berekening van een gasleidingnet maakt. De basis van de berekening wordt gevormd door de meest recente versies van de publicaties NEN 1078, NPR 3378 en NEN-EN 15001-1.

Met deze module is naast kleine- en grote netten, zelfs de berekening van verdeelleidingen in woningblokken een mogelijkheid. Er zijn een groot aantal verschillende soorten leidingmaterialen met hun diameters en fysieke kenmerken opgenomen om in de berekening te gebruiken. 

Door alternatieve materialen te gebruiken kunt u de berekening zo inrichten, dat er bij grotere diameters automatisch overgeschakeld wordt op een ander leidingmateriaal. Knooppunten (bochten, afsluiters, e.d.) die zichtbaar zijn in de tekening worden natuurlijk meegenomen in de berekening. U kunt er ook voor kiezen om deze voor het gemak (onzichtbaar) op te nemen in een leidingstuk. De berekening houdt overal rekening mee. 

Naast Nederlands aardgas kunt u met de module ook rekenen met butaan en propaan. 

Gas is een onderdeel van Leidingen (voorheen BINK 8). Net als bij al deze modules worden alle resultaten (gegroepeerd) getoond. Deze kunt u ook exporteren naar Excel. Daarbij hoort natuurlijk een uitgebreide flexibele rapportage. 

Eenvoudig gasleidingnet

Uitgebreid gasleidingnet

Resultaten gasleidingberekening

Gasleidingberekening is beschikbaar als module van Leidingen

WordPress Tables Plugin