MPGcalc

Software voor het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen.

MPGcalc is per 1 januari 2022 gestopt

Sinds 1 januari 2021 is in het Bouwbesluit aangegeven dat de milieuprestatie moet worden bepaald volgens de “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019”.

Het gratis softwarepakket MPGcalc V1.2. wordt niet meer op het Bouwbesluit aangepast en is daarom niet meer beschikbaar voor download. Voor de nu op de markt zijn rekeninstrumenten verwijzen wij u naar:
https://milieudatabase.nl/milieuprestatie/rekeninstrumenten/

Indien u inmiddels gebruik maakt van MPGcalc, bijvoorbeeld voor onderwijsdoeleinden, of voor lopende aanvragen, kunt u een nieuw licentiebestand downloaden dat geldig is tot 1 juli 2022.

Het gedownloade zip-bestand dient u uit te pakken waarna u het bestand “dgmr.licx” naar de programmafolder van MPGcalc kopieert (meestal C:\Program Files (x86)\DGMR\MPGcalc 1.2\). Vervolgens zal het programma weer werken.

Indien het programma daarna nog steeds een foutmelding geeft bij het starten, dan wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt door de beveiligde omgeving van Windows. Wanneer een programma schrijfrechten nodig heeft op een bestand dat zich op een locatie bevindt waar het die schrijfrechten niet heeft, kopieert Windows de betreffende bestanden – in dit geval de DGMR.LICX – naar een folder waar het wel schrijfrechten heeft, de zogenaamde ‘VirtualStore’. Wanneer u vervolgens het licentiebestand op de oorspronkelijke locatie vervangt, dan blijft het oude licentiebestand nog in die virtual store staan. Dat oude bestand dient in dit geval te worden verwijderd.

De VirtualStore voor MPGcalc bevindt zich hier: “C:\Users\<loginnaam>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\DGMR\MPGcalc 1.2”

Wanneer u de gehele folder “MPGcalc 1.2” daaruit verwijdert (of alleen het licentiebestand) en u start het programma vervolgens opnieuw op, dan zal het weer werken, omdat Windows dan een nieuwe virtual store aanmaakt met daarin het nieuwe licentiebestand.

X