MPGcalc

Software voor het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen.

MPGcalc is per 1 januari 2022 gestopt

Sinds 1 januari 2021 is in het Bouwbesluit aangegeven dat de milieuprestatie moet worden bepaald volgens de “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019”.

Het gratis softwarepakket MPGcalc V1.2. wordt niet meer op het Bouwbesluit aangepast en is daarom niet meer beschikbaar voor download. Voor de nu op de markt zijn rekeninstrumenten verwijzen wij u naar:
https://milieudatabase.nl/milieuprestatie/rekeninstrumenten/