MPGcalc

Software voor het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen.

Bereken de MilieuPrestatie van Gebouwen

MPGcalc is gratis Windows-software waarmee u in een handomdraai de MilieuPrestatie van Gebouwen (MPG) berekent. MPGcalc is uiterst gebruiksvriendelijk en bevat alle materialen en systemen die zijn opgenomen in de Nationale MilieuDatabase (NMD) 2.3. Wilt u ook aan de slag met MPGcalc? Download dan nu uw gratis licentie.

Over de MPG

De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Voor nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m² is het verplicht om een MPG-berekening te overleggen bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum schaduwprijs van 1,00 euro per m² BVO per jaar.

Deze schaduwprijs is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van uw gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De MPG zal naast de EPC een steeds belangrijkere factor worden om de totale milieubelasting van een gebouw te reduceren. Maatregelen die gunstig zijn voor de EPC, zijn vaak ongunstig voor de MPG en omgekeerd. Dikkere isolatie of zonnecellen verbeteren bijvoorbeeld de EPC, maar verslechteren de MPG.

Premium support

Het gebruik van de MPGcalc software is gratis en e-mail support is inbegrepen voor de installatie en bediening van de programmatuur. Om inhoudelijke ondersteuning te krijgen dient u een premium support abonnement af te sluiten. Premium support is gericht op inhoudelijke vragen, vragen over modelleren en vragen over de implementatie van de norm in de software. Het abonnement geeft u recht op 3 uur ondersteuning op jaarbasis. Het wordt na een jaar niet automatisch verlengd.

Webshop premium support

Download MPGcalc V1.2 (met NMD 2.3)

Download MPGcalc
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

Wanneer u op verzenden klikt, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Bouwbesluit 1 januari 2021

Sinds 1 januari 2021 is in het Bouwbesluit aangegeven dat de milieuprestatie moet worden bepaald volgens de “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019”.

Het gratis softwarepakket MPGcalc V1.2. rekent nog niet volgens deze methode. Dit programma kan daarom ook niet meer worden gebruikt voor het bepalen van de milieuprestatie voor bouwwerken waarvan de omgevingsvergunning wordt ingediend na 1 januari 2021. Op korte termijn passen wij deze gratis software niet aan. Voor de nu op de markt zijn rekeninstrumenten verwijzen wij u naar:

https://milieudatabase.nl/milieuprestatie/rekeninstrumenten/

Licentiebestanden

Indien u de melding krijgt dat uw licentie is verlopen, kunt u een nieuw licentiebestand downloaden. Het gedownloade zip-bestand dient u uit te pakken waarna u het bestand “dgmr.licx” naar de programmafolder van MPGcalc kopieert (meestal C:\Program Files (x86)\DGMR\MPGcalc 1.2\). Vervolgens zal het programma weer werken.

X