Producten

Home ┬╗ Producten

Geomilieu

Berekenen en presenteren van milieu-effecten voor verkeer en industrie

Geomilieu Zonebeheer

Krachtig managementsysteem voor het eenvoudig beheren van geluidszones

3D-data voor Geomilieu

Landelijke 3D-data conform standaard Rekenmethode II

Geomilieu rekenservice

Geomilieu-modellen berekenen in de cloud

Geoair

Snelle en geïntegreerde aanpak bij het oplossen van milieuproblemen in het verkeer

NoiseAtWork

Software voor visualiseren en rapporteren van geluid en andere indicatoren op de werkplek

SRM1

Standaard rekenmethode 1 voor wegverkeerslawaai

Geluidwering gevels

Berekenen van geluidhinder in verblijfsruimten door wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en industrie

Bouwbesluit

Een combinatie van rekenprogramma’s voor bepaling, berekening, rapportage en toetsing van o.a. de EPG, daglicht en ventilatie

Energieadvies en duurzaamheid

Specifieke statische en dynamische berekeningen ten aanzien van warmte, vocht en geluid in gebouwen

Brandveiligheid

Software om de brandoverslag te berekenen en de doorstroomcapaciteit van vluchtroutes

Installatie

Berekeningen met betrekking tot warmteverlies, leidingen, kanalen en andere installatietechnische aspecten

BINK Warmteverlies 51/53/57

Transmissieberekeningen voor woningen, utiliteitsbouw en industriebouw op basis van een gebouwmodel

BINK Koellast

Berekening van de maximale koellast ten behoeve van installatie-ontwerpen voor de klimaatregeling in gebouwen

Gratis applicaties

Gratis standalone rekentools waarmee snel en eenvoudig kan worden gerekend

BIM

Betere ontwerpen, snellere doorlooptijden en optimaal inzicht in en vermindering van kosten door samenwerken op basis van open standaarden

X