• Geomilieu
  • Geoair
     • Geoair

      Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Geluidwering gevels
     • Geluidwering gevels

      Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • NoiseAtWork
     • NoiseAtWork

      NoiseAtWork is een eenvoudig te gebruiken tool voor het visualiseren van geluid en andere indicatoren door middel van geïnterpoleerde contouren. Het programma wordt gebruikt binnen industrieën en door arbodiensten om hen te helpen bij het rapporteren van geluid op de werkvloer en andere soorten metingen, zowel binnen als buiten.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • SRM1
     • SRM1

      SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen.
      Op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Gebouwprestatie
  • Leidingen
  • Uniec 3
     • Uniec 3

      Uniec 3 is online rekensoftware waarmee u rekent volgens NTA 8800. U kunt hiermee BENG berekeningen maken voor alle soorten gebouwen.

      Naast de BENG berekeningen kunt u met de software ook energielabels genereren. Om snel en efficiënt gebouwen te modelleren bevat de software een zeer uitgebreide database met productinformatie en kwaliteitsverklaringen. Ook is het zeer geschikt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en het uitvoeren van verkennende studies.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • EVAC
     • EVAC

      Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik. Indien er knelpunten in een ontwerp zitten, dan kunnen snel meerdere varianten doorgerekend worden met bijvoorbeeld wijzigingen in de geometrie of in het gebruiksscenario.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • MPGcalc
     • MPGcalc

      Er is steeds meer vraag naar MPG door verschillende duurzame ontwikkelingen in de bouwsector. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: Paris Proof Indicator, EU Taxonomie, BREEAM en, op de planning, de aanscherping en verbreding van de MPG-eisen uit het Bouwbesluit.

      DGMR geeft graag inzicht in de MPG en CO2 uitstoot bij het ontwikkelen van gebouwen en daarom ontwikkelt DGMR Software een nieuwe versie van MPGcalc.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • Bouwtrend
     • Bouwtrend

      Bouwtrend is dé online tool waarmee u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

      De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn opgesteld. Omdat deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, heeft u nu al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • ENORM
     • ENORM

      ENORM is een programma waarmee u op een snelle en eenvoudige wijze energieprestatieberekeningen uitvoeren conform de NEN7120. Voor de zowel de aanvraag van omgevingsvergunningen als verkennende studies van woningen en utiliteitsgebouwen.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

 • Over ons

Loran van der Kooij – commercieel manager bij KVMC

“We zijn nog steeds erg blij met de kwaliteit en de service van jullie helpdesk. Deze is eigenlijk onveranderd sinds we klant zijn”.

KVMC is een ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid. Wij spraken met Loran van der Kooij (Commercieel manager) en Patrick Steenbergen (Adviseur bouwfysica & brandveiligheid).

Behulpzaam en bereidwillig

KVMC is al acht jaar gebruiker van de BINK producten. En nog steeds zeer tevreden. Naast de uitgebreide kennis waarderen ze ook de bereidheid van DGMR Software, om voor hun net dat stapje verder te gaan. Er is al jaren regelmatig contact en dat is de basis voor een goede relatie. Ook vinden ze het fijn dat, mocht het in de toekomst nodig zijn, ze nog meer modules aan hun pakket kunnen toevoegen. De behulpzaamheid bij de helpdesk ervaren ze bij KVMC na al die jaren nog steeds als zeer prettig.

“We zijn nog steeds erg blij met de kwaliteit en de service van jullie helpdesk. Deze is eigenlijk onveranderd sinds we klant zijn”. Aldus Loran van der Kooij.

​Het is fijn dat bij DGMR Software meerdere aspecten van bouwfysica en installatietechniek en het spelingsvlak daartussen in één softwarepakket zijn verwerkt. Je kunt meerder berekeningen maken in één model en dat is erg handig. De schakeling die er dadelijk is met Uniec 3, om BENG berekeningen te maken, is ook fantastisch. Je hebt al een soort voorsprong omdat je nu al met de modelleer software werkt. We zijn ook blij dat DGMR Software goed is aangesloten bij de nieuwe regelgeving rond de energieprestatie en de ontwikkeling van software daarvoor.

Top die snelheid van de informatievoorziening

Onze jongere medewerkers bekijken waarschijnlijk eerder de FAQ van een website. Wij oudgediende bellen liever even snel voor een antwoord. We bellen dan naar de helpdeks, maar soms ook gewoon direct met Martin, die ook altijd bereid is om je te helpen. Er is niet altijd tijd om uitgebreid informatie op te zoeken op een website. Onze klanten willen namelijk ook graag snel weer een antwoord van ons. Vaak is het zo dat als je met Martin belt, hij meteen een antwoord heeft op je vraag. Maar ook weer die aanvullende vragen die tijdens zo’n gesprek opkomen. En dat scheelt een heleboel heen en weer mailen. Daar ligt ook de kracht van DGMR Software, bij die snelheid. En één vast aanspreekpunt.​

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren