Home » Klantverhalen » Bert Klijn – adviseur geluid- en luchtkwaliteit

Bert Klijn – adviseur geluid- en luchtkwaliteit

“Het is fijn als er naar de ideeën die bij je leven wordt geluisterd en vaak ook nog eens worden opgepakt.”

De Omgevingsdienst NHN is in 2014 als Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) daadwerkelijk van start gegaan als een ‘no-nonsens’-organisatie in de uitvoering van haar (milieu)taken. De Omgevingsdienst verzorgt voor haar opdrachtgevers de vergunningverlening, toezicht en handhaving en staat hen bij met specialistisch advies. Dit doen ze bijvoorbeeld op het gebied van milieu, veiligheid, duurzaamheid en circulaire economie. Met ruim 200 specialisten onder één dak verrichten zij die taken zo efficiënt mogelijk. Het gebied van de OD NHN bestaat uit zeventien gemeenten met in totaal bijna 650.000 inwoners. Kenmerkend voor de regio NHN is het overwegend landelijke karakter met een aantal grote gemeenten zoals Alkmaar, Hoorn en Den Helder.

Wij spraken Bert Klijn, adviseur geluid- en luchtkwaliteit. Hij werkt al sinds 2001 met de producten van Geomilieu, toen nog Geonoise. Eerst bij de gemeente Heerhugowaard en sinds 2013 met veel enthousiasme via de Milieudienst regio Alkmaar nu bij de Omgevingsdienst Noord Holland Noord. Hij gebruikt nu hoofdzakelijk Industrielawaai en Wegverkeerlawaai. En van tijd tot tijd gebruikt hij bij bepaalde opdrachten Analyst voor het analyseren van milieueffecten.

‘Altijd beter’ is een fijne mentaliteit!

Wat mij opvalt is dat er een soort van mentaliteit heerst naar de klant toe van ‘we willen altijd beter’. En als je iets voorstelt wordt het heel vaak ook nog doorgevoerd. Je hebt echt het idee dat er naar je geluisterd wordt. Bijvoorbeeld als je een ‘bug’ ontdekt waardoor het bijvoorbeeld niet meer mogelijk is de resultaten in een gewenst bestandsformaat te exporteren, dan komt er daarna snel een nieuwe update. Daar ben ik heel tevreden over, vooral dat het nooit al te lang duurt. Het werk wat wij doen is heel divers door de verschillende soorten onderzoeken die wij moeten uitvoeren. Eén van de projecten waar wij nu druk mee bezig zijn is bijvoorbeeld het om zetten van de industrieterreinen waarvan de ODNHN het zonebeheer uitvoert naar jullie module Zonebeheer.

“Het is fijn als er naar de ideeën die bij je leven wordt geluisterd en vaak ook nog eens worden opgepakt; het gebruik van Geomilieu heb ik daardoor zien verbeteren, waarbij ook de gebruiksvriendelijkheid niet uit het oog is verloren. Ga op dezelfde voet door wat betreft service en faciliteiten.”

Er komt een heleboel op ons af met de nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet is inmiddels weer een halfjaar uitgesteld. Helaas zijn op dit moment nog niet alle partijen ervan doordrongen wat er met de nieuwe Omgevingswet allemaal op ons afkomt. Qua geluidberekeningen is er nog een inhaalslag te maken. Bijvoorbeeld wanneer we voor de verschillende gemeenten basisgeluidemissiekaarten moeten opstellen. Helemaal als er bij een aantal gemeenten de benodigde verkeersgegevens van onvoldoende kwaliteit zijn of helemaal ontbreken. Om goede berekeningen te maken zijn gegevens van voldoende kwaliteit nodig om de basisgeluidemissiekaarten te maken. Voor het aspect geluid komt er voor de gemeenten een heleboel taken en werkzaamheden bij door de invoering van Omgevingswet.

Geduld met vragen en altijd goede uitleg

Over het contact met DGMR Software ben ik nog steeds erg tevreden. Zowel de medewerkers van de helpdesk, maar ook Theo Verheij hebben veel geduld als ik weer eens bel met vragen. Ik krijg altijd een goede uitleg, dat waardeer ik enorm. Ook tijdens de diverse cursussen en instructies die ik inmiddels heb gevolgd. De bereikbaarheid is altijd goed en als ik een melding heb gedaan via de selfserviceportal krijg ik vaak dezelfde dag nog een reactie. De informele cultuur die er heerst spreekt mij erg aan. En de communicatie is altijd prettig en open, dat is bij sommige bedrijven wel heel anders.