• Geomilieu
  • Geoair
     • Geoair

      Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Geluidwering gevels
     • Geluidwering gevels

      Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • NoiseAtWork
     • NoiseAtWork

      NoiseAtWork is een eenvoudig te gebruiken tool voor het visualiseren van geluid en andere indicatoren door middel van geïnterpoleerde contouren. Het programma wordt gebruikt binnen industrieën en door arbodiensten om hen te helpen bij het rapporteren van geluid op de werkvloer en andere soorten metingen, zowel binnen als buiten.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • SRM1
     • SRM1

      SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen.
      Op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Gebouwprestatie
  • Leidingen
  • Uniec 3
     • Uniec 3

      Uniec 3 is online rekensoftware waarmee u rekent volgens NTA 8800. U kunt hiermee BENG berekeningen maken voor alle soorten gebouwen.

      Naast de BENG berekeningen kunt u met de software ook energielabels genereren. Om snel en efficiënt gebouwen te modelleren bevat de software een zeer uitgebreide database met productinformatie en kwaliteitsverklaringen. Ook is het zeer geschikt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en het uitvoeren van verkennende studies.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • EVAC
     • EVAC

      Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik. Indien er knelpunten in een ontwerp zitten, dan kunnen snel meerdere varianten doorgerekend worden met bijvoorbeeld wijzigingen in de geometrie of in het gebruiksscenario.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • MPGcalc
     • MPGcalc

      Er is steeds meer vraag naar MPG door verschillende duurzame ontwikkelingen in de bouwsector. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: Paris Proof Indicator, EU Taxonomie, BREEAM en, op de planning, de aanscherping en verbreding van de MPG-eisen uit het Bouwbesluit.

      DGMR geeft graag inzicht in de MPG en CO2 uitstoot bij het ontwikkelen van gebouwen en daarom ontwikkelt DGMR Software een nieuwe versie van MPGcalc.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • Bouwtrend
     • Bouwtrend

      Bouwtrend is dé online tool waarmee u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

      De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn opgesteld. Omdat deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, heeft u nu al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • ENORM
     • ENORM

      ENORM is een programma waarmee u op een snelle en eenvoudige wijze energieprestatieberekeningen uitvoeren conform de NEN7120. Voor de zowel de aanvraag van omgevingsvergunningen als verkennende studies van woningen en utiliteitsgebouwen.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

 • Over ons

Bert Klijn – adviseur geluid- en luchtkwaliteit

“Het is fijn als er naar de ideeën die bij je leven wordt geluisterd en vaak ook nog eens worden opgepakt.”

De Omgevingsdienst NHN is in 2014 als Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) daadwerkelijk van start gegaan als een ‘no-nonsens’-organisatie in de uitvoering van haar (milieu)taken. De Omgevingsdienst verzorgt voor haar opdrachtgevers de vergunningverlening, toezicht en handhaving en staat hen bij met specialistisch advies. Dit doen ze bijvoorbeeld op het gebied van milieu, veiligheid, duurzaamheid en circulaire economie. Met ruim 200 specialisten onder één dak verrichten zij die taken zo efficiënt mogelijk. Het gebied van de OD NHN bestaat uit zeventien gemeenten met in totaal bijna 650.000 inwoners. Kenmerkend voor de regio NHN is het overwegend landelijke karakter met een aantal grote gemeenten zoals Alkmaar, Hoorn en Den Helder.

Wij spraken Bert Klijn, adviseur geluid- en luchtkwaliteit. Hij werkt al sinds 2001 met de producten van Geomilieu, toen nog Geonoise. Eerst bij de gemeente Heerhugowaard en sinds 2013 met veel enthousiasme via de Milieudienst regio Alkmaar nu bij de Omgevingsdienst Noord Holland Noord. Hij gebruikt nu hoofdzakelijk Industrielawaai en Wegverkeerlawaai. En van tijd tot tijd gebruikt hij bij bepaalde opdrachten Analyst voor het analyseren van milieueffecten.

‘Altijd beter’ is een fijne mentaliteit!

Wat mij opvalt is dat er een soort van mentaliteit heerst naar de klant toe van ‘we willen altijd beter’. En als je iets voorstelt wordt het heel vaak ook nog doorgevoerd. Je hebt echt het idee dat er naar je geluisterd wordt. Bijvoorbeeld als je een ‘bug’ ontdekt waardoor het bijvoorbeeld niet meer mogelijk is de resultaten in een gewenst bestandsformaat te exporteren, dan komt er daarna snel een nieuwe update. Daar ben ik heel tevreden over, vooral dat het nooit al te lang duurt. Het werk wat wij doen is heel divers door de verschillende soorten onderzoeken die wij moeten uitvoeren. Eén van de projecten waar wij nu druk mee bezig zijn is bijvoorbeeld het om zetten van de industrieterreinen waarvan de ODNHN het zonebeheer uitvoert naar jullie module Zonebeheer.

“Het is fijn als er naar de ideeën die bij je leven wordt geluisterd en vaak ook nog eens worden opgepakt; het gebruik van Geomilieu heb ik daardoor zien verbeteren, waarbij ook de gebruiksvriendelijkheid niet uit het oog is verloren. Ga op dezelfde voet door wat betreft service en faciliteiten.”

Er komt een heleboel op ons af met de nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet is inmiddels weer een halfjaar uitgesteld. Helaas zijn op dit moment nog niet alle partijen ervan doordrongen wat er met de nieuwe Omgevingswet allemaal op ons afkomt. Qua geluidberekeningen is er nog een inhaalslag te maken. Bijvoorbeeld wanneer we voor de verschillende gemeenten basisgeluidemissiekaarten moeten opstellen. Helemaal als er bij een aantal gemeenten de benodigde verkeersgegevens van onvoldoende kwaliteit zijn of helemaal ontbreken. Om goede berekeningen te maken zijn gegevens van voldoende kwaliteit nodig om de basisgeluidemissiekaarten te maken. Voor het aspect geluid komt er voor de gemeenten een heleboel taken en werkzaamheden bij door de invoering van Omgevingswet.

Geduld met vragen en altijd goede uitleg

Over het contact met DGMR Software ben ik nog steeds erg tevreden. Zowel de medewerkers van de helpdesk, maar ook Theo Verheij hebben veel geduld als ik weer eens bel met vragen. Ik krijg altijd een goede uitleg, dat waardeer ik enorm. Ook tijdens de diverse cursussen en instructies die ik inmiddels heb gevolgd. De bereikbaarheid is altijd goed en als ik een melding heb gedaan via de selfserviceportal krijg ik vaak dezelfde dag nog een reactie. De informele cultuur die er heerst spreekt mij erg aan. En de communicatie is altijd prettig en open, dat is bij sommige bedrijven wel heel anders.

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren