• Geomilieu
  • Geoair
     • Geoair

      Luchtkwaliteit staat momenteel sterk in de aandacht. Ook recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzen hierop.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Geluidwering gevels
     • Geluidwering gevels

      Geluidhinder als gevolg van geluiden buiten het eigen gebouw kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Door het nemen van bronmaatregelen, het plaatsen van geluidschermen of het treffen van gevelmaatregelen. De noodzakelijke gevelmaatregelen kunnen met het computerprogramma Geluidwering gevels makkelijk en snel worden bepaald.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • NoiseAtWork
     • NoiseAtWork

      NoiseAtWork is een eenvoudig te gebruiken tool voor het visualiseren van geluid en andere indicatoren door middel van geïnterpoleerde contouren. Het programma wordt gebruikt binnen industrieën en door arbodiensten om hen te helpen bij het rapporteren van geluid op de werkvloer en andere soorten metingen, zowel binnen als buiten.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • SRM1
     • SRM1

      SRM1 is een Windowsprogramma van DGMR waarmee op eenvoudige wijze wegverkeerslawaai berekeningen volgens rekenmethode 1 kunnen worden uitgevoerd. In SRM1 kunnen meerdere rijlijnen of tramsporen worden opgenomen.
      Op één of meerdere waarneempunten kan vervolgens een overdrachtsberekening worden uitgevoerd. Meerdere rijlijnen en/of tramsporen kunnen worden gesommeerd.

     • Geluid en luchtkwaliteit

      Gebruiksvriendelijke en krachtige software voor het berekenen en visualiseren van omgevingsgeluid en luchtkwaliteit

  • Gebouwprestatie
  • Leidingen
  • Uniec 3
     • Uniec 3

      Uniec 3 is online rekensoftware waarmee u rekent volgens NTA 8800. U kunt hiermee BENG berekeningen maken voor alle soorten gebouwen.

      Naast de BENG berekeningen kunt u met de software ook energielabels genereren. Om snel en efficiënt gebouwen te modelleren bevat de software een zeer uitgebreide database met productinformatie en kwaliteitsverklaringen. Ook is het zeer geschikt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en het uitvoeren van verkennende studies.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • EVAC
     • EVAC

      Met EVAC kan op eenvoudige wijze bepaald worden of trappenhuizen voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit bezitten voor het beoogde gebruik. Indien er knelpunten in een ontwerp zitten, dan kunnen snel meerdere varianten doorgerekend worden met bijvoorbeeld wijzigingen in de geometrie of in het gebruiksscenario.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • MPGcalc
     • MPGcalc

      Er is steeds meer vraag naar MPG door verschillende duurzame ontwikkelingen in de bouwsector. Een aantal van die ontwikkelingen zijn: Paris Proof Indicator, EU Taxonomie, BREEAM en, op de planning, de aanscherping en verbreding van de MPG-eisen uit het Bouwbesluit.

      DGMR geeft graag inzicht in de MPG en CO2 uitstoot bij het ontwikkelen van gebouwen en daarom ontwikkelt DGMR Software een nieuwe versie van MPGcalc.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • Bouwtrend
     • Bouwtrend

      Bouwtrend is dé online tool waarmee u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw kunt analyseren. Zo krijgt u inzicht in de gemiddelde grootte van de woningen, verdeling in woningtypes, toegepaste installaties, isolatiewaarden en energieprestaties.

      De gegevens van Bouwtrend zijn afkomstig van vrijwel alle BENG-berekeningen die in Nederland zijn opgesteld. Omdat deze berekeningen ruim voor de oplevering worden gemaakt, heeft u nu al inzicht in de toekomst en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

  • ENORM
     • ENORM

      ENORM is een programma waarmee u op een snelle en eenvoudige wijze energieprestatieberekeningen uitvoeren conform de NEN7120. Voor de zowel de aanvraag van omgevingsvergunningen als verkennende studies van woningen en utiliteitsgebouwen.

     • Gebouw en installatie

      Betrouwbare en innovatieve rekensoftware voor warmteverlies, koellast, leidingen, kanalen, BENG, EPG, MPG, daglicht, brandoverslag en temperatuuroverschrijdingen

 • Over ons
vrijdag 21 april 2023

Geslaagde en zonnige 26e Geomilieu gebruikersdag

De 26e Geomilieu gebruikersdag: een prachtige dag met presentaties, netwerkgesprekken en een heerlijke borrel in de voorjaarszon. Woensdag 19 april kwamen meer dan 200 gebruikers van Geomilieu bijeen bij de Mariënhof in Amersfoort. De dag begon met een plenair gedeelte en daarna ging iedereen uiteen voor presentaties op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en Geomilieu. De presentaties werden gegeven door zowel interne als externe sprekers. Bezoekers hadden vooraf een keuze gemaakt welke presentaties ze wilden bijwonen.

Een belangrijk onderdeel van de dag was de Omgevingswet en de Centrale voorziening geluidgegevens (CVVG). Centraal in de komende Omgevingswet staat het beheren van brondata door bronhouders en het vullen van de Centrale voorziening geluidgegevens (CVGG). Gerda de Vries, ministerie van Infrastructuur en Milieu, vertelde over de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Marjolein Brouwer, RIVM, praatte onze bezoekers bij over het CVGG en gaf ook praktische tips. Hoe gaat het CVGG werken en waar moeten bronhouders en afnemers rekening mee houden? Onze productmanager Theo Verheij liet zien hoe geluidreferentiepunten en geluidproductieplafonds worden aangemaakt en beheerd, aandachtsgebieden worden berekend en hoe alle aanvullende informatie moet worden ingevuld. Initiatiefnemers gaan namelijk met gegevens afkomstig van de CVGG geluidmodellen opbouwen.

Naast bovenstaande presentaties kwamen er nog veel meer onderwerpen aan bod. Zo gaf Haico Duin, DGMR, een presentatie over de uitwerking en resultaten van geluidmonitoring van windturbines, vertelde Mark Bakersmans, DGMR, meer over actieplannen geluid en deelde Suzanne Visser, RIVM, haar kennis over welke instrumenten beschikbaar zijn voor het berekenen van luchtkwaliteit en wanneer je ze kunt gebruiken. Aan het einde van de dag was het tijd om ervaringen te delen en onder genot van een hapje en drankje te genieten van de voorjaarszon in de binnentuin van de Mariënhof.

Kijk de presentaties terug

Heeft u deze dag gemist of was u wel aanwezig, maar wilt u de presentaties nog een keer bekijken? Bekijk alle presentaties hier. We zien u graag volgend jaar tijdens de Geomilieu gebruikersdag!

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren