Software updates

Update Geomilieu V2023.12 beschikbaar

Onlangs is de nieuwe versie V2023.12 van Geomilieu beschikbaar gekomen. Nieuw in deze versie: De laatste wijzigingen van het Informatiemodel Geluid versie 3.0.0 zijn verwerkt. De STACKS-modules maken nu gebruik van PreSRM versie 2.3.0.3 Module IL3a:...

Update Geomilieu V2023.11 beschikbaar

Onlangs is de nieuwe versie V2023.11 van Geomilieu beschikbaar gekomen. In deze versie zijn een aantal problemen verholpen: Probleem met de schermwerking van schuine schermen enkele problemen met de berekening van CNOSSOS/NL, weg- en...

Update Geomilieu V2023 beschikbaar

Onlangs is de nieuwe versie V2023 van Geomilieu beschikbaar gekomen. Het programma ISL3a is nu als gratis module binnen Geomilieu beschikbaar. Voor de aankomende Omgevingswet kunnen Basisgeluidemissies worden ingevoerd en beheerd met BGE-lijnen en...

Nieuwe release Gebouwprestatie 2023.1

De nieuwe release van Gebouwprestatie V2023.1 is uit. De belangrijkste aanpassingen en features: Gebouwprestatie algemeen Bij gebouwen ingevoerd met de Modeller kan de vloeroppervlakte (van een verblijfsruimte) direct ingevoerd worden. Er is geen...