Home » Bouw » Nieuwe eisen Daglichtfactor: een jaar later, maar onze software staat klaar

Nieuwe eisen Daglichtfactor: een jaar later, maar onze software staat klaar

vrijdag, 18 nov 2022

​De omgevingswet wordt 1 juli 2023 ingevoerd. Op 1 januari 2024 worden dan waarschijnlijk de nieuwe eisen voor het berekenen van de daglichtfactor aangewezen. Dit geeft u genoeg tijd om uzelf goed voor te bereiden op de nieuwe norm. Gebruik hiervoor onze module Daglichtfactor binnen Gebouwprestatie!

Voor de nieuwe norm is het essentieel om goede software te gebruiken voor het uitvoeren van berekeningen. Met de nieuwe module kunt u de berekening eenvoudig uitvoeren binnen een gebouwmodel. De presentatie van de resultaten en rapportage zorgen voor veel tijdswinst.

Dus ga alvast aan de slag en ontdek hoe de module Daglichtfactor automatisch toets aan de nieuwe eisen op basis van de rekenmethode, zoals omschreven is de NEN-EN 17037 en de NPR 4057. Met hetzelfde gebouwmodel kunt u binnen Gebouwprestatie ook berekeningen uitvoeren voor energie, ventilatie, warmteverlies en een gebouwexport maken naar Uniec 3.