Module Analyst

Home » Producten » Geluid en luchtkwaliteit » Geomilieu » Geomilieu module Analyst

Geomilieu module Analyst

Presenteren en analyseren van milieu-effecten

Met de module Analyst worden milieubelastingen (zoals geluid, luchtkwaliteit en geur) in kaart gebracht en geanalyseerd. Hierbij kunnen de milieubelastingen worden geconfronteerd met demografische gegevens zoals woningen en inwoners.

De basis gedachte achter deze software is het kunnen cumuleren en analyseren van milieubelastingen zonder daarvoor afhankelijk te zijn van een omvangrijk Geografisch Informatie Systeem (GIS) waarvoor veel specialistische kennis nodig is. Ook in die gevallen dat er al een GIS systeem aanwezig is, blijkt er in de praktijk een drempel te bestaan tussen de milieu specialist en de GIS-specialist. De milieu specialist verliest hierbij een deel van de controle over de wijze waarop de resultaten worden gebruikt.

Ook is het mogelijk om tellingen uit te voeren en het milieubelast oppervlak te bepalen op basis van de bepaalde contouren. Bij het berekenen van contouren is het mogelijk om een bepaald studiegebied te definieren middels een shapefile of zelf getekend gebieden.

Module van Geomilieu

Door de module Analyst te integreren in Geomilieu

  • beschikt de module Analyst over alle mogelijkeheden van Geomilieu;
  • kunnen de resultaten van modellen rechtstreeks worden gebruikt;
  • bevat een Geomiliue project alle relevante informatie: berekeningen en analyses.

Maken van analyses

Nadat de kaart is opgesteld kan de milieuspecialist de contouren gebruiken om hier analyses mee uit te voeren. Op basis van de contouren kan het milieubelast oppervlak bepaald worden. Daarnaast kunnen tellingen (aantal woningen en inwoners) worden uitgevoerd op basis van externe bestanden met demografische gegevens.

Geen GIS nodig

Met de software kunnen milieueffecten worden gepresenteerd en geanalyseerd zonder afhankelijk te zijn van een omvangrijk Geografisch Informatie Systeem (GIS) waarvoor vaak specialistische kennis benodigd is. Geomilieu Analyst zou dan ook kunnen worden omschreven als het Zwitserse zakmes voor de milieuspecialist.

Overzicht mogelijkheden module Analyst

  • krachtige presentatie en analyse tool voor de milieuspecialist;
  • gebruiksvriendelijk, snel en eenvoudig te bedienen;
  • inzetbaar voor diverse milieubelastingen zoals geur, luchtkwaliteit en geluid;
  • bevat opties voor het tellen van gehinderden;
  • leest ook resultaten in van diverse andere rekensoftware zoals V-STACKS, ISL2 en Geonoise;
  • uitgebreide import en export mogelijkheden;
  • beschikt over alle presentatie en rapportage mogelijkheden van Geomilieu.
X