Home » Klantverhalen » Mark Moerman – senior vak adviseur geluid

Mark Moerman – senior vak adviseur geluid

“Geomilieu is het enige ‘fatsoenlijke’ programma en doet wat het moet doen.”

Als inwoner en bedrijf in Zuid-Holland Zuid kunt u rekenen op de omgevingsdienst. Ze beschermen de leefomgeving, het milieu en de natuur. Dit doen ze door controles uit te voeren, vergunningen te verlenen en gemeenten en provincies te adviseren vanuit hun expertise. De 200 specialisten van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid staan dagelijks voor u klaar. Zo dragen zij bij aan een fijne plek waar u kunt wonen, werken en recreëren.

Wij spraken met Mark Moerman (senior vak adviseur geluid) en Mart van Wijngaarden (senior geluidsadviseur). Mart is gedetacheerd vanuit KuiperCompagnons en focust zich bij de OZHZ op de technische kant. Terwijl Mark meer bezig is met de proceskant van het vak. Denk hierbij aan vergunningen en maatwerkbesluiten. Hij doet dit al ruim twintig jaar voor diverse omgevingsdiensten en inmiddels alweer 15 jaar bij de OZHZ.

Mark: “Geomilieu is het enige ‘fatsoenlijke’ programma en doet wat het moet doen”.

Ze luisteren naar opmerkingen uit de markt

Voor adviesbureaus moet ik veel rekenmodellen met akoestische rapporten beoordelen en verwerken. Daarnaast doe ik ook geluidmetingen bij geluidklachten, APV-advisering (algemeen plaatselijke verordening), bouwgeluid, Bouwbesluit of sloopvergunningen. Die gegevens koppel ik weer terug aan de collega’s van de afdeling toezicht. Een andere belangrijke taak is het beheer van industrieterreinen, waar we zoals wij dat noemen de ‘geluidboekhouding’ voor doen Jaren geleden gebruikte ik nog Geonoise, ik heb toen ook leren modelleren. Bij onze omgevingsdienst gebruiken wij van Geomilieu de modules; Railverkeer, Wegverkeer, Industrielawaai, en Zonebeheer. Je kent het programma en dan blijf je het gebruiken. Ja en het doet wat het moet doen, daar ligt de kracht van Geomilieu. Het is eigenlijk het enige ‘fatsoenlijke’ programma met het grootste pakket.

Wat ook fijn is, bij DGMR Software luisteren ze naar opmerkingen uit de markt over het gebruik van het pakket en eventuele wensen over bepaalde aanpassingen of verbeteringen. Theo is altijd erg bereidwillig. Ook is het pakket wat betreft bepaalde functionaliteit in beweging en proberen ze overal zo goed mogelijk op aan te sluiten. Met de nieuwe Omgevingswet die er aankomt ligt daar voor Theo en zijn team een grote uitdaging, maar we hebben wel vertrouwen dat het goed komt.

Proactief meedenken om de specifieke klantwens te vertalen

Wanneer er bugs zijn reageert Theo snel als er iets onduidelijk is. We hebben in het verleden met i-kwadraat veel heen en weer gemaild. Toen zijn er op detailniveau dingen aangepast, dat was wel heel positief. Ook denken ze altijd proactief mee om de specifieke klantwens te vertalen en eventuele problemen te tackelen en op te lossen. Als we een vraag bij de helpdesk neerleggen gaat dat ook goed en vrij snel. Met het oog op de nieuwe Omgevingswet denk ik dat ons contact de komende anderhalf jaar nog wat intensiever wordt. Voor Zonebeheer zal het nog wel wat consequenties hebben, we zijn ook benieuwd op welke termijn en hoe deze module geïmplementeerd gaat worden.

Mart: “Ik verwacht wel dat een intensievere samenwerking noodzakelijk is en dat we veel met Theo kunnen blijven sparren.”

X