Cursussen

Cursus Geluidwering gevels

Datum/tijd:

di. 20 juni 2023
13.00 – 17.00 uur

Locatie:

Casuariestraat 5
2511 VB Den Haag

Prijs:

€ 350 exclusief btw

Docent:

Gertjan Verbaan

Direct inschrijven

Masterclass Geluidwering gevels

Met name in de stad wordt er veel gebouwd en vaak op geluidsbelaste locaties. Dat kan, maar dat vraagt om kennis over geluidsbelastingen, dove gevels, geluidluw ontwerpen en over hoe een gevel geluidwerend kan worden gemaakt. Die kennis delen we graag.

De cursus Geluidwering gevels wordt verzorgd door Gertjan Verbaan van DGMR, Den Haag. Hij is senior adviseur en ook docent voor dit vak bij de Post HBO opleidingen Milieugeluid en Bouwakoestiek die door de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica wordt gegeven en heeft veel praktische ervaring met geluidluw ontwerpen.

Cursusonderdelen

Thema’s tijdens de cursus zijn de meetmethode van de NEN 5077, de karakteristieke geluidwering, het binnenniveau en correctiefactoren en de samenhang met de rekenmethodes wegverkeer van Wet geluidhinder, het Bouwbesluit en de nieuwe Omgevingswet. Ook behandelen we de berekeningsmethoden en elementen zoals glas, suskasten en kier- en naaddichting. We geven voorbeelden van bijzondere situaties, gaan in op het Hogere Grenswaarde beleid van diverse gemeenten en delen onze kennis  door praktische tips en trucs. We gaan aan de slag met de door DGMR ontwikkelde software Geluidwering Gevels. Wij gaan ervan uit dat u uw eigen laptop gebruikt tijdens de cursus.

Voor wie is deze cursus?

De cursus is bestemd voor iedereen met een basiskennis van geluid die inzicht wil krijgen in de gevel geluidwering middels meetmethoden, berekeningen en praktijkervaringen. Hieronder vallen onder andere bouwkundigen, adviseurs, vergunningverleners, omgevingsdiensten enz.

De kosten bedragen € 350,- (exclusief 21% btw) per persoon. Annuleren kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus. Bij latere annulering wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij minder dan 5 deelnemers gaat de cursus niet door en leggen wij een nieuwe datum vast.

U kunt zich aanmelden via onderstaand inschrijfformulier. Heeft u vragen? Neem dan contact op met mw. Daniëlle Bron, sh@dgmr.nl.

Company training

Bij meer geïnteresseerden kunnen wij een company training aanbieden. De inhoud van deze cursus stemmen wij af op uw vraagbehoeften en de behoeften van de groep, daarbij is er voldoende ruimte voor vragen en discussie. Vooraf maakt u in overleg met Gertjan Verbaan een korte inventarisatie van de vragen die spelen en/of behoeften waarin moet worden voorzien en kunnen cases worden ingediend. In onderling overleg spreekt u een datum, tijd en locatie af.

Kosten Company training
Bij een cursus voor 5 personen voor 1 dagdeel gaan we inclusief voorbereiding uit van € 1.295 (exclusief btw).

Deze cursus wordt bij ons kantoor in Den Haag gegeven. Optioneel kunnen wij ook voor een aan- of afsluitende lunch zorgen. Het kan ook op een andere locatie. In dat geval worden de tijd en reis- en verblijfskosten en de eventuele kosten van de cursusruimte aan u doorberekend.

Cursus op maat

Bent u de enige geïnteresseerde dan kunnen wij u een cursus op maat in de vorm van een privétraining of stoomcursus aanbieden. De inhoud van deze cursus stemmen wij af op uw vraagbehoeften. Bij de start maakt u in overleg met Gertjan Verbaan een korte inventarisatie van uw vragen en/of behoeften waarin moet worden voorzien en kunt u cases indienen. Al improviserend gaan we zo door de stof en sluiten direct aan op uw wensen. In onderling overleg spreekt u een datum, tijd en locatie af.

Kosten Cursus op maat
We gaan in beginsel uit van 2 uur. De kosten van een cursus van 2 uur is € 395,– (exclusief btw) per persoon. Deze cursus wordt bij ons kantoor in Den Haag gegeven. Een langere cursus op maat kan ook, daar maken we dan graag aanvullende afspraken over.

Aanmelden

Voor meer informatie over de Company training of de Cursus op maat kunt u contact opnemen met Daniëlle Bron (sh@dgmr.nl).

Inschrijfformulier cursus Geluidwering gevels

U kunt zich aanmelden via onderstaand inschrijfformulier. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Daniëlle Bron van ons bureau te Den Haag, tel. nr. 088 3467 652, e-mailadres sh@dgmr.nl.

Inschrijfformulier cursus GL op maat
Aanhef *
Branche *

Factuurgegevens

Wanneer u op verzenden klikt, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

De kosten bedragen € 350,- exclusief 21% btw per persoon. Annuleren kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus. Bij latere annulering wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht.

Bij minder dan 5 deelnemers gaat de cursus niet door en leggen wij een nieuwe datum vast.