BINK Warmteverlies 51/53/57

Home » Producten » Installatie » BINK Warmteverlies

Warmteverliesberekening bepaalt optimale warmtepomp

Met een transmissieberekening bepaalt u het juiste installatievermogen van een warmtepomp of CV-ketel. Met BINK Warmteverlies rekent u volgens de nieuwste ISSO-publicaties 51, 53 en 57. Daarnaast is het ook mogelijk om volgens de Europese norm NEN-EN 12831 en de in België voorgeschreven methode te rekenen.

Transmissieberekeningen nog belangrijker

Tot voor kort werd bij het ontwerpen van woningen en kantoren nauwelijks rekening gehouden met het optimaal laten functioneren van het verwarmingssysteem. Warmteverlies door gebrekkige isolatie of door kieren werd eenvoudig gecompenseerd door de gasketel. Vaak werd die ook nog eens overgedimensioneerd.
Sinds het schrappen van de gasaansluitplicht per 1 juli 2018 is vooral de warmtepomp sterk in opkomst als alternatief voor de HR-ketel. Om een warmtepomp goed te laten functioneren, is optimalisatie van de buitenschil door middel van goede isolatie en luchtdichte detailafwerking noodzakelijk. Het maken van een betrouwbare warmteverliesberekening is daarmee belangrijker dan ooit.

De gebruiksvriendelijke en veelzijdige module BINK Warmteverlies helpt u de juiste warmtepomp te kiezen. Dit voorkomt dat u geld weggooit door overdimensionering. Op projectniveau bespaart u dit duizenden euro’s.

Warmteverlies Builder 2, ADEK

Installatieconfiguratie 2, ADEK

Ruimte resultaten, ADEK

Professionele rapportage

BINK Warmteverlies toont u niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten van uw warmteverliesberekening. Dat maakt uw transmissieberekeningen inzichtelijk en controleerbaar. De resultaten zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Alle (tussen)resultaten kunnen worden geëxporteerd naar Excel. De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.

BIM-integratie

Tevens biedt BINK Warmteverlies u de mogelijkheid om BIM-modellen als basis te gebruiken voor uw berekeningen. Onze BIM-converter BINK Modeller vertaalt het BIM-model naar een overzichtelijk rekenmodel. Is uw project niet in BIM uitgewerkt? Geen punt! Ook handmatige invoer van uw gebouwkenmerken of gegevensimport vanuit SketchUp en DXF is mogelijk.

Nog een voordeel

Gebouweigenschappen die u heeft ingevoerd voor uw transmissieberekening kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen waaronder: Koellast, Dynamische simulatiesDGMR EPGBENGbrandoverslagdaglichtventilatiecapaciteitspuiventilatie en gebruiksoppervlakte.

Kennismaken met BINK Warmteverlies

Wij laten u graag kennismaken met BINK Warmteverlies tijdens één van onze gratis kennissessies. Onder begeleiding van onze adviseur krijgt u een goede indruk van de mogelijkheden van de software.

X