Tapwaterberekening

Home » Producten » Installatie » Tapwaterberekening

Teken een tapwaternet met koudwater-, warmwater- en mengleidingen

Binnen enkele minuten tekent u met deze gebruiksvriendelijke module een tapwaternet met koudwater-, warmwater- en mengleidingen welke voldoet aan de eisen in Vewin werkbladen en ISSO 30,55 en 18. Als uitbreiding kunnen drukregelaars en circulatieleidingen met eventuele deelringen worden ingevoerd en berekend. Van de aanwezige appendages zijn de inregelkarakteristieken bekend, waardoor de bijbehorende instelstanden door het programma automatisch worden gegenereerd. Het programma houdt tevens rekening met vernauwde binnendiameters van de persfittingen volgens ISSO 18.

Ontwerpen van een veilig en optimaal presterend tapwaternet

Het isometrisch tekenen van het leidingnet met behulp van de muis gaat eenvoudig. Zowel koud- als warmtapwaternetten kunnen in het meerlagig schema worden getekend. Hierna voert u aanvullende leiding- en toestel gegevens in. Voor aanpassingen of uitbreidingen aan bestaande installaties kunnen diameters van leidingen handmatig worden vastgezet. Het schema is tijdens het invoeren van de leiding- en toestelgegevens permanent op het scherm zichtbaar, zodat u een goed overzicht heeft van detailinformatie tot het grote geheel en direct ziet hoe u het ontwerp. Zo ontwerpt u het optimale tapwaternet.

Invoeren eenvoudig tapwaternet

Tapwater, wijziging mengkraan

Uitgebreid tapwaternet

Bij het opzetten van het schema wordt uitgegaan van een standaard materiaalset, waarbij een omschrijving van het leidingstuk automatisch wordt gegenereerd. Per leidingstuk kunt u de omschrijving, lengte, materiaal nog aanpassen. Ook zijn inregelafsluiters met inregelkarateristieken beschikbaar. De module tapwater is tevens uitgerust met de beperkte risicoanalyse ten behoeve van Legionellapreventie. Op deze wijze ontwerpt u het meest veilige en optimaal werkend tapwaternet. Bijkomend voordeel is dat u het tapwaternet kunt gebruiken als onderlegger voor de rioleringsberekening.

Resultaten en rapportage

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn beschikbaar en controleerbaar. De rapportage voorziet in grafische overzichten, drukverliesstaten van de verschillende drukgroepen, wachttijden voor warm water en mengtapwater, opvoerdruk circulatiepomp, stuklijsten en een verkorte legionellarapportage.

X