Riolering

Home » Producten » Installatie » Riolering

Ontwerp afvoerstelsels volgens de NEN 3215 en NTR 3216

Met de module Riolering ontwerpt u afvoerstelsels volgens de aanlegwoorwaarden van de NEN 3215 en NTR 3216. Verstoppingen, lekkages en stankoverlast behoren tot het verleden. Of het nu om een enkele woning gaat of een complex utiliteitsgebouw met deze gebruiksvriendelijk software ontwerpt u in een oogwenk een isometrisch schema van de binnenriolering, hemelwaterafvoer en ontspanningsleidingen in één systeem. Ook sovent T-stukken en UV-systemen kunnen worden toegepast.

Snelle invoer voor de beste afvoer

U tekent de binnenriolering en het hemelwaterafvoer in één schema waarin ook de primaire en eventueel secundaire ontspanningsleidingen aan het leidingnet worden toegevoegd. Met de knop resultaten ziet u direct of het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen en aanlegvoorwaarden.

De werking van Sovent T-stukken berust op het principe dat het afvoerwater in zijn val wordt afgeremd. Dit betekent niet alleen dat de over- en onderdrukken in de standleiding worden verminderd maar ook dat hierdoor de capaciteit van de standleiding wordt verhoogd. Te hoge over- en onderdrukken kunnen overlast veroorzaken in de vorm van “borrelende” toiletten of wastafelsifons.

Rioolnet woongebouw

Resultaten berekening riool

Van diverse fabrikanten en leveranciers zijn de materiaalgegevens opgenomen. Uiteraard kan bij ieder leidingdeel worden afgeweken van de standaard gekozen materiaalsoort.

Als er een BINK tapwaterberekening aanwezig is, dan kunt u deze als onderlegger gebruiken voor de rioleringberekening. Aan de hand van de aanwezige tappunten kiest u dan de lozingstoestellen. Dit bespaart u veel tijd

Resultaten en uitvoer

Zodra de invoer is gedaan ziet u bij preview de resultaten. Bij deze menuoptie is een apart tabblad aanwezig met meldingen. Deze meldingen zijn onderverdeeld in fouten en waarschuwingen. Via de Help in dit scherm kunnen waarschuwingen en foutmeldingen snel worden gevonden en opgelost.

X