Radiatorselectie

Deze module bepaalt voor elk temperatuurtraject de grootte van de radiator bij de (al of niet berekende) gewenste warmtebehoefte. Met behulp van de basisversie kunnen radiatoren worden geselecteerd (meer dan 120.000) aan de hand van verschillende vrijheidsgraden. De standaardversie gaat uit van 2-pijp berekening. De uitgebreide versie bevat de 1-pijp berekening.

Normen en richtlijnen

  • NEN-EN 442-2
  • ISSO publicatie 66

Kenmerken Radiatorenselectie

  • Stap voor stap invoeren van gegevens
  • Handmatig en grafisch invoeren van gebouwen/ruimten
  • BIM functionaliteit (gbXML, IFC)
  • Importeren gegevens via DXF, SketchUp
  • Verwijzingen naar ISSO digitaal
  • Verwijzingen naar BRISwarenhuis
  • Meldingen, waarschuwingen en foutcontrole
  • Professionele rapportage

BINK gebouwmodel

Het grafisch invoeren van ruimten of een gebouw kan eenvoudig en snel met de 3D modelleeromgeving Builder. In BINK ingevoerde gebouwen kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen zoals koellast, energieprestatie, dynamische simulatie, daglicht, ventilatie en gebruiksoppervlakte.

Selectiecriteria

Door de selectiecriteria in te stellen kunnen de gewenste radiatoren worden geselecteerd. Voor afwijkende temperaturen wordt gerekend met de warmteafgifte als functie van de constante Km, exponent n en de overtemperatuur DT, waarbij: DT = (T-aanvoer + T-retour) / 2 – T-ruimte

Resultaten en rapportage

Niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten zijn beschikbaar en controleerbaar. Deze zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Resultaten kunnen in diverse formaten worden geëxporteerd (zoals bv. Excel). De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.

X