Luchtkanalen

Home » Producten » Installatie » Luchtkanalen

Ontwerp in korte tijd een uitgebalanceerd ventilatiesysteem

Voor een gezond binnenklimaat is het van belang een uitgebalanceerd ventilatiesysteem te kunnen ontwerpen. Met de module Luchtkanalen beschikt u over software waarmee u in zeer korte tijd een ontwerp maakt waarin resultaten direct zichtbaar zijn.
De combinatie van een luchtkanalenstelsel met afzuiging naar roosters, toevoer naar roosters, afzuiging naar dak/ gevel en toevoer naar dak/ gevel tekent en berekent u in één schema. U ziet direct of er sprake is van een luchtbalans.

Voor zowel woningbouw als utiliteit

De Luchtkanalenberekening is gebaseerd op ISSO publicatie 17 en verkrijgbaar in 2 uitvoeringen. De basisversie met materiaalsets voor woonhuisventilatie en geschikt voor luchtverwarming met ronde kanalen t/m diameter 250 [mm] en rechthoekige kanalen t/m 250 x 305 [mm]. In de uitgebreide versie zijn de afmetingen van de kanalen onbeperkt en kunnen ook inregelstanden van kleppen in kanalen worden bepaald. De uitgebreide versie bevat tevens geïsoleerde kanalen, afwijkende maten en 3 in plaats van 2 ontwerpsnelheden.

Het isometrisch tekenen van het leidingnet met de muis kost u hooguit enkele minuten. U kunt zowel rechthoekige als ronde kanalen gebruiken. Van de toevoer- en afzuigpunten kunnen de gewenste debieten worden opgegeven. Het programma bepaalt vervolgens de drukverliezen, dimensies van de kanalen, de systeemdruk van de installatie en inregeldrukken van de roosters. U ziet direct resultaat en of uw installatie voldoet.

Eenvoudig tekenen in isometrisch scherm

Uitgebreid luchtkanalenstelsel

Overzichtelijke stuklijst

De omschrijving van het leidingstuk wordt automatisch gegenereerd door het programma. Per kanaal, aansluitpunt en koppelstuk kunt u uiteraard de omschrijving, type, lengte, materiaal, luchtsnelheid nog handmatig ingeven. Bij uitbreiding op een bestaande luchtkanaleninstallatie kunt u de diameter handmatig kiezen en vastzetten waarna vervolgens de nieuwe kanalen kunnen worden berekend.
De inregeldrukken van de diverse roosters worden door het programma bepaald en in uitgebreide versie ook de kleppen.

Resultaten en uitvoer

Zodra de invoer is gedaan kan de preview worden gebruikt om de resultaten te bekijken zoals algemene luchtkanaalgegevens, drukverliesstaat, zwaarste sectie, kanaaltabel en stuklijst.
Bij de preview is een apart tabblad aanwezig met meldingen. Deze meldingen zijn onderverdeeld in fouten en waarschuwingen.

X