BINK Koellast

Om een goed binnenklimaat te kunnen garanderen, zeker gedurende de zomerperiode, is een betrouwbare berekening van de Koellast noodzakelijk. BINK Koellast berekent het benodigde koelvermogen voor een ruimte of het hele gebouw op basis van ISSO-publicatie 8 en kleintje Koellast.

Met BINK Koellast is niet alleen het eindresultaat, maar zijn ook alle tussenresultaten van uw warmteverliesberekening inzichtelijk en controleerbaar. De resultaten zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Alle (tussen)resultaten kunnen worden geƫxporteerd naar Excel. De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.

BIM-integratie

BINK Koellast biedt u de mogelijkheid om BIM-modellen als basis te gebruiken voor uw berekeningen. Onze BIM-converter Builder vertaalt het BIM-model naar een overzichtelijk rekenmodel. Is uw project niet in BIM uitgewerkt? Geen punt! Ook handmatige invoer van uw gebouwkenmerken of gegevensimport vanuit SketchUp en DXF is mogelijk.

Gebouweigenschappen die u heeft ingevoerd voor uw berekening kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen waaronder: warmteverlies, dynamische simulaties, EPC, BENG, brandoverslag, daglicht, ventilatiecapaciteit, spuiventilatie en gebruiksoppervlakte.

X