BINK Koellast

Home » Producten » Installatie » BINK Koellast

Berekening koelvermogen

Om een goed binnenklimaat te kunnen garanderen, zeker gedurende de zomerperiode, is een betrouwbare berekening van het koelvermogen noodzakelijk. BINK Koellast berekent dit voor een ruimte of het hele gebouw op basis van ISSO-publicatie 8 en kleintje Koellast.

Met BINK Koellast is niet alleen het eindresultaat, maar zijn ook alle tussenresultaten van uw koellastberekening inzichtelijk en controleerbaar. De resultaten zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Alle (tussen)resultaten kunnen worden geëxporteerd naar Excel. De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.

Weergave positie zonwering in Builder model

BIM-integratie

Het programma biedt u de mogelijkheid om BIM-modellen als basis te gebruiken voor uw berekeningen. Onze BIM-converter BINK Modeller vertaalt het BIM-model naar een overzichtelijk rekenmodel. Is uw project niet in BIM uitgewerkt? Geen punt! Ook handmatige invoer van uw gebouwkenmerken of gegevensimport vanuit SketchUp en DXF is mogelijk.

Gebouweigenschappen die u heeft ingevoerd voor uw berekening kunnen direct worden gebruikt voor andere berekeningen waaronder:

X