Ketelselectie

Home » Producten » Installatie » Ketelselectie

Consumentgericht CV/combi-ketel selectieprogramma

De module Ketelselectie is een consumentgericht CV/combi-ketel selectieprogramma. Hiermee selecteert u een CV ketel met of zonder warmwatervoorziening of een combiketel bij vervanging van de bestaande ketel. Omdat de module deel uitmaakt van de uniforme BINK omgeving is de ingevoerde gebouw- en installatieinformatie direct beschikbaar in de andere BINK rekenmodules.

Resultaten en rapportage Ketelselectie

Niet alleen het eindresultaat maar ook alle tussenresultaten zijn beschikbaar en controleerbaar. Resultaten kunt u in diverse formaten exporteren zoals Excel. De professionele rapportage kunt u indelen naar eigen inzicht en voorzien van bijlagen.

Ketelselectie

Nieuwe ketel selecteren

X